Aktualno

ŠTO ŽELITE PROMIJENITI? Dajte svoj prijedlog ili komentar na novi sustav gospodarenja otpadom

U tijeku je Javno savjetovanje za Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 7. travnja 2022. do 7. svibnja 2022. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: odlukaotpad@dubrovnik.hr, s naznakom ‘Javno savjetovanje – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika’. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

Pravni temelj za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika (dalje u tekstu: Odluka) sadržan je u odredbi članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, br. 84/21-dalje u tekstu: Zakon) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (‘Službeni glasnik Grada Dubrovnika’, br. 2/21).

Sukladno članku 63. Zakona, gospodarenjem komunalnim otpadom osigurava se mogućnost korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te se potiče proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje papira i kartona, stakla, metala, plastike, biootpada, drva, tekstila, ambalaže, otpadne električne i elektroničke opreme, otpadnih baterija i akumulatora i glomaznog otpada, uključujući madrace i namještaj, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.

Sukladno članku 64. Zakona Grad Dubrovnik je na svom područnu dužan osigurati obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tome javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstva i drugih izvora, biootpada iz kućanstva, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstva.

Odredbom članka 66. stavka 1. Zakona propisano je da Odluka sadrži kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena, odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnici i koriste zajednički spremnik a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, odredbe o ugovornoj kazni i opće uvjete ugovora s korisnicima.

Nadalje, odredbom članka 66. stavka 2. Zakona je propisano da odluka može sadržavati i kriterije za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja javne usluge, zatim kriterije za umanjenje cijene javne usluge, odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta, odredbe o korištenju površina kojima upravlja jedinica lokalne samouprave za potrebe kompostiranja biootpada koje može obavljati korisnik usluge, odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupa posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično i lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene Odluke i s PDV-om iznosi 61,00 HRK (bez PDV-a 53,98 HRK) mjesečno.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene Odluke i s PDV-om iznosi 135,60 HRK (bez PDV-a 120,00 HRK) mjesečno.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 7. travnja 2022. do 7. svibnja 2022. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu: odlukaotpad@dubrovnik.hr, s naznakom ”Javno savjetovanje – Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika”. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Nacrta Odluke proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Odluku pronađite ovdje.

Pročitajte još

HACKATON 2023 Prvo mjesto osvojila ekipa Unidu 1 i uređaj za prevenciju požara

Dulist

STIGLI REZULTATI Prvo ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora na plažama

Dulist

IVEKOVIĆ I TABAK PODNIJELI OSTAVKE Mihaela Mikulandra nova direktorica Čistoće

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija