Aktualno

[SUĐENJE HE DUBROVNIK] Prodanović: Barbarić je svjedočio kao da je radio na porti HEP-a!

[SUĐENJE HE DUBROVNIK] Prodanović: Barbarić je svjedočio kao da je radio na porti HEP-a!

Donedavni predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić prvi je svjedok četvrtog dana nastavljene glavne rasprave za tragediju u HE Dubrovnik.

Iskaz je već dao 10. prosinca 2019. godine u kojem je među ostalim istaknuo kako je zaposlenik HEP-a d.d. od 2007., a predsjednikom uprave je imenovan 2018. godine nakon što je radio u odjelu pravnih poslova. Naveo je kako je tijekom mandata dobio nekoliko izvješća za hidroelektrane u Hrvatskoj, no ne i za HE Dubrovnik.

Nakon tragičnog događaja, dao je da se napravi interna kontrola u Hidroelektranu Dubrovnik. Nije znao za projekt obnove u pogonu HE Dubrovnik, a za njega je saznao nakon tragedije, rekao je među ostalim u svom iskazu iz 2018. godine.

Zamjenik županijske državne odvjetnice Vlatko Cibilić pitao je među ostalim je li utvrđeno koliko je šteta nastala nakon tragedije? Barbarić je istaknuo da ne zna je li utvrđena visina materijalne štete koja je nastala u strojarnici HE Dubrovnik.

-Za vrijeme mog mandata, u HEP d.d. nisam bio nazočan proširenom kolegiju na kojem se raspravljalo o HE Dubrovnik. Član uprave d.d. nadležan za određeno područje, ima ista prava i odgovornosti kao direktor dioničkog društva. Što se tiče kolegija, održavali su se jednom ili dva puta godišnje, na kojima bi se utvrđivao plan rada ta iduću godinu te bi se raspravljalo o investicijama koje su planirane za iduću godinu i njihovom financiranju – rekao je.

Na pitanje opunomoćenice obitelji Doris Košta je li znao išta po pitanje procesa revitalizacije HE Dubrovnik, Barbarić je rekao: ‘Apsolutno ništa’.

-Moja prava i obveze kao predsjednika Uprave HEP d.d. propisana su ugovorm o radu i statutom d.d. Zastupam društvo HEP d.d. kao odgovorna osoba. Kao predsjednik, nisam odgovoran za činjenicu da je projekt vrijednosti 6,8 milijuna kuna plaćen bez da je isti realiziran. Za to su odgovorne stručne službe i društva s ograničenom odgovornošću unutar HEP grupacije na koja bi se takav projekt odnosio. Kontrole projekata su vršile stručne službe unutar HEP grupacije – rekao je.

Njemu je predočen i dokument HEP d.d. izdan od ureda uprave predmeta provođenja istrage iz studenog 2019. godine. Nakon što je izvršio uvid, naveo je da je potpisao taj dokument, ali da nije sačinjavao njegov sadržaj niti mu je poznat.

‘Ne znam da detalje’

Nadalje, nastavio je svoje svjedočenje ističući kako ne zna zašto glavni projekt nije dostavljen na ovjeru javno-pravnim tijelima.

-Nisam bio upoznat s novelacijom jer u tom vremenu nisam bio član društva uprave HEP d.d. Rekonstrukcija pogona u Platu je završena 2017. godine, a ja sam na dužnost predsjednika uprave HEP-a stupio 2018. te je za mene taj projekt bio završen i nije zahtjevao posebnu pažnju. Ne znam iz kojeg razloga se išlo na uporabnu dozvolu prilikom izvođenja radova. U pogonu Plat taj je dio na sebe preuzela HEP proizvodnja. Nadležnost HEP proizvodnje je bila da naprave sanaciju objekta. Ne znam za detalje zapisnika izvanredne revizije kojom su utvrđene nepravilnosti u statici – dodao je.

-Ne znam za detalje izvješća provedenog o stanju revitalizacije u HE dubrovnik. O sadržaju iznesenom na sjednicama uprave se vode zapisnicii koji se kasnije potpisuju – naveo je.

-Kad me pitate ponovno za izdavanje građevinske dozvole, za isto je bila zadužena HEP proizvodnja. Ne znam postoji li revizija koja odnosi oznaku službene tajne i u kojoj je navedeno da prostor komande ne odgovara mjerama zaštite od požara – naglasio je.

Tu je među ostalim rekao i da inače ima 30 revizija tijekom godine. Košta je na to rekla: ‘Revizija u kojoj imate smrt troje ljudi vama je ista kao i ostale?’.

Na pitanje tko je preuzeo ovlasti i funkcije drugooptuženog Nikole Rukavine kao člana uprave nakon njegove smjene, naglasio je da nije smijenjen nego da mu je 1.1.2022. istekao mandat.

-Ne znam koliko godišnje HEP grupacija troši godišnje na redovno i izvanredno održavanje hidroelektrana. Jedna revitalizija prosječno košta 500 milijuna kuna – naveo je. Ne zna zbog čega je dva puta tražena uporabna dozvola za radove koji su se obavljali unutar HE Dubrovnik. Ne zna ni sadržaj izmjena zakona o gradnji koje su omogućile ishođenje druge uporabne dozvole po drugom zakonu.

Odvjetnik prvooptuženog Čeh postavio je nekoliko pitanja. Pitao ga je zna li tko je donio odluku o HE Dubrovnik, Barbarić je naveo da ako se to dogodilo prije 2018., da nema saznanja tko je donio tu odluku. Nakon što mu je izrečen podatak da je odluku o obnovi HE dubrovnik donijelo društvo HEP d.d. u veljači 2012., navodi da i dalje nema saznanja tko bi bio odgovoran za plaćanje.

Barbarić je u pojedinim trenucima komentirao Čehova pitanja, na što je branitelj prvooptuženog rekao: ‘Nemojte polemizirati sa mnom’.

Na upit što je poduzeto nakon tragedije, vezano za pribavljanje isprava, pritom misleći na građevinsku dozvolu, izradu projekta i slanje na ovjeru javno pravnim tijelima, Barbarić navodi da je jedino saznanje da je hidroelektrana u funkciji.

-Ne vjerujem da bi kolege ispred HEP proizvodnje pustile u rad pogon, a da isti ne radi kako treba – kazao je.

-Kao direktor uprave sam imao saznanje da je HE u funkciji i to mi je bilo dovoljno – rekao je.

Odvjetnik drugooptuženog Čedo Prodanović naveo je da ne zna tko je bio zadužen za zaštitu od požara u HEP proizvodnji.

HEP je proveo internu kontrolu nakon tragediju. Čim se dogodi neka tragedija, interna kontrola izlazi i provjerava papire. To je uobičajeno unutar grupacije. Razlikujemo redovne i interne kontrole kojih ima 30 godišnje, a preostalo su izvanredne. Ukupan broj se može popeti na 60 revizija godišnje. Nisam angažirao vanjska tijela da provjere situaciju u Dubrovniku. Ne znam jesam li angažirao detektive za provjeru situacije u Dubrovniku – rekao je.

Prodanović je predao dokument ugovora u koji je skopljen između HEP-a i odvjetničkog ureda te dopis detektivske agencije tom odvjetničkom uredu. On je naslovljen s izvješćem u Hidroelektrani Dubrovnik.

Time se želi istaknuti da je Barbarić angažirao detektivsku agenciju i odvjetnički ured, a kako bi isti pronašli nepravilnosti koje bi izravno kriminalizirale njegovog branjenika (Nikola Rukavina), kazao je Prodanović.

Također, opunomoćenica Košta predlaže da se kao dokaz unese izvješće o provedenoj internoj reviziji od svibnja 2019. godine.

Rasprava se prekinula radi vijećanja o navedenim prijedlozima dokaza. Nakon nekoliko minuta vijećanja, navedeni dokazi su usvojeni.

Nakon izvršenog uvida, Barbarić je naveo da je potpis za usluge javno pravnog savjetovanja njegov, ali da ne saznanja o ugovoru u koji je izvršio uvid.

Također, donesena je odluka da svjedok Božidar Benić bude ispitan idući put.

Prodanović je dalje postavio upit.

-Privatni detektivi nisu dolazili u HEP. Kad me pitate za odnose s Rukavinom i Starmanom, mogu reći da sa Starmanom nisam imao posebnih kontakata, a s Rukavinom sam surađivao jer je bio član uprave HEP d.d. te smo u prve dvije godine znali otići na ručak. Imali smo korektan odnos. Što se tiče posla, sve odluke uprave, osim jedne, u razdoblju kad smo oboje bili članovi uprave, bile su jednoglasne – rekao je.

-Tražio sam od Starmana da podnese ostavku nakon tragedije. To je praksa HEP-a da odgovorna osoba unutar organizacije podnese ostavku nakon nesreće. Za gospodina Starmana je vrijedila presumpcija nevinosti neko vrijeme. Isti nije odmah dobio otkaz – kazao je

Jeste li zvali ministra Ćorića da smijeni Starmana? Pet puta, pitao je Prodanović.

