Aktualno

PROVJERILI SMO Tko će upravljati Dubrovačkom biskupijom do imenovanja novog biskupa?

Prošlo je tjedan dana otkako je papa Franjo imenovao dosadašnjeg dubrovačkog biskupa mons. Matu Uzinića nadbiskupom koadjutorom Riječke nadbiskupije. Kako je objaš­njeno na konferenciji za medije prili­kom objave ove odluke, koja je u Bisku­piju pristigla po apostolskom nunciju u Hrvatskoj Giorgiju Lingui, Uzinić će i dalje voditi Dubrovačku biskupiju sve dok 16. prosinca ne bude morao krenuti za Rijeku, a očekuje se i da bi papa Franjo u tom roku trebao imeno­vati novog dubrovačkog biskupa. Nad­biskupu Uziniću tog datuma, naime, prestaje služba dijecezanskog upravite­lja Dubrovačke biskupije nakon čega se čeka da papa imenuje novog biskupa. U međuvremenu će Dubrovačkom bisku­pijom upravljati apostolski administra­tor ili ako on nije imenovan, onda dije­cezanski upravitelj.
Nadbiskup Uzinić tako će od 16. pro­sinca biti uz riječkog nadbiskupa i metropolita Ivana Devčića dok on ne napuni 75 godina, što je kanonska dob za mirovinu te Svetom Ocu ne ponudi svoje odreknuće od službe. Nakon toga nadbiskup Uzinić naslijedit će nadbi­skupsku stolicu Riječke nadbiskupije sukladno praksi. Međutim, ono što zanima dubrovačku javnost jest sva­kako i tko će naslijediti Uzinića na mjestu dubrovačkog biskupa te kada će se to dogoditi. Naime, poznato je da je Dubrovačka biskupija nakon ime­novanja nekadašnjeg dubrovačkog biskupa Želimira Puljića zadarskim nadbiskupom bila gotovo godinu dana bez biskupa nakon čega je 2011. iza­bran mons. Mate Uzinić. Hoće li se to dogoditi i ovog puta, naravno, teško je prognozirati, a tko su potencijalni kandidati, još teže. ­
‘Neće biti iz Dubrovačke biskupije’
Pokušali smo porazgovarati s nekoliko župnika diljem Dubrovačke biskupije kako bismo sabrali njihove dojmove oko Uzinićeva odlaska, ali i čuli koga bi rado vidjeli na mjestu biskupa, odno­sno koje bi bile poželjne kvalitete slje­dećeg biskupa u skladu s trenutnim potrebama Biskupije. Ipak, u dubokoj zahvalnosti za 10 godina koje su pro­veli s mons. Matom Uzinićem te, kako je i istaknuto na konferenciji na kojoj je objavljen nadbiskupov odlazak, ‘očin­skoj i bratskoj privrženosti’, odgovor župnika bio je jednodušan. ‘Na nama je svima da molimo, a tko će biti novi biskup prepustimo Bogu’. Poznato je, naime, da onaj svećenik koji ima naj­više zagovornika u svoju korist za odre­đenu poziciju u crkvenoj hijerarhiji, redovito na nju ne dospije, već apo­stolski nuncij predloži nekog drugoga. Tako da se mudra šutnja župnika sva­kako može prispodobiti i toj činjenici. Ako bi nečije ime i istaknuli, tom bi svećeniku smanjili izglede za njegovo izabranje. Međutim, kako se među sve­ćenicima može čuti, sljedeći biskup najvjerojatnije neće biti iz Dubrov­nika. To svakako nije ništa neobično pa je tako i mons. Mate Uzinić, među ostalim, stigao iz Splitsko-makarske nadbiskupije na mjesto dubrovačkog biskupa. Dubrovačkoj javnosti zani­mljiva je i daljnja procedura kako će novi biskup biti izabran. Pojavila su se tako razna tumačenja, ali najbolje se svakako pozvati na Zakonik kanonskog prava gdje su postupci vezani za odabir novog biskupa jasno propisani.
Inače, kako je i najavljeno, nadbi­skup Uzinić i dalje će upravljati Dubro­vačkom biskupijom dok se ne izabere novi biskup. Ako se imenuje Apostol­skog upravitelja, ne postoji vremensko ograničenje u kojem se mora odabrati novi biskup. Nakon što mons. Uzinić preuzme službu u Rijeci, prema dosa­dašnjoj praksi, Papa će ga vjerojatno imenovati i Apostolskim upraviteljem Dubrovačke biskupije. To se dogodilo i kada je Želimir Puljić postao nadbi­skupom zadarskim te Dubrovnik nije imao biskupa. Ukoliko se to ipak ne bi dogodilo Zbor savjetnika bi trebao izabrati dijecezanskog upravitelja, koji bi s ograničenim ovlastima upravljao ili do imenovanja novog biskupa ili do imenovanja Apostolskog upravi­telja. Što se tiče propisane procedure u Zakoniku kanonskog prava, apo­stolski nuncij, u ovom slučaju Gior­gio Lingua, predlaže papi kandidate te Sveti Otac potom bira. Međutim, papa je sukladno Zakoniku slobodan izabrati čak i nekoga mimo predlože­nih kandidata.
