GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata
Uručeni ključevi gradskih stanova

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je ključeve stanova u Mokošici koji su u vlasniš­tvu Grada Dubrovnika Općoj bolnici Dubrovnik, Domu zdravlja te Centru za pružanje usluga u zajednici Maslina.

Ključeve su u ime institucija primili rav­natelj Opće bolnice Dubrovnik Mario Bekić, ravnatelj Doma zdravlja Dubrov­nik Branko Bazdan te ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Maslina Iliana Stojanović, a primopre­daji je nazočila i pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo.
Nakon što su na 21. sjednici Grad­skog vijeća prihvaćeni prijedlozi zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom naja­mninom na određeno vrijeme, Grad Dubrovnik je dao u najam po jedan stan Općoj bolnici Dubrovnik i Domu zdravlja Dubrovnik kako bi se time pružila potpora u rješavanju problema stambenog zbrinjavanja liječnika nave­denih ustanova, dok je Centar za pru­žanje usluga u zajednici Maslina dobio dva stana koji će osigurati stanovanje djeci najduže do 26. godine života.

Grad Dubrovnik pomaže zdravstvene i druge usta­nove od interesa za Grad pa je tako do sada dodije­ljeno 10 stanova – tri za potrebe Opće bolnice, dva za Dom zdravlja, tri za Dom Maslina te po jedan za Kazalište Marina Držića i Sveučilište u Dubrovniku.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Gradu odlična ocjena za transparentnost proračuna

Za razdoblje studeni 2022. – tra­vanj 2023. Grad Dubrovnik ocijenjen je sa najvišom ocjenom (5) za razinu proračunske transparentnosti koju dodjeljuje Institut za javne financije. To podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu pri­kupljanja i trošenja javnog novca.
Naime, Institut za javne finan­cije predstavio je rezultate najnovi­jeg ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti svih hrvatskih župa­nija, gradova i općina. Čistu peticu za transparentnost ove je godine dobilo 109 gradova, među kojima i Grad Dubrovnik, što je još jedna potvrda efikasnosti upravljanja javnim sred­stvima i odgovornosti vlasti lokalne jedinice.
Vrijedi podsjetiti kako je gradska uprava digitalizirala sustav javne uprave i to kroz projekt ‘Otvoreni grad’ koji građanima omogućuje transparen­tan uvid u poslovanje jedinice lokalne samouprave. Sustav je podijeljen u tri kategorije i osigurava uvid u sve stavke gradskog proračuna, uz usporedbu s prethodnim proračunima i svim reba­lansima, financijske transakcije sa svim poslovnim subjektima s kojima posluje Grad. Glavni cilj je da svaki građanin razumije u koju se svrhu troši novac, zbog čega je sve prikazano na jedno­stavan i razumljiv način. Uz to, kroz dio sustava ‘Vox Populi – Građani uprav­ljaju Gradom’ stanovnicima je omogu­ćeno i sudjelovanje u samom upravlja­nju gradom i donošenju odluka.

Putem projekta participativno budžetiranje koji je u tijeku, izravnom demokracijom gra­đanima se omogućuje neposredno uključivanje u proces donošenja odluka o raspodjeli dijela javnih sredstava.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 12. srpnja 2023.

Pročitajte još

‘Neboderko’ od ponedjeljka s deset dodatnih polazaka!

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

UČENICE OŠ MOKOŠICA Petra i Lucija idu na državno natjecanje iz hrvatskog jezika

Dulist