Natječaji

NATJEČAJ za izbor Glavnog tajnika/cu Dubrovačkog saveza športova

Dubrovački savez športova raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

Glavnog tajnika/cu Dubrovačkog saveza športova

1.

Za Glavnog tajnika/cu može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– da ima visoku stručnu spremu,

– da ima pet godina radnog iskustva u struci,

– da ima organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate kao djelatnik u športu.

2.

Glavni tajnik /ca bira se na vrijeme od četiri godine.

3.

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:

– presliku diplome visoke stručne spreme,

– dokaz o radnom iskustvu koje je upisano u radnu knjižicu ili je upisano u registar športskih djelatnosti sukladno čl. 20 Zakona o športu,

– životopis s posebnim osvrtom na djelovanje u športu,

– izjava o nekažnjavanju.

4.

Natječaj traje osam dana od dana objave, a objaviti će u digitalnom obliku.

5.

Prijave s dokumentacijom dostaviti na adresu:

DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA,

Liechtensteinov put 10

20000 DUBROVNIK

S napomenom, Za Natječaj, ne otvarati.

6.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Pročitajte još

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK RASPISUJE Natječaj za dodjelu specijalizacija

Turistička zajednica grada Dubrovnika traži studente za ‘Gradsku stražu’

Dulist

POSLOVNA PRILIKA U DULIST Postanite dio našeg tima!

Dulist