-Nisam zvao ministra Ćorića – kazao je. Prodanović je ponovio pitanje za detektive.

-Nemam kontakata s nikakvim privatnim detektivima. Niti jedan od privatnih detektiva me nije tražio za podmirenje dugova za usluge – kazao je Barbarić.

Odvjetnik Gordan Preglej postavlja pitanja Barbariću.

Pitao ga je na temelju iz čega je zaključio da je 31. prosinca 2017. završena revitalizacija pogona HE Dubrovnik, Barbarić je naveo da je to utvrdio iz dokumenta kojeg je napravio Željko Starman kao direktor HEP proizvodnje i poslao upravi.

-Ne znam je li 2016. proslavom zabilježen završetak radova. Ne mogu se sjetiti tko je u trenutku tragedije bio direktor pogona HE Dubrovnik. Direktor pogona je odgovoran HEP proizvodnji. Postoji i direktor sektora. Tu trebam pojasniti da u HEP proizvodnji postoje tri proizvodna sektora, a HE Dubrovnik ne spada ni u jedan od tri. Direktor HEP proizvodnje je odgovoran za HE Dubrovnik. Postoje pravilnici kojima je uređena nadležnost između HEP-ovih službi. Od direktora sektora za hidroelektrane nisam tražio ostavku, kao ni direktora pogona, tj. ne sjećam se. Formalno, ne mogu ni tražiti ostavle direktora pogona i direktora sektora jer oni spadaju pod ingerencije direktora proizvodnje. Za incidente koji su se ranije dogodili, a kojima sam ja kao predsjednik uprave d.d., a u kojima sam tražio ostavku osoba odgovornih za incidente, napominjem da se jedan takav slučaj dogodio prije godinu i pol dana u HEP toplinarstvu i koji je predstavljao moju poslovnu odluku. Je li bilo takvih primjera prije tragedije, navodim da je bilo primjera kad sam od direktora sektora tražio ostavku. Tog dana kad je izbio požar, došao u mjesto Plat oko 18 ili 19 sati. Doveo me vozač. Ostali članovi uprave su pristizali tijekom dana ili večeri. Starman je dosao prije mene, a Rukavina kasnije. U to vrijeme je direktor korporativne sigurnosti dosao dan kasnije – naveo je.

-Nitko nije ulazio u HE nakon tragedije po mom zahtjebu. Bilo je prvih dana kakofonije i zbrke. Utvrdilo se da određena dokumentacija nedostaje, među ostalim i građevinska dozvola. HEP proizvodnja je krenula u postupak ishođenja dokumentacije. Formalno ishođenje građevinske dozvole pokreće HEP proizvodnja. U ishođenje građevinske dozvole mogu krenuti bez odobrenja uprave hep d.d. – naglasio je.

-Kad je utvrđeno koja dokumentacija nedostaje, među kojima je i građevinska dozvola, naložio sam ishođenje sve dokumentacije, među kojima je i dozvola. Ne znam, nakon pet godina, koje sam formulacije koristio – navodi Barbarić. Svjedok na pitanje za što je trebala biti ishodovana građevinska, Barbarić navodi da – ne zna.

Na daljnje pitanje, Barbarić tvrdi da postoje određeni imovinski cenzusi do kojeg direktori pogona, sektora i direktori društava s ograničenom odgovornošću mogu potpiisivati ugovore s određenom vrijednosti. S time da u ovom trenutku, ne zna točne vrijednosti.

Direktori pogona kao ni ostali direktori ne mogu potpisivati ugovore ako prelaze imovinski cenzus naznačen u punomoći. Uprava društva u punomoći posebno ovlašćuje direktore društava s ograničenom odgovornošću na sklapanje ugovora do određene visine vrijednosti.

-Nije se dogodilo nikad da direktor društva s ograničenom odgovornošću potpiše ugovor koji je iznad cenzusa za koji je opunomoćen. Da se to dogodilo, provela bi se revizija i podnijela kaznena prijava – kazao je.

Na suđenju nije više danas prisutan okrivljenik Nujić, ali je njegov odvjetnik Janjko Grlić imao pitanja.

Barbarić je odgovorio i rekao da interni sektor HEP d.d. samostalan, s tim da predmet izvanredne revizije mogu naložiti direktor društva, članovi uprave, ali predsjednik uprave mora biti upoznat s pokretanjem interne revizije u slučajevima kad je on nije naložio. Izvanredna revizija se pokreće nalogom u pisanoj formi.

Prvookrivljenik Mato Mišković je pitao Barbarića je li po financijskom planu za 2018. po kojem su bili izvođeni u HE Dubrovnik? Nije mu, kako kaže Barbarić, poznat navedeni financijski plan jer je isti donijela stara uprava. On je bio upoznat samo s generalnim planom. Nije se upoznao s pojedinim ugovorima koji su se trebali izvršiti u 2018. godini.

Također, Barbarić je ranije naveo da je projekt obnove završen s 31. prosinca 2017. godine.

Nikola Rukavina je prvi put postavio pitanja, u proteklih godinu dana koliko traje glavna rasprava za tragediju u HE Dubrovnik.

Na upit je li kao predsjednik uprave hep d.d. dao njemu kao članu uprave d.d. u kuverti dao životopis kandidata koji se trebao javiti na natječaj za direktora HE Dubrovnik da taj isti životopis proslijedi Željku Starmanu kao direktoru HEP proizvodnje d.o.o., a nakon što taj kandidat čiji je životopis svjedok mu predao nije odgovorio na niti jedno pitanje točno, smijenio Starmana s mjesta direktora HEP proizvodnje.

Barbarić je rekao da to nije točno.

-Smjena Starmana je bila poslovna odluka kao predsjednika HEP proizvodnje. Ne sjećam se da sam nakon smjene Starmana, smijenio Stanka Sapunara s mjesta direktora sektora za hidroelektrane jer je isti bio u komisiji za izbor direktora pogona HE Dubrovnik – kazao je.

-Ne sjećam se da je nakon tragedije, a za vrijeme mog mandata predsjednika Uprave HEP d.d. i predsjednika skupštine HEP proizvodnje ishođenja građevinska i uporabna dozvola za HE Dubrovnik, nakon sanacije, a prije puštanja u rad. Pretpostavljam da je ishođena neka dozvola s obzirom da je HE puštena u rad. Tu dozvolu nisam vidio, samo pretpostavljam njeno postojanje. Nisam nikoga kontaktirao koliko se sjećam vezano za ishođenje dozvole kojom bi se omogućio rad nakon sanacije – dodao je.

-Nakon tragičnog događaja, bilo je smrtni slučaj u HEP distribuciji. Za proizvodnju nisam siguran da se dogodio smrtni slučaj nakon tragedije. Nisam tražio ostavku od direktora HEP distribucija za smrtni slučaj koji se dogodio u distribuciji za vrijeme moga mandata – naveo je.

Željko Starman postavlja pitanja Barbariću.

Barbarić je naveo da kao predsjednik uprave sukladno ugovoru i radu koje imaju predsjednici društva može smijeniti predsjednika društva bez obrazloženja.

Na upit da objasni činjenicu da je MUP-u HEP d.d. na traženje dostavio dokumentaciju vezanu za dokumentaciju, u svibnju 2019. te da se u toj dokumentaciji nalazi i dokument iz kojeg proizlazi da je revitalizacija dovršena 2016. godine, optuženik traži svjedoka da mu pojasni iz kojeg razloga HEP d.d. nije dostavio taj dokument na koji se svjedok poziva u kojem stoji da je projekt revitalizacije dovršen 31. prosinca 2017.

Barbarić navodi da nije prikupljao dokumentaciju koju je dostavio MUP-u, a koje se odnosi na tragediju.

-Nemam saznanja da su za vrijeme mog boravka u Platu 10. i 11. siječnja bili ulasci od strane vanjskih osoba unutar pogona, a da su te vanjske osobe angažirane od strane korporativne sigurnosti – rekao je.

Nakon što mu je predočen dio iskaza svjedoka Iva Miletića, a da je on bio zadužen za izdavanje dozvola u unutrašnjost pogona, neposredno nakon tragedije, a da su do njega došli ljudi iz korporativne sigurnosti te mu predložili nalog od njega kao predsjednika uprave da ljudima iz korporativne sigurnosti izda dopuštenje kojom bi im bio omogućen ulaz. Nisu, navodi Starman, imali dopuštenje od policije. Barbarić navodi da nema saznanja da je izdao nalog u unutrašnjost pogona. Zna da je pogon bio zatvoren 2 ili 3 mjeseca radi forenzičkih aktivnosti.

Na daljnji upit trećeoptuženika zašto je unatoč odluci njega kao predsjednika uprave, ostao bez pravne pomoći od hep-a. U odluci se navodi kako se pokrivaju sve situacije kojima bi moglo biti izloženo društvo d.d. i njegovi zaposlenici.

