Aktualno

Vrtiprah i Benić izabrani u počasno zvanje professora emeritusa

Na 169. i 170. sjednici Senata Sveučilišta izabrao je prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah i prof. dr. sc. Đura Benića u počasno zvanje professora emeritusa. Rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum uručio je u srijedu potvrdu o dodjeli počasnog zvanja professoru emeritusu Đuru Beniću, uz nazočnost prorektora Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića, izv. prof. dr. sc. Sanje Žaja Vrbica i izv. prof. dr. sc. Marijane Pećarević. Professor emeritus Vesna Vrtiprah bila je spriječena preuzeti danas ovu potvrdu pa će joj biti uručena naknadno.

Dr. sc. Vesna Vrtiprah, professor emeritus
Vesna Vrtiprah rođena je 1955. u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu 1977. godine, a magistrirala pri Centru ekonomskih znanosti Sveučilišta u Splitu 1984. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu obranivši 1993. godine doktorsku disertaciju pod naslovom »Uvjeti i politika plasmana usluga glavnih nositelja hrvatske turističke ponude«. Nakon diplomiranja, zapošljava se u Poduzeću za aerodromske usluge Aerodrom Dubrovnik (Služba za plan i analizu), a po završetku poslijediplomskog studija zasniva stalni radni odnos 1. studenog 1984. godine na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu, koji je od 1. listopada 2003. ušao u sastav osnovanog Sveučilišta u Dubrovniku. U tim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama neprekidno je radila ukupno 35,11 godina.

Birana je u znanstveno-nastavna zvanja: 1994. za docenticu, 1998. za izvanrednu profesoricu, 2002. za redovitu profesoricu, a 2007. za redovitu profesoricu u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije.

Na visokim učilištima u Dubrovniku obnašala je dužnosti: pročelnice Odjela mikroekonomije (1994. – 1996. i 2002. – 2004.), prodekanice za nastavu (1996. – 1998.) i dekanice Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu u dva mandata (1998. – 2000. i 2000.- 2002.), te prorektorice za studije i studente ( 2004. – 2008.), prorektorice za studije i upravljanje kvalitetom (2008. – 2012.) i rektorice Sveučilišta u Dubrovniku. Dužnost rektorice obnašala je u razdoblju od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2016. godine.

Kao nastavnica predavala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danas Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, na Ekonomskim fakultetima u Splitu, Zagrebu, Osijeku, Mostaru, Pomorskom fakultetu u Dubrovniku i Veleučilištu u Dubrovniku. Izvodila je nastavu na sveučilišnim poslijediplomskim studijima na visokim učilištima u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Dubrovniku.

Pod njezinim mentorstvom uspješno je napisano i obranjeno više od 180 diplomskih i završnih radova, deset znanstvenih magistarskih radova, sedam završnih radova na poslijediplomskim sveučilišnim specijalističkim studijima i jedna doktorska disertacija.

Objavila je više od osamdeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima međunarodnih skupova. Koautorica je tri sveučilišna udžbenika i više znanstvenih knjiga (jedna u izdanju stranog izdavača). Znanstveno je djelovala kao članica u više programskih i organizacijskih međunarodnih znanstvenih skupova. Recenzirala je cca 90 članaka objavljenih u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima konferencija, zatim studije, sveučilišne udžbenike, znanstveno-istraživačke projekte i devet studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Sudjelovala je u brojnim projektima, ostvarila je suradnju i dvosmjerni transfer znanja između akademske zajednice, gospodarstva i javnog sektora. Na nacionalnoj razini, sudjelujući u radu više povjerenstava, radnih skupina i tijela MZOS, pridonijela je razvoju visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Bila je i danas je aktivno angažirana u radu različitih znanstvenih vijeća/ustanova. Članica je Znanstvenog vijeća za turizam i postor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU.

Za vrijeme njezina obnašanja dužnosti rektorice Sveučilišta u Dubrovniku: pokrenuto je šest novih studija: preddiplomski sveučilišni studij IT menadžment, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo, preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana, preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restauraterstvo i gastronomija, stručni specijalistički diplomski studij Financijski menadžment i ustrojen je prvi sveučilišni diplomski studij na engleskom jeziku Double Degree diplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija (smjer Marketing) Sveučilišta u Dubrovniku i Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Finanziare i Laurea Magistrale in Scienze Economico-Aziendali Sveučilišta u Palermu; Sveučilište je dobilo novu Erasmus povelju čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus + programa i povelju Ceepus, stranim studentima ponuđeno je više od 40 kolegija na engleskom jeziku na svim sastavnicama Sveučilišta i udvostručena je dolazna i odlazna mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, potpisano je oko 30 sporazuma o suradnji s hrvatskim i inozemnim gospodarstvenicima i obrazovnim ustanovama, koji omogućuju ne samo studentsku praksu nego i dugoročnu suradnju u procesu obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada; Agencija za znanost i visoko obrazovanje dodijelila je Sveučilištu u ožujku 2013. Certifikat kojim se potvrđuje da je njegov sustav osiguravanja kvalitete učinkovit i u razvijenoj fazi te da je u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokoga obrazovanja; svi studiji na Sveučilištu u Dubrovniku prošli su postupak vanjskih vrednovanja temeljem donesenih planova Agencije za znanost i visoko obrazovanje; donesena je Strategija razvoja Sveučilišta u Dubrovniku 2016. – 2025. kojom je definirana misija i vizija Sveučilišta, njegovi strateški ciljevi i zadaci te njihova provedba u nadolazećih deset godina; nastavljena je skrb o osiguranju vlastitoga znanstveno-nastavnoga kadra u Dubrovniku i osigurana su novčana sredstva za stjecanje doktorata znanosti asistentima i znanstvenim novacima na visokim učilištima u Hrvatskoj (31 zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku završio je poslijediplomske studije u različitim područjima i poljima znanosti u razdoblju 2012.-2016.); ishođena je građevinska dozvola i osigurani su izvori financiranja za izgradnju i opremanje studentskoga doma, 6. srpnja 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 150,9 milijuna kuna za izgradnju i opremanje studentskog doma, potpisom Ugovora i osiguranjem izvora financiranja stekli su se temeljni uvjeti za početak realizacije izgradnje i opremanja studentskog doma u Dubrovniku.

Dr. sc. Đuro Benić, professor emeritus
Dr. sc. Đuro Benić, redoviti profesor u trajnom zvanju, nakon nepunih 47 godina radnog staža, od 1. listopada 2020. godine je u mirovini. Đuro Benić rođen je 15. svibnja 1950. u Dubrovniku. U Dubrovniku je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1972. godine, a 1983. završio je poslijediplomski studij i obranio magistarski rad na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Utjecaj politike cijena na ekonomski položaj trgovine u Jugoslaviji” obranio je na Sveučilištu u Splitu 1989. godine. Do 1990. godine (16 godina) bio je zaposlen u poduzeću Srđ, odnosno Dubrovkinja, u Dubrovniku od čega 14 godina na vodećim radnim mjestima.

Od 1983. do 1990. neprekidno je bio angažiran u nastavnom procesu na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku gdje i zasnovao radni odnos 1990. Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu izabran je 1988. u znanstveno-nastavno zvanje asistenta, 1990. u zvanje docenta, 1993. u zvanje izvanrednog profesora, 1998. u zvanje redovitog profesora, a 2003. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Predavao je 11 godina na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Ekonomskim fakultetima u Mostaru i Rijeci, na Visokoj školi za sportski menadžment ASPIRA, izvodio je nastavu na 52 poslijediplomska i doktorska studija u zemlji i inozemstvu.

Objavio je šest sveučilišnih udžbenika (od kojih jedan u koautorstvu) u trinaest izdanja, devet srednjoškolskih udžbenika (od kojih šest u koautorstvu) u ukupno trideset izdanja, jednu znanstvenu knjigu, dvije knjige u koautorstvu i četiri knjige u redakciji sve u izdanjima uglednih izdavača i prodatih u preko stopedeset tisuća primjeraka, te preko sto pedeset radova na hrvatskom i engleskom jeziku u 15 zemalja na šest kontinenata.

Od 1992. do 1994. bio je prodekan, a od 1994. do 1998., te od 2002. do 2004. dekan Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a od 2004. do 2008. godine bio je prorektor za znanost na Sveučilištu u Dubrovniku. Od pokretanja časopisa Ekonomska misao i praksa 1992. član je uredništva, a od 1994. do 2020. glavni je i odgovorni urednik istog časopisa. Obnašao je različite dužnosti i bio je član mnogih nacionalnih i međunarodnih vijeća u području znanosti i visokog obrazovanja, te član više ekonomskih udruga. Sudjelovao je u brojnim projektima i bio je mentor na preko četrdeset uspješno obranjenih diplomskih radova, deset uspješno izrađenih i obranjenih magistarskih radova, jednog završnog rada na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te mentor jednog i komentor dva uspješno izrađena i obranjena doktorska rada. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franja Tuđmana od 27. svibnja 1997. za osobite zasluge u znanosti odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića.

Pročitajte još

Strabag i Avax žele graditi čvor Brijesta, ponude im veće od procijenjene vrijednosti radova

Dulist

Uskoro dodjela grobnih mjesta na Dupcu. Cijene nešto niže, ali bez opreme

Dulist

VRIJEDNA DONACIJA Dubrovačka bolnica bogatija za novi monitor vitalnih funkcija i binokularni oftalmoskop

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija