Aktualno

REAGIRALI IZ LAUS CENTRA ‘Naš novi projekt kod FINA-e predviđa dvije staze za građane’

slezaci zaklada mihanovic 6

Iz tvrtke Laus centar d.o.o. uputili su reakciju na, kako ističu, ‘ jučerašnju objavu neistinitih informacija Grada Dubrovnika na vlastitoj Facebook stranici, a vezano za kućicu koja je ‘niknula’ na zemljištu kod FINA-e, a zbog koje je Grad Dubrovnik investitora prijavio Državnom inspektoratu. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

-Gradonačelnik nastavlja svoju retoriku obmanjivanja javnosti i manipulacije građana u svrhu vlastite političke kampanje. Nakon ‘Potvrđujem/Potvrđujem’ ankete, koju je ponudio građanima bez prava na
slobodu izbora, gradonačelnik ide dalje i bezočno, neistinito, potpuno pogrešno tumači zakonske propise kako njemu odgovaraju, svojatajući privatnu imovinu Laus Centra d.o.o. Stoga, dužni smo ponoviti i ponavljati građanima: Tvrtka Laus Centar d.o.o postavila je kućicu čuvarske službe na svom vlastitom
zemljištu sukladno svim zakonima i propisima u sklopu obuhvata građevinske parcele na čest.zem. 514/1 k.o. Gruž, a na temelju članka 2. stavka 2., članka 3.a. i članka 6. stavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. (NN, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).

Potpuno je jasno da su zakonske odredbe na strani Laus Centar d.o.o., jedinog vlasnika predmetnog zemljišta. Sukladno čl. 2. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima propisano je:

-Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:

Zgrada čuvarske službe tlocrtne površine do 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu: na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili zahvata u prostoru.  Predmetnom odredbom dopuštena je gradnja zgrade čuvarske službe površine do 12 m2 bez građevinske dozvole i glavnog projekta u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, na građevnoj čestici.

Dakle, obuhvat zahvata u prostoru postojeće građevine samo je jedna od mogućnosti za takvu gradnju, a ne i jedina, kako to pogrešno zaključuje gradonačelnik pogrešnim nomotehničkim tumačenjem odredbi pravilnika. Nadalje, odredbom čl. 3a istoga pravilnika propisano je:

-Građevine i radovi koji se prema odredbama članaka 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu graditi, odnosno izvoditi u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, mogu se, umjesto u skladu s tim projektom, odnosno ocjenom,
graditi, odnosno izvoditi u skladu s glavnim projektom. S obzirom da investitor ima glavni projekt za izgradnju zgrade čuvarske službe tlocrtne površine do 12m2 na građevnoj čestici isti ju je ovlašten izgraditi sukladno odredbi čl. 2. i čl. 3a Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima. Koristimo prigodu podsjetiti javnost da novi projekt Laus centra predviđa dvije staze između puta Dr. Ante Starčevića i puta od Republike i Vukovarske ulice kojima će građani imati mogućnost izbora prolaziti parkom ili kroz zgradu kao što su to radili i ranije. I na kraju želimo podsjetiti gradonačelnika da je nepovredivost prava vlasništva jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske te će tvrtka Laus centar d.o.o. poduzet sve zakonom dopuštene pravne radnje u cilju osporavanja bespravnog postupanja Grada Dubrovnika – poručili su priopćenjem iz tvrtke Laus centar.

Pročitajte još

Kaos u Zračnoj luci Split, otkazani svi letovi!

Dulist

Pronađeni Česi nestali na području vrha Sveti Ilija u Orebiću

Dulist

UKLJUČEN HELIKOPTER HRZ-A Češki državljani nestali na području vrha Sveti Ilija u Orebiću

Dulist