Vaše vijesti

Referendum nije prošao?!

Hrvatski sabor je napravio nevjerojatan previd ne uskladivši Zakon o referendumu s promjenom ustavnih odredbi o referendumu prije raspisivanja državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

iako je to bio dužan u smislu odredbe članka 7. stavak 1. i stavak 2. alineja 9. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.), čime je doveo u pitanje ustavnost i zakonitost provedbe i rezultata netom održanog referenduma!

Naime, odredba članka 6. stavak 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.) kojom je propisano da se "na državnom referendumu odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske" je ostala neizmijenjena na pravnoj snazi i nakon promjene Ustava iz lipnja 2010.g., kojom je iz teksta Ustava brisana ranija odredba da je za donošenje valjane odluke na referendumu uz većinsku odluku birača koji su glasovali potrebno i ispunjavanje dodatnog uvjeta da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Dodatni je problem što se novo ustavno određenje o referendumu ne može neposredno primijeniti ako ćemo se striktno pridržavati duha i slova Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.), već je da bi se omogućila primjena novih ustavnih odredbi o referendumu potrebno prethodno donošenje, odnosno usklađivanje zakona o referendumu.

Ivica Ban, Dubrovnik

***************************************************

Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.)

Članak 6.
Na referendumu birači odlučuju neposredno tajnim glasovanjem.
Na državnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Republike Hrvatske, ako za pojedina pitanja Ustavom Republike Hrvatske nije drugačije određeno.
Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave u kojoj je raspisan referendum.

Članak 43.
Na temelju rezultata glasovanja na svim glasačkim mjestima Državno povjerenstvo utvrđuje rezultat glasovanja na referendumu.
Rezultat glasovanja na referendumu utvrđuje na temelju:
– ukupnog broja birača upisanih u popise birača i ukupnog broja birača koji su glasovali na referendumu,

– ukupnog broja nevažećih glasačkih listića,
– ukupnog broja glasova »ZA«,
– ukupnog broja glasova »PROTIV«,
– ukupan broj glasova za svaki prijedlog.

Članak 44.
Nakon što utvrdi rezultate referenduma Državno povjerenstvo dostaviti će izvješće i rezultate glasovanja na referendumu tijelu koje je raspisalo referendum, te će objaviti odluku donesenu na referendumu u »Narodnim novinama« te u dnevnom tisku kao i na Hrvatskoj radioteleviziji.

VI. ZAŠTITA REFERENDUMA

Članak 49.
Ustavnost i zakonitost državnog i lokalnog referenduma nadzire Državno povjerenstvo za provedbu referenduma i Ustavni sud Republike Hrvatske.

Članak 50.
Zbog nepravilnosti pri provedbi državnog ili lokalnog referenduma na glasačkom mjestu, birač ima pravo podnijeti prigovor Državnom povjerenstvu u roku od 48 sati od završetka glasovanja.
 
Članak 56.
Protiv rješenja Državnog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 48 sati od primitka pobijanog rješenja putem Državnog povjerenstva.
Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 85/10. – pročišćeni tekst)

Članak 87.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu.
Odluka donosena na referendumu obvezatna je.
O referendumu se donosi zakon. Zakonom se mogu propisati i uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma.

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 121/10.)

Članak 1.
Ustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) stupa na snagu kada ga proglasi Hrvatski sabor, osim ako u pogledu stupanja na snagu, provedbe i prijelaza na primjenu pojedinih odredbi ovim Ustavnim zakonom, sukladno Ustavu, nije drugačije određeno.

Članak 2.
Odredbe Ustava za čiju se primjenu, prema Ustavu, ne mora donijeti Ustavni zakon ili zakon, primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.
Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se u rokovima propisanim ovim Ustavnim zakonom.

Članak 4.
Zakoni koji su doneseni prije stupanja na snagu ovoga Ustavnog zakona ne isključuju obvezu Hrvatskoga sabora da zakone uskladi s odgovarajućim odredbama Ustava.

Članak 5.
Zakoni kojima se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor donijet će se najkasnije godinu dana prije održavanja redovitih izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora.

Članak 7.
Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti uskladit će se u roku od šest mjeseci od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.
Zakonima iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pitanja koja se odnose na:

– obranu,
– Oružane snage Republike Hrvatske,
– Kazneni zakon,
– Državni ured za reviziju,
– sudove,
– Državno sudbeno vijeće,
– državno odvjetništvo,
– izbor predsjednika Republike Hrvatske,
– referendum,
– pravo na pristup informacijama,
– obrazovanje,
– pučkog pravobranitelja,
– te ostali zakoni i Poslovnik Hrvatskoga sabora.

(raniji) Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.: 41/01 – pročišćeni tekst)

Članak 86.
Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za pro¬mjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.
Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.
O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.
Odluka donosena na referendumu obvezatna je.
O referendumu se donosi zakon.

Pročitajte još

FOTOGRAFIJE IZ ORAŠCA Čitatelj: Sramotno je da se ovako ‘održavaju’ plaže

Dulist

MARKO MUJAN Podvala prometnog izoliranja ‘Dubrovačke Regije’ koja ne pije vodu

Dulist

SUGRAĐANKA O ZMIJAMA U GRADU ‘Samo sam molila Boga da nijedna ne zagmiže’

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija