Grad

USKORO BODOVANJE I LISTA PRVENSTVA Održano javno otvaranje prijava za najam 26 gradskih stanova

USKORO BODOVANJE I LISTA PRVENSTVA Održano javno otvaranje prijava za najam 26 gradskih stanova

Grad Dubrovnik u utorak, 16. studenog 2022. godine, omogućio je izravan prijenos otvaranja pristiglih prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Dubrovnika. Riječ je o najmu 26 stambenih jedinica u novoizgrađenim zgradama u Mokošici.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika bio je otvoren od 17. rujna 2022. do 2.studenog 2022. i u tom je vremenskom razdoblju na natječaj pristiglo 88 omotnica. Dio omotnica odnosi se na prijave, a dio na dopunu dokumentacije .

Povjerenstvo za provjeru administrativne ispravnosti u ovom koraku otvorilo je sve pristigle omotnice i utvrdilo pristiglu dokumentaciju, dok će se u idućem koraku utvrđivati ispravnost svakog pristiglog dokumenta, a nakon čega će Povjerenstvo za provedbu postupaka i odlučivanje o najmu stanova bodovati pravodobne i uredne zahtjeve te na temelju bodova formirati prijedlog Liste prvenstva.

Nakon formiranja Liste tablica s bodovima bit će uparena sa svom dokumentacijom i svatko će moći vidjeti koliko tko ima bodova i na osnovu čega su bodovi dobiveni, a na zahtjev svakog zainteresiranog moći će se izvršiti uvid u kompletnu dokumentaciju.

U roku od osam dana od objave Liste bit će moguće uputiti prigovor, koje će obrađivati Povjerenstvo za rješavanje prigovora.

Grad Dubrovnik

Pročitajte još

ZA 410 KORISNIKA Grad traži izvođače za izgradnju Doma umirovljenika ispod bolnice

Dulist

Dubrovnik domaćin konferencije KOKOSS

Dulist

Može li Viktorija Knežević pronaći garsonijeru u Gružu za 300 eura?

Dulist.hr