‘U vrijeme kad sam bio zaposlenik HEP-a, tj. direktor pravne osobe, ja sam predstavljao pravnu osobu’, istaknuo je Starman.

Doris Košta je imala primjedbu na iskaz. Ističe da je isti dan na način kako bi izbjegao bilo kakvu kaznenu odgovornost u vezi postupanja istog, posebno u odnosu na nesavjesno izvršavanje svojih poslova, a na poduzimanje radnji zbog kojih bi mogao ostvariti kaznenu odgovornost zlouporabe položaja.

Odvjetnik Čeh je također imao primjedbu u odnosu na dio gdje je svjedok namjerno pogrešno iskazivao o obvezama uprave dioničkog društva HEP u odnosu na traženje građevinske dozvole i to konkretno, na način da je iskazivao suprotno članku Zakona o gradnji, a kojim je izrijekom uređeno ovo pitanje, navodi među ostalim. Osim toga, bio je proturječan jer je istovremeno otklanjao obvezu uprave o tome pitanju, a onda potvrđivao i u vlastitim izjavama da je dioničko društvo i vlasnik imovine i platitelj ove sporne investicije, rekao je Čeh.

Odvjetnik Prodanović stavlja također prigovor na istinitost cjelokupnog iskaza Barbarića. ‘Osim što očigledno nije istinito iskazivao vezano uz potpis ugovora s odvjetničkim uredom i angažmanom tog ureda i privatnih detektiva, kroz čitav iskaz namjerno je uskraćivao odgovore, nastojeći nas uvjeriti da de facto nema nikakva saznanja o ovom izuzetnom događaju a tragičnim posljedicama tako da je svjedočio kao da je radio na porti HEP-a, a ne da je rukovodio s jednom od najmoćnijih tvrtki u RH. Sve je to radio kako bi kriminalizirao drugog i trećeg optuženika’, rekao je.

Inače, zamjenik državne odvjetnice Cibilić je predložio da se u svojstvu svjedoka ispitaju Josip Gabela i Stipe Crnjak, jer su prema iskazu Iva Miletića imali saznanja o izdavanju i ishođenju dozvola.

Također, s obzirom na sadržaj iskaza Ivice Sikavice koji govori o sastanku na kojem se govorilo o imenovanju odgovorne osobe za izvršenje radova ventilacije, konzorcija Sintaksa i Deltron, predlaže među ostalim da se kao svjedok ispitaju Ante Drnasin, Mladen Drnasin i Ivan Daidžić.

Predlaže da se u svojstvu svjedoka Davor Petranović, Miroslav Šander i Goran Radmilo, na okolnost njihovih saznanja vezanih za izradu, predaju i korištenje glavnog projekta i kontakta s osobama naručiteljima glavnog projekta zamjene, obnove i rekonstrukcije.

Doris Košta je istaknula da se ispita i Miljenko Filipović koji je u vrijeme tragedije bio šef korporativne sigurnosti. Također, navela je i da se pribavi od korporativne sigurnosti pribavi cjelokupna dokumentacija koju je poduzela vezane za tragični događaj.

Branitelj prvog optuženika je suglasan da se ispitaju Stipe Crnjak i Josip Gabela, dok su ostali branitelji prepustili odluku sudu osim Grljića.

Odvjetnik Janjko Grlić je naveo da se ispitaju Crnjak i Gabela, ali se protivi prijedlogu da se u svojstvu svjedoka ispitaju Ante Drnasin, Mladen Drnasin i Ivan Daidžić kao nevažnim i odugovlačećim jer se imenovanje osobe odgovorne za izvršenje radova može napraviti u pisanoj formi, a ne može se utvrđivati iz kafanskih priča. Predlaže odbiti te dokazne prijedloge, pogotovo imajući u vidu činjenicu da njegov branjenik nije bio zaposlenik tvrtki Sintaksa u Deltron.

Uslijedilo je vijećanje o dokaznim prijedlozima. Sudac je rekao da se usvajaju svi dokazni prijedlozi zamjenika državne odvjetnice Vlatka Cibilića kao i Doris Košta.

Glavna rasprava bit će nastavljena od 19. ožujka do 22. ožujka.

 

Pročitajte još

Vlahušić: Na Gruškoj placi Food market, a ima prostora i za piknik zonu

Dulist

JAK POTRES U JADRANU Dubrovnik se ljuljao na 4,9!

Dulist

Visoki kazneni sud donio odluku o porukama Žalac i Rimac

Dulist