Aktualno

SASTAV GRADSKOG VIJEĆA 2005. I 2014. Čije su zelene palice presudile GUP-u?

Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika posljednjih je tje­dana goruća gradska tema. Ponajprije zbog prekomjerne izgradnje kojoj svjedočimo na svakom koraku.

Sad svi traže krivca, ali i ‘peru ruke’ od GUP-a koji je na snazi od 2005. godine, a izmjene je doživio 2007., 2014. i 2018. godine. U međuvremenu se čeka pokretanje žurnih izmjena i dopuna ovog prostorno-planskog dokumenta, čiju će osnovu predstavljati konzer­vatorska podloga na temelju koje će se modificirati uvjeti gradnje unutar nove buffer zone.

Šuica i Vićan
Gradonačelnik Mato Franković izja­vio je kako on nema nikakvu odgovor­nost za ovakav GUP, jer ga on i njegova gradska uprava nisu ni donosili, niti su o njemu raspravljali i glasali. Stoga smo odlučili provjeriti kakav je omjer snaga bio u trenutku izglasavanja temeljnog GUP-a 2005. godine, čime su udareni temelji za današnje stanje u prostoru, ali i 2014. kad je povećana katnost i veći volumen iskoristivosti svake čestice što je, rekao je i sam Fran­ković, dovelo do izgradnje primjerice zgrade na Gimanu.

Predstavljajući GUP vijećni­cima Stijepo Butijer govorio je o negativnim posljedicama preizgrađeno­sti na primjeru Monaka

Gradsko vijeće usvojilo je, naime, GUP 13. prosinca 2005. u drugom man­datu gradonačelnice Dubravke Šuice, koja je većinu imala zahvaljujući neza­visnoj listi Pera Vićana. Dapače, Vićan joj je u tom trenutku bio i zamje­nik. Javna rasprava održana je 2003. godine, no pred gradske vijećnike Šuica ga, dakle, šalje tek dvije godine kasnije. Kako se može iščitati na stra­nicama Grada Dubrovnika, tijekom javne rasprave, koja je trajala od 28. kolovoza do 29. rujna 2003. službeno je zaprimljeno 240 mišljenja institucija i pojedinih građana, a niti jedna poli­tička stranka, navela je tada nadležna pročelnica Nike Sudarević, u propisa­nom roku nije dostavila bilo kakav pri­jedlog za izmjene plana.
Tadašnja gradonačelnica rekla je gradskim vijećnicima, piše u vijesti na stranici Grada Dubrovnika, kako je izrada GUP-a trajala osam i pol godina, a njime je obuhvaćeno područje od 3 496 hektara, odnosno 16 naselja Grada Dubrovnika. Donošenjem GUP-a, ističe se nadalje u ovoj vijesti, stvoreni su preduvjeti za realizaciju ključnih grad­skih projekata: izgradnju golf centra na Srđu, nautičko-turističkog centra Gruž, poslovnog centra u Gružu, rekreacij­ske zone Mala i Velika Petka, šport­skog parka Gospino polje, humani­ziranje Mokošice, obnovu ladanjskih kompleksa u Rijeci dubrovačkoj, itd.

Butijer o preizgrađenosti
— Novim GUP-om predviđeno je šire­nje Grada na danas manje naseljena područja. Tako je nova izgradnja pred­viđena u Zatonu, Orašcu, Trstenom, Gornjim selima i Elafitima, ali nije predviđena izgradnja novih naselja poput Mokošice. Na temelju projekcija koje pokazuju da će do 2015. godine broj stanovnika u gradskom naselju Dubrovnik porasti na 35 tisuća, a na području Rijeke dubrovačke broj sta­novnika bit će između 10 000 i 15 000 stanovnika predviđena je mogućnost izgradnje 2,500 novih stanova za 7,500 novih stanovnika – istaknula je Maja Madiraca iz URBOS-a, tvrtke izrađivača plana.

— Treba raditi na postojećim turi­stičkim kapacitetima. Jedino novo što treba graditi je golf park na Srđu – rekao je tadašnji član Gradskog poglavarstva za urbanizam i Državnog savjeta za urbanizam Stijepo Butijer, istaknuvši, zanimljivo, problem prevelike izgrađe­nosti kojoj je, tada bio, primjerice izlo­žen Monako kao i sve negativne poslje­dice koje preizgrađenost donosi.

Kako se vidi iz vijesti Grada, GUP je 13. prosinca 2005. godine usvojen veći­nom glasova. Suzdržani su bili vijećnici HNS-a i nezavisni vijećnik Ivan Marga­retić, dok su, navode iz Grada Dubrov­nika, protiv bili vijećnici Kluba SDP-HSS.

Ovdje treba podsjetiti kako je ovaj saziv Gradskog vijeća konstituiran nakon izbora u svibnju te godine, a većinu su formirali HDZ i NL Pera Vićana. SDP je na izbore izašao na zajedničkoj listi s HSLS-om, a mandate su osvojili te ušli u Gradsko vijeće Olga Muratti, Jure Dumančić i Ivan Marga­retić iz SDP-a te Marino Torić iz HSLS-a. No, ubrzo Margaretić prelazi u neza­visne vijećnike. Kad je riječ o HSS-u, u vijeće s liste ove stranke ušli su Nikša Sentić i Esad Čustović, no kasnije su i oni prešli u nezavisne vijećnike. Kako nam je potvrdio Sentić, u trenutku izglasavanja GUP-a još uvijek su bili u HSS-u. S druge strane, među vijećni­cima HNS-LD-a tada je bio Andro Vla­hušić, kojega su mnogi u to vrijeme nazivali ‘tihim’ koalicijskim partne­rom Dubravke Šuice, što se potvrdilo već u drugoj godini mandata tijekom krize vlasti i izglasavanja nepovjere­nja Peru Vićanu. Društvo su mu pra­vili, sukladno popisu vijećnika koje su nam dostavili iz Službe Gradskog vijeća, Antun Pravedan, Milo Hrnić i pok. akademik Nenad Vekarić. Jednog vijećnika imao je HSP, a bio je to pok. Marko Vuletić.

Izmjene prostorno-planskog dokumenta iz 2014. godine podržalo je 16 vijećnika. Tri su biila suzdrža­na, a tri protiv. Dva vijećnika opravdano su izostala sa sjednice, a jedan se u međuvremenu ‘izgubio’ iz vijećnice

S Vićanove liste u Gradskom vijeću su bili Zoran Cikatić, Marina Sršen i Ivo Lučić Minđuha, danas gradski vijećnik HDZ-a. HDZ je pak imao 11 mandata, a u Gradskom vijeću sjedali su Marijo Dabelić, Tomislav Ivušić, Srećko Ljubi­čić, Hrvoje Macan, Dubravka Marunčić, Davor Miloglav, Antun Moretić, Vido Nadramija, Andro Rudenjak, Antonija Sokal i pok. Marinko Vlahinić.

Sumrak Dubrovačkog dogovora
GUP je izmjene doživio i 2007. godine, no ključne su bile one iz 2014. godine, a usvojene su na Gradskom vijeću 22. ožujka. Predsjednik Gradskog vijeća u to vrijeme bio je HDZ-ovac Niko Bulić, kao ‘produkt’ Dubrovačkog dogovora, koji je tada već bio ‘na izmaku’ jer ga je napustio SDP. Zanimljivo je kako su u to vrijeme današnji vijećnici Mosta, Dolores Lujić i Maro Kristić bili u labu­ristima, zajedno s Matkom Bupićem. Upravo su se Lujić i Kristić nedavno priopćenjem oglasili po pitanju GUP-a i izazvali reakciju HDZ-a. Istaknuli su tako kako ne treba biti previše pametan za prisjetiti se tko je sjedao u Gradskom vijeću svih ovih godina pa zaključiti da je bilo prilike neke stvari učiniti druga­čijima i djelovati na vrijeme.

— Samo u zadnjem sazivu Gradskog vijeća predložili smo više puta stavlja­nje van snage postojećeg i donošenje novog GUP – a, ali ni tada, iako se mogla postići potrebna većina za donijeti odgovarajuće odluke, nije bilo dovoljno građanske slobode i hrabrosti kod poje­dinih vijećnika za oduprijeti se privat­nim interesima – napisali Kristić i Lujić, a ubrzo je stigao i odgovor HDZ-a odakle su im poručili kako je dovoljno pregle­dati sjednicu Gradskog vijeća iz 2014. i vidjeti kako danas zabrinuti vijećnici, tada u dresu Laburističke stranke, nisu glasali protiv izmjena GUP-a. Kristić i Lujić na to su odgovorili kako ‘ne samo da nisu podržali predmetne izmjene prostornih planova nego su na samom početku sjednice Gradskog vijeća 2014. godine glasali za skidanje te iste točke s dnevnog reda. I nije se stalo na tome jer je gradonačelnik Mato Franković na konferenciji za medije izjavio kako su tada samo vijećnici s liste Srđ je Grad glasovali protiv izmjena GUP-a, dok su ostali bili ili ‘za’ ili ‘suzdržani’. Kad se pogleda zapisnik s ove sjednice vidi se kako su Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika usvojene većinom glasova, s tim da je 16 vijećnika bilo ‘za’, tri ‘protiv’ i tri suzdr­žana’. Ako je vjerovati gradonačelniku, protiv su dakle bili Srđevci Ivan Viđen, Mariela Marković i Igor Miošić. Na sjed­nici tog dana opravdano nisu bili HDZ-ovka Dubravka Šuica i HSP AS-ovac Ivan Šimunović pa su tako bila nazočna 23 od 25 vijećnika. No u međuvremenu se iz Vijećnice ‘izgubio’ još jedan vijećnik/ vijećnica jer je omjer glasova za GUP bio 16:3:3.

Bilo je to vrijeme sumraka Dubrovač­kog dogovora (velike koalicije koju su činili HDZ, HSP AS, HNS, HSS, DDS, HSU i do prosinca 2013. SDP). SDP u ožujku te godine nije bio dio Dubrovačkog dogo­vora, no iz zapisnika sa sjednice vidi se kako je vijećnica te stranke Tatjana Šimac Bonačić rekla kako će podržati izmjene i dopune GUP-a, zbog rokova. Treba se sjetiti kako u redovima SDP-a tada nije bilo Olge Muratti, koja je zadr­žala mandat kao nezavisna, a promjene je netom prije sjednice doživio i HDZ. Šuicu je, naime, naslijedio Mato Fran­ković, ali je ona i dalje ostala gradskom vijećnicom.

Prema zapisniku također se vidi i kako je u raspravi uz Šimac Bonačić sudjelovao samo Ivan Viđen, a upravo su Srđevci još na početku ove sjednice tražili da se GUP makne s dnevnog reda. No, zahtjevu nije udovoljeno.
Na kraju prisjetit ćemo se tko je sve bio u ovom kratkom sazivu Vijeća (2013.2014.). S liste HDZ-HSP AS – HSLS mandate su osvojili Niko Bulić, Ivo Gjaja (koji nije podržao Dubrovački dogovor), Dubravka Marunčić, Mario Obuljen, Ivan Šimunović, Dubravka Šuica i Slobodan Vukotić. S liste HNS-HSS-SHUS u vijećničkim klupama sje­dali su Mira Buconić, Matija Čale Mra­tović, Esad Čustović i Antun Pravedan, a s liste SDP-HSU-BDSH vijećnici su bili Ivo Jadrušić, Božidar Memed i Tatjana Šimac Bonačić (koja je na konstituira­jućoj sjednici Gradskog vijeća ostala suzdržana kod davanja podrške Niku Buliću za predsjednika), dok je SDP-ovka Olga Muratti još u rujnu 2013. godine postala nezavisna vijećnica. Ispred DDS-a u Vijećnici su bili Zoran Cikatić, Doris Lepeš Matić, Lukša Matu­šić i Matko Munitić, a Hrvatske laburi­ste predstavljali su Matko Bupić, Dolo­res Lujić i Maro Kristić. Preostala tri vijećnika su već spomenuti Srđevci Viđen, Marković i Miošić.

Tekst je objavljen u tiskanom izdanju DuLista 27. veljače 2019.

Pročitajte još

POVIJESNI TRENUTAK! Hrvatska je od danas cjelovita, spaja se zadnji dio Pelješkog mosta

Dulist

Srijedom se čita DuList!

Dulist

USUSRET 24. MARATONU Izaslanstvo Udruge lađara Neretve na prijemu kod predsjednika Republike Hrvatske

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija