Aktualno

Žana Baća i dalje pročelnica Konzervatora!? Baća: Dokazala sam da nisam okaljala službu, niti svoje ime

zavod za obnovu zana baca05

Žana Baća, bivša pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku nije valjano razriješena s dužnosti! Tome svjedoči niz postupaka koji su se još od 2020. odvijali pred Odborom za državnu službu RH kao i Službeničkom sudu, a pravorijek svih postupaka išao je u korist smijenjene Baće. S toga se s pravom može zapitati ako razrješenje nije provedeno u skladu sa zakonskom procedurom jesu li dubrovački konzervatori već tri godine imali dva pročelnika – nerazriješenu Žanu Baću i novo-izabranog (a danas smijenjenog) Antuna Baću, te ovih dana imenovanog Ivana Alduka? I dok se u kulturnim krugovima još uvijek raspravlja i propitkuje o razlozima smjene prvog čovjeka konzervatora Antuna Baće, kojeg je rješenjem ministrice Nine Obuljen Koržinek zamijenio Ivan Alduk, u javnost izlaze na vidjelo kosturi iz ormara smjene bivše pročelnice Konzervatorskog odjela Žane Baće. Naime, Antun Baće je pred gotovo tri godine preuzeo funkciju pročelnika dubrovačkog Konzervatorskog odjela.

Svibanjska smjena iz 2020.
Zadržat ćemo se samo na prvoj smjeni, onoj pročelnice Žane Baće. Ona je rješenjem Ministarstva kulture i medija od 8. svibnja 2020. godine raspoređena na mjesto više stručne savjetnice, konzervatorice za nepokretna kulturna dobra u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju u Upravi za zaštitu kulturne baštine, no rješenje je, temeljem njene žalbe, više puta poništeno. Čak četiri puta u postupku pred Odborom za državnu službu, a isti je ishod na strani Žane Baće bio i u postupku pred Službeničkim sudom, gdje ju se teretilo za tešku povredu službene dužnosti. Odbor za državnu službu, kao drugostupanjsko tijelo 16. studenog 2020. godine donijelo je rješenje po kojem poništava odluku Ministarstva kulture o razmještaju državne službenice Baća na novo radno mjesto u Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku. Smijenjena konzervatorica je sa svojim odvjetnikom uložila žalbu na dodijeljeno joj radno mjesto smatrajući da je premještaj nezakonit. Naime, Baća se nije slagala s dodijeljenim koeficijentom na mjestu više stručne savjetnice po kojem joj je plaća umanjena više od 30 posto. Uz to, žalbu je temeljila i na značajnoj degradaciji budući da je na novom radnom mjestu umanjena složenost poslova ‘od upravljačkog radnog mjesta daleko veće odgovornosti, samostalnosti u radu, utjecaja na donošenje odluka i potrebnih uvjeta, do mjesta stručne savjetnice koje nije istog ranga, niti po potrebnom radnom iskustvu te stupnju obrazovanja’. Baća je naime, diplomirani povjesničar umjetnosti i arheologije koja je provela 22 godine na čelnoj funkciji dubrovačkih Konzervatora. U obrazloženju Odbora za državnu službu istaknuto je kako je Baća premještena na novo radno mjesto, po svim parametrima nižeg stupnja od mjesta na kojem je do tada obavljala rad, bez njene suglasnosti. Uporište za poništavanje rješenja o rasporedu na novo radno mjesto koje je provela njena matična ‘kuća’ – Ministarsvo kulture i medija nalazi u Pravilniku o unutarnjem redu samog Ministarsva navodeći kako je Baći uskraćena mogućnost preispitivanja rješenja. Uz to, Baća je smatrala povredom njenih radnih prava i u samoj činjenici što u njenom razrješenju nije ‘naveden niti jedan valjani razlog potreba premještanja žaliteljice na drugo radno mjesto’. Također, u žalbi je navela kako je njeno razrješenje suprotno zakonu, objektivno nerazumljivo te manjkavo jer se ne poziva na pravne propise. Odbor za državne službenike u studenom 2020. složio se s Baćom te donio odluku kako je njena žalba osnovana. Ovo drugostupanjsko tijelo donijelo je odluku da se ‘pobijano rješenje poništi i predmet dostavi prvostupanjskom tijelu na ponovno rješenje’, dakle vraćeno je Ministarstvu kulture i medija.

Novo rješenje – nova žalba – novo poništenje
A što je po tom pitanju napravilo Ministarstvo na čijem je čelu Dubrovkinja Nina Obuljen Koržinek? Donijelo je 10. prosinca 2020. novo rješenje koje obuhvaća razdoblje od 11. svibnja 2020., dakle od dana njene smjene s funkcije šefice Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. No razlika u novom i starom rješenju gotovo nije ni bilo. Možda tek u zarezu ili crtici jer Baća je po novom rješenju svojih nadređenih (p)ostala viša stručna savjetnica-konzervatorica za nepokretna kulturna dobra, s istim koeficijentom. Žana Baća je po drugi put uputila žalbu Odboru za državnu službu u kojoj je navela da je ‘od prethodnog poništenog rješenja od 8. svibnja 2020. godine, s djelovanjem od 11. svibnja iste godine, do donošenja pobijenog rješenja, bila legitimna pročelnica Konzervatorskog odjela’. Iznijela je u žalbi kako joj se koeficijent ne može potpuno nerazmjerno i nezakonito retroaktivno ukinuti pozivajući se na članak 5. Zakona o općem upravnom postupku. Baća se u žalbi ‘pozvala’ i na činjenicu kako na njen dugogodišnji rad na mjestu pročelnice nije bilo prigovora te da odluka o premještanju nije objektivna te je i ovaj put donesena bez obrazloženja. Kao novi argument u žalbi se osvrnula i na Antuna Baću, osobu koja ju je zamijenila na pročelničkom mjestu, navodeći kako je upravo on radio na mjestu višeg stručnog savjetnika-konzervatora za nepokretna kulturna dobra ‘pa zasigurno razlozi donošenja rješenja nisu u potrebi popunjavanja tog mjesta, iz kojeg razloga je obrazloženje manjkavo te nije u skladu sa stvarnim stanjem (…) te prigovara da se radi o neopravdanom i nepotrebnom premještanju’. Predlaže pobijeno rješenje poništiti. Drugostupanjsko tijelo i ovaj put usvaja njenu žalbu i donosi pravorijek da je žalba osnovana.

Sporno retroaktivno premještanje
U svom su obrazloženju naveli da ‘iz obrazloženja pobijanog rješenja, niti iz dostavljenog spisa predmeta nije moguće utvrditi razloge zbog kojih je utvrđeno da je radi potrebe službe bio potreban premještaj upravo žaliteljice s radnog mjesta – položaja pročelnice Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, na izvršiteljsko radno mjesto više stručne savjetnice-konzervatorice za nepokretna kulturna dobra u istom Konzervatorskom odjelu’. I u rješenju Odbora za državnu službu koje je uslijedilo nakon druge Baćine žalbe nisu pronađeni dokazi za njenu smjenu. I opet je na potezu bilo Ministarstvo, a prema gotovo istom scenariju uslijedila je Baćina žalba Odboru za državnu službu RH. Njena žalba na Rješenje o premještaju od 15. prosinca 2021. je gotovo istovjetna žalbi na prethodno Rješenje od 10. prosinca 2020. Retroaktivno je raspoređena na novo – isto radno mjesto, koeficijent složenosti poslova 1,523 je isti, a prethodni je, što ističe u sve četiri žalbe bio 2,134 za posao pročelnice Konzervatoskog odjela. Ujedno, ni ovaj put nisu podastrti dokazi kao razlozi za njenu smjenu. Pozivajući se na Ustav RH i direktive Europske unije Baća u žalbi ponovo ističe prigovor da se radi o neopravdanom i nepotrebnom premještanju te predlaže poništavanje rješenja, što i ovaj, treći put prihvaća drugostupanjsko tijelo i donosi pravorijek da je njena žalba osnovana. Predsjednica Odbora za državnu službu Stanka Vučica, koja je potpisala i prethodna dva rješenja u obrazloženju je istaknula: — …i u ovom postupku osnovani navodi žaljiteljice da je se pobijanim rješenjem o premještanju ne može zakonito premjestiti na drugo radno mjesto s danom 11. svibnja 2020. Naime, već je u prethodnom postupku utvrđeno da je prvostupanjsko tijelo poništenim rješenjem koje je datiralo s danom 10. prosinca 2020. godine, imenovanu službenicu premjestilo s danom 11. svibnja 2020. godine, dakle unatrag 6 mjeseci, a da nije bilo razvidno da je za žaliteljicu donesen pravni akt temeljem kojeg bi izvršavala svoja službenička prava i obveze. Slijedom navedenog, ni iz čega ne proizlazi da bi se radilo o retroaktivnosti…’.

Na poslu bez ‘papira’
Ministarstvo kulture i ovaj put primjenjuje šprancu copy-paste pa 31. ožujka 2022. godine dostavlja Žani Baći novo rješenje o premještaju državne službenice. Radno mjesto isto, uvjeti identični. Kao i prethodni put uvrštavaju stavku kako treba popuniti upražnjeno radno mjesto od početka 2019. zbog odlaska službenice u mirovinu i povećanja opsega posla. Kao pojašnjenje Rješenja radnog mjesta koje bi obuhvatio razdoblje sve od smjene Baće s pročelničke pozicije u Ministarstvu su ‘stavili na papir’ i to da se ‘ne radi o retroaktivnom djelovanju ovog Rješenja, već o potrebi pravnog osnaživanja činjenice da službenica od 11. svibnja 2020. godine više nije obavljala poslove pročelnice Konzervatorskog odjela u Dubrovniku temeljem kasnije poništenog Rješenja o rasporedu na radno mjesto više stručne savjetnice konzervatorice za nepokretna kulturna dobra…’. Ministarstvo se u Rješenju pozvalo na pravnu praksu Upravnog suda u Zagrebu, a zapravo je to već jednom, ranije u svojoj Odluci odbacilo drugostupanjsko tijelo, odgovarajući Ministarstvu kako su ‘pobrkali lončiće’ jer slučaj na kojeg se pozivaju odnosi se na raspored službenika, a u slučaju Baće je riječ o premještaju te je riječ, navode u Rješenju, o dva potpuno različita pravna instituta. Tri mjeseca kasnije, 6. lipnja 2022. stiže nova odluka Odbora za državnu službu jer se Žana Baća žalila i na posljednje rješenje svog poslodavca. Ovo je četvrto u nizu koje je tijelo višeg stupnja donijelo u korist bivše pročelnice Konzervatorskog odjela. Po već uhodanom scenariju, Baća je mogla očekivati novo rješenje o premještanju njenih poslodavaca. No, ono je izostalo. Naime, od lipnja 2022. kada su sve stranke primile rješenje drugostupanjskog tijela Ministarstvo kulture i medija nije dostavilo novo Rješenje o premještaju Žane Baće!

Teško kršenje službene dužnosti?
No, Baća 22. veljače 2022. dobiva veliku zadovoljštinu. Tada je, naime, ispisan pravorijek Službeničkog suda RH, kojeg je potpisala predsjednica vijeća Tihana Bokan. Ministrica Nina Obuljen Koržinek ovom je sudu podnijela Zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti što bi bio dostatan temelj za premještanje Baće na niže radno mjesto, a možda čak i teže sankcije. No, Službenički sud 2. listopada i 19. studenog 2020. daje Ministarstvu rok od 8 dana od dostave zaključaka za dopunom predmetnog zahtjeva za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti. Ministrica Obuljen Koržinek čini to oba puta i to 9. listopada i 1. prosinca 2020. godine, međutim vijeće Službeničkog suda razmatranjem izmijenjenog zahtjeva je utvrdilo da je zahtjev za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti ‘i dalje nejasan, nerazumljiv i nepotpun, odnosno da nije sačinjen kako to izrijekom propisuje članak 105. ZDS.

Nedostaje dokaza, Baća ‘čista’!
Naime, Zakon o državnim službenicima nalaže da ovakva vrsta zahtjeva mora sadržavati mjesto i vrijeme počinjenja povrede, kao i način počinjenja povrede, ali i okolnosti potrebne da se povreda što preciznije odredi. Tako nešto nije podastrto Službeničkom sudu jer, kako je navedeno u njihovom rješenju, ‘razmatranjem podnesenog zahtjeva sud nalazi utvrđenim da se službenici inkrimira protupravno postupanje tijekom 2018. i 2019., međutim ovakav zahtjev ne sadrži jasno i precizno navedene okolnosti koncentrirane u činjeničnom opisu iz kojih bi proizlazila obilježja inkriminiranih teških povreda službene dužnosti’. Slijedom ovog obrazloženja, a ističući kako su iz Ministarstva kulture i medija u dva navrata pozvani ispraviti i dopuniti predmetni zahtjev, Službenički je sud na temelju svih nedostataka podnositelja odlučio 22. veljače 2022. godine donijeti rješenje u kojem se odbacuje Zahtjev ministrice Nine Obuljen Koržinek za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti. Inače, u lipnju 2020. godine, mediji su se raspisali o nepravilnostima u radu tada već bivše prve gradske konzervatorice. Ministarstvo kulture je potvrdilo da češlja Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Naveli su, kako su utvrđena određena odstupanja od uobičajene prakse i postupanja koja su u suprotnosti s pravilima struke. Mediji su spekulirali kako su se razotkrili problemi oko potvrda projekata koje su se izdavale bez uvjeta, bez građevinskih dozvola, bez konzervatorskih elaborata. Tada je navedeno kako je pokrenut postupak protiv pročelnice, ali i jedne dubrovačke arhitektice koja je radila na tim projektima. Njoj prijeti gubitak licence za rad na zaštićenoj kulturnoj baštini. Od navedenih projekata izdvojeni su Peskarija i jedan dubrovački ljetnikovac. Naime, Peskarija je uzburkala javnost 3D animacijom zamišljenog montažnog objekta za kojeg je revizijom utvrđeno kako projekt nije smio dobiti dozvolu te su radovi zaustavljeni. Drugi sporni projekt je dubrovački ljetnikovac Restić na kojem je podignuto čak 7 belvedera. Propusti se odnose na uništavanje kulturnih svojstava zaštićenog kulturnog dobra. Ostaje za zapitati se zašto je na sam dan dostave Rješenja o premještaju Žane Baće na novo radno mjesto, 8. svibnja 2020. godine, pokrenut postupak protiv nje zbog teške povrede službene dužnosti. Naime, slučajevi koji su joj se stavljali na teret sežu unatrag i to čak u 2018., a potom i 2019. godinu! Ili se nameće jasan zaključak da se Baći prilikom njene smjene moralo nešto nakalemiti, pa su izvučena dva predmeta za koje se znalo da će odjeknuti u javnosti – Peskarija i Restić. Uostalom i sam Službenički sud prilikom razmatranja njenog slučaja – teške povrede službene dužnosti nije našao dokaza i temelja za donijeti presudu protiv nje, već je odbacio zahtjev kojeg je potpisala ministrica Obuljen Koržinek.

Briga o baštini
Čudi ponajprije kako se Ministartvo kulture i medija, bez obzira tko je njemu na čelu, a ovaj put je riječ o ‘našoj’ ministrici, Dubrovkinji Nini Obuljen Koržinek, nonšalantno odnosi prema onom najvrednijem što Dubrovnik ima. Kulturnoj baštini! Spomenička jezgra Dubrovnika trebala bi stalno biti u fokusu i pod lupom Ministarstva kulture, a samim time i terenskog Konzervatorskog odjela. No, tu je očito puno više problema kojima se godinama ne može stati na kraj, a iz resornog Ministarstva proizlaze rješenja kojima se, narodski bi se reklo, tek prelijeva iz šupljeg u prazno. Na kraju ostaje potpuno legitimno pitanje je li Žana Baća i dalje pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku budući da je njena smjena i razmještaj na novo radno mjesto u više navrata poništavano.

ŽANA BAĆA
Ovo sam morala napraviti zbog djece!
Dokazala sam da nisam okaljala niti službu, niti svoje ime – rekla je za DuList bivša pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žana Baća, koja tri godine od svoje smjene nije medijski istupala. Nije joj bilo lako sve ovo prolaziti, ističe, jer živimo u malom Gradu, a slijedom svih događanja i prozivki njezino se ime potezalo kao da je kriminalac što je dovelo, ispričala je, da su joj se pojedini ljudi prestali javljati na Stradunu.
—Vjerujem da nije nitko očekivao da ću posegnuti za pravnom strukom, no u pravnu bitku sam se morala upustila radi svoje djece. Njima nije lako, a ne mogu niti zamisliti kako bi tek bilo mojim roditeljima da su živi, tko bi njima objasnio sve one prozivke. Duge 22 godine sam bila pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Ja sam naravno smijenjena, ali sam četiri puta na Odboru za državnu službu dobila presudu u svoju korist. Sva četiri puta poništili su moj premještaj. Uz to sam i na sudu dokazala da sam nevina i da je moja smjena nepravovaljana. Ono što tražim je isplata dijela plaće koja mi je ukinuta, a što se ispostavilo čak četiri puta – rekla je Baća. Najveću satisfakciju pronalazi u činjenici što je Službenički sud odbacio tužbu Ministarstva kulture protiv nje:
—Nisu našli nepravilnosti u mom radu. Ja samo želim svoj mir i pravdu, da se poštuju odluke pravne države. Tražim zadovoljštinu da Ministarstvo prizna da je pogriješilo te da mi vrate novce koji su mi ukinuli nepravovaljanim razrješenjem s mjesta pročelnice. To je ljudski minimum kojeg očekujem – rekla je bivša čelna osoba dubrovačkih konzervatora.

BIVŠI I SADAŠNJI
Baća – Baće – Alduk
Na temelju Zakona o sustavu državne uprave, Zakona o državnim službenicima i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva kulture i medija, ministrica dr. sc. Nina Obuljen Koržinek donijela Rješenje o premještaju državnog službenika dr. sc. Antuna Baće s mjesta pročelnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju u Upravi za zaštitu kulturne baštine na radno mjesto višeg stručnog savjetnika – konzervatora za nepokretna kulturna dobra u istom Konzervatorskom odjelu. Ministrica je istodobno donijela i Odluku kojom se ovlašćuje službenik dr. sc. Ivan Alduk, pročelnik Konzervatorskog odjela u Imotskome, za obavljanje poslova i zadaća te potpisivanje svih akata iz djelokruga rada pročelnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, s datumom 12. travnjem 2023. do popunjavanja upražnjenog radnog mjesta pročelnika – izvijestili su iz Ministarstva kulture.

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
Bez odgovora!
Je li točno da je bivša pročelnica Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Žana Baća u više navrata uspjela pobiti Rješenje o njenom razrješenju? Koji je danas status bivše pročelnice Žane Baća? Je li joj isplaćena razlika plaće između dodijeljenog radnog mjesta više stručne savjetnice i bivšeg pročelničkog mjesta? Je li točno da je Konzervatorski odjel u Dubrovniku cijelo vrijeme od njenog razrješenja 8. svibnja 2020. do danas imao dva pročelnika? Sve ovo su pitanja koja smo uputili na adresu ministrice Nine Obuljen Koržinek u Ministarstvu kulture i medija, s molbom da nam odgovor dostave do ponedjeljka, 17. travnja, do 10 sati. Do zaključenja ovog broja DuLista, u utorak do 15 sati, odgovor nismo dobili.

KRONOLOGIJA POSTUPAKA
Rješenje dostavljeno! Rješenje poništeno!
I. Postupak pred Službeničkim sudom
• Odbačen zahtjev 22.2.2022. Obrazloženje: zahtjev nejasan, nerazumljiv, nepotpun
II. Postupak pred Ministarstvom kulture, Odbor za državnu službu
• Rješenjem raspoređena na mjesto više stručne savjetnice – 8.5.2020.
• Poništeno 16.11.2020.
• Rješenje o premještaju od 10.12.2020.
• Poništeno 17.2.2021.
• Rješenje o premještaju od 15.12.2021.
• Poništeno 14.2.2022.
• Rješenje o premještaju od 31.3.2022.
• Poništeno 6.6.2022.
Nakon poništenja Baća je bez novog rješenja o premještaju.

Objavljeno u tiskanom izdanju 19. travnja 2023.

Rješenje – premještaj 3.

Službenički sud odbačaj 22.02.2022.

 

Pročitajte još

Program Le Petit Festivala 2024.

Dulist

KOJA IDEJA!? Stao nasred puta na pumpi da bi oprao auto

Dulist

Ako ste danas tužni ili bezvoljni, otiđite se okupati jer i znanstvenici dokazuju kako nas plivanje čini sretnima

Dulist