Popis potencijalnih nasljednika
Zanimljivo je da biskupi crkvene pokrajine sukladno Zakoniku barem svake tri godine tajno sastavljaju popis prezbitera koji su prikladni za biskup­stvo te ga dostavljaju Apostolskoj sto­lici. Svaki biskup ima pravo i zasebno predložiti imena onih koje smatra dostojnima biskupske službe. Tako je i nadbiskup Uzinić, Apostolskoj stolici kroz ovih deset godina predlagao svoje potencijalne nasljednike, u vidu onih koji su dostojni službe, ali to ne znači nužno da će apostolski nuncij papi predložiti neko od imena s tih popisa.
Simbolično je svakako i što je apo­stolski nuncij Giorgio Lingua posje­tio Dubrovnik u srpnju 2019. Naime, njegov je posjet planiran još u ožujku povodom otvorenja obnovljene stare crkve sv. Mihajla u Lapadu, međutim, njegov je dolazak spriječila pandemija koronavirusa. Ipak, kada se epidemi­ološka situacija bila donekle primirila, nuncij je posjetio Dubrovnik te je bio u neslužbenom posjetu. A, kako je tada istaknuto, planirao je u ožujku sudje­lovati u proslavi 10. godišnjice ređenja biskupa Uzinića, na blagdan svetog Josipa.
Deset godina na čelu Biskupije
Inače, mons. Mate Uzinić 10 je godina bio na čelu Dubrovačke biskupije te se zauzimao za mnoga područja rada biskupije i potreba vjernika. Aktivan je bio po pitanju pastoralnog rada, rada s mladima, svećenicima i redovni­cima. Za njegova je ‘mandata’ održan i Susret hrvatske katoličke mladeži. Kroz manifestaciju ‘Dani kršćanske kulture’ ostvario je uspješnu suradnju i sa Srp­skom pravoslavnom Crkvom u Dubrov­niku, a s pravoslavnim episkopom svake je godine predvodio ekumenske molitve. Redovito je obilazio i župne zajednice diljem biskupije te bio, kako njegovo geslo i govori ‘od ljudi za ljude’.
— Izgubio sam vas i vi mene, teško je prihvatiti da je odlazak konačan, ali to moramo prihvatiti. Smatram da ova pozicija nadilazi mene i moje sposob­nosti. Nisam se smatrao prikladnim za nju, ali Crkva jest i prihvaćam i stavljam se na raspolaganje. Nisam sada sposo­ban iznijeti neki program jer ne pozna­jem Riječku nadbiskupiju. Moj program je doći s ljubavlju kako bi svi zajedno za riječku crkvu mogli rađati Isusa Kri­sta u ljubavi. Nadam se da ćete mi se svi vi u toj ljubavi pridružiti. Mojim premještanjem Dubrovačka biskupija je ostala bez pastira. Pozivam sve da mole za svoje pastire i za vašeg budu­ćeg pastira – rekao je nadbiskup Mate prilikom objave njegove nove funkcije.
— Nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik, stoji u Evanđelju sv. Luke. Ove su riječi za mene osobito poticajne. Da bih bio Isusov učenik i da bih mogao slijediti svoga Gospodina, moram se odreći svega, a u to spada i ova Dubro­vačka biskupija i svi vi koji ste mi bili darovani kroz proteklih 10 godina. Izra­zio bih zahvalnost svima u ovoj bisku­piji s kojima sam surađivao. Posebno svećenicima Dubrovačke biskupije. Hvala posvećenim osobama i bisku­piji koje su me prihvaćale kao brata i oca. Hvala svim vjernicima. Postoji ona izreka da je sveti Vlaho drukčiji od dru­gih svetaca jer svi gradovi imaju svoje zaštitnike, a samo Vlaho ima svoj Grad. Htio bih zahvaliti svima. Trudio sam se koliko sam mogao biti biskupom ovog Grada i biskupije. Iskreno zahvalju­jem što ste mi pomogli osjećati se kao biskup koji ima svoj grad i svoju bisku­piju. Osim zahvale ovo je i trenutak da vas zamolim za oproštaj za sve ono što možda nije bilo dobro s moje strane – poručio je ovom prilikom Uzinić.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 11. studenog 2020.

Pročitajte još

Petar Tomev Mitrikeski održat će dva predavanja u Dubrovniku

Dulist

HOTELU KAZNA OD 15 TISUĆA EURA Tražili goste CVC broj s bankovne kartice

Dulist

ČESTITKE Ovi su policijski službenici i djelatnici dobili javne pohvale!

Dulist