Politika

VLAHUŠIĆ O REBALANSU PRORAČUNA Vrijeme kredita je prošlo, živimo od rada i imovine!

VLAHUŠIĆ O REBALANSU PRORAČUNA Vrijeme kredita je prošlo, živimo od rada i imovine!

Gradski vijećnik Andro Vlahušić osvrnuo se u priopćenju za medije na rebalans proračuna za 2021. godinu, o kojemu će vijećnici raspravljati u srijedu, 27. listopada.

-Na idućoj sjednici Gradskoga vijeća, konačno dobivamo prijedlog rebalansa proračuna za 2021 godinu. Nažalost prekasno, jer u naredna dva mjeseca nije moguće napraviti ijedan kvalitetan prijedlog za prihodovnu ili rashodovnu stranu proračuna. U ovoj godini Grad će uprihodovati 240 milijuna kuna izvornih nenamjenskih prihoda o kojima Gradsko vijeće i gradonačelnik odlučuju samostalno.
Namjenski prihodi iznosit će 188 milijuna kuna, od kojih većinu čine komunalna naknada i komunalni doprinos te kreditno zaduženje. U ovoj godini grad će se zadužiti za 75 milijuna kuna, uzeto je dodatnih 30 milijuna kuna kredita u ovoj godini, a 45 milijuna kuna su neutrošena sredstva od ranijih godina. S novih 30 milijuna kuna kredita, iznos uzetih kredita u protekle četiri godine premašuje 350 milijuna kuna. Ove godine izdvojit će se 25 milijuna kuna za otplatu, a idućih godina rata kredita bit će znatno veća. Proračunski korisnici imat će prihod u iznosu od 87 milijuna kuna, koji nije izvorni prihod Grada, nego samo obračunska obaveza. Osim Rezervata Lokruma, svi proračunski korisnici financiraju se s više od sedamdeset posto iz izvornih prihoda grada – navodi Vlahušić.
Nastavlja kako najveći pojedinačni prihod dolazi od poreza na dohodak koji iznosi 100 milijuna kuna, 10 milijuna kuna je prirez, 25 milijuna kuna je porez na imovinu, a porez na potrošnju 4,5 milijuna kuna.

-Prodajom imovine, zgrade i zemljišta planira se ostvariti 7,2 milijuna kuna. Nažalost iz materijala se ne vidi koju gradsku imovinu se prodaje i kome. Od najma gradske imovine ostvarit će se 77 milijuna kuna, a u materijalima posebno se ističe da je zbog pandemije pao prihod od prodaje ulaznica za zidine, Ducarda, koncesije za žičaru, naplate zaustavljanja na Pilama te najma poslovnih porostora i javnih površina – ističe dalje Vlahušić.

Na rashodovnoj strani, nastavlja, ističe se da su troškovi plaća porasli za deset posto i iznose 200 milijuna kuna.

-Pomoći iz državnog proračuna za plaće iznose 58,5 milijuna kuna, što znači da Grad i sami korisnici proračuna za plaće trebaju izdvojiti 140 milijuna kuna. Treba napomenuti da smo jedini grad u Hrvatskoj koji plaće još nije vratio na predpidemijsko razdoblje, osim za Dječje vrtiće. Dosadašnji financijski model upravljanja gradom se potrošio, a kriza ga je samo ogolila. Kredite više ne možemo uzimati, jer smo prešli granicu od dvadeset posto zaduženosti grada, kao ni davati jamstva gradskim tvrtkama za njihova zaduženja. Idućih deset godina otplata kredita predstavljat će veliki teret za građane i proračun. Troškovi plaća kontinuirano rastu, a broj zaposlenika u gradskoj upravi približio se brojci od tristo osoba u radnom odnosu. Zaposleno je više od dvadeset sadašnjih i bivših pročelnika. Održivo financiranje grada moguće je samo uz odgovorno upravljanje gradskom imovinom te razvojem Dubrovnik Carda, kao glavnoga izvora proračunskih prihoda u sljedećim desetljećima. U prvome koraku, do kraja tekuće godine, treba izjednačiti cijene ulaznica za zidine s cijenom jednodnevne Ducard, te napraviti operativno tijelo sastavljeno od predstavnika Gradske uprave i Gradskoga vijeća koje će koordinirati razvoj Dubrovnik carda – zaključuje.

Pročitajte još

[FOTO] DOSTA JE! Na prosvjedu u Zagrebu i dubrovačka oporba

Dulist

OBNOVA ZGRADE SABORA Zastupnici sele u vojarnu Petar Zrinski!

Dulist

MARO KRISTIĆ Je li moguće da nitko ne vodi računa o tome kako strani radnici utječu na našu sadašnjost i budućnost?

Dulist