GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

tjedni pregled 00
tenis osobe s invaliditetom grad dubrovnikZapočela primjena prvog Programa javnih potreba u športu

Po okončanju javnog poziva za predlaganje programa u području športa za osobe s invaliditetom, Dubrovački savez športova je utvrdio da se na poziv prijavio Teniski klub Dubrovnik. Sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i kriterijima za vrjednovanje sportskih programa, za program Teniskog kluba Dubrovnik za rad sa sportašima s invaliditetom odobreno je ukupno 103.200 kuna. Program javnih potreba u športu za osobe s invaliditetom dijelom je širih aktivnosti Grada Dubrovnika u području sporta za osobe s invaliditetom. Naime, početkom rujna ove godine Grad Dubrovnik prihvatio je inicijativu udruge ‘Akademija zdravog življenja’ za uključivanje u projekt Sportske lige za djecu s teškoćama u razvoju, Special Power League.

Želeći dobiti što širu sliku o potrebama i afinitetima djece s teškoćama s područja grada Dubrovnika za bavljenje sportskim aktivnostima, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zamolio je predsjednicu udruge ‘Poseban prijatelj’ Dženitu Lazarević da pripremi i objavi anketni upitnik na koji su se mogli javiti svi zainteresirani za uključivanje u ovaj projekt. Anketom se željelo utvrditi zainteresiranost dubrovačke djece koje imaju teškoće u razvoju i njihovih roditelja za bavljenje športom, uzimajući u obzir oblik i karakter oštećenja odnosno teškoće. Obradom podataka utvrđeni su prioritetni sportovi, koji sublimiraju afinitete djece i roditelja te adekvatnost pojedinog sporta obzirom na karakter teškoće u razvoju.

Grad Dubrovnik prvi je u Hrvatskoj koji je u svom proračunu izdvojio zasebnu stavku za sportske programe osoba s invaliditetom, koja za 2022. iznosi 250.000 kuna.

thumbnail slika 345

Ilegalna odlagališta prijavite na aplikacije ELLO i Dubrovačko oko

Korištenjem dvaju mrežnih internetskih aplikacija ELLO i Dubrovačko oko omogućeno je evidentiranje lokacija nepropisno odbačenog otpada, čime se istovremeno sprječava nemarno i neodgovorno ponašanje prema okolišu. Na taj način osigurava se promišljeno i sustavno gospodarenje otpadom u cilju zaštite i očuvanje prirode shodno smjernicama lokalne zelene politike i politike održivog razvoja Republike Hrvatske. Očevidom i intervencijama Odsjeka komunalnog redarstva tijekom 2021./2022. godine zaprimljeno je četrnaest dojava nedozvoljenog odlaganja građevinskog i komunalnog otpada (željezo, drvo, šut, plastika, kartoni). Za navedena odlagališta izdana su rješenja u upravnom postupku te je deset ilegalnih odlagališta uspješno sanirano, dok se za četiri još uvijek vode upravni postupci. Kroz protekle dvije godine sveukupno je sanirano 133 m3 volumena otpada.

Jedna je ovo od aktivnosti Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom u sklopu Plastic Smart Cities inicijative, a kojoj se Grad Dubrovnik priključio u srpnju 2020. godine.

rozat 1

U Rožatu se postavlja gotovo 200 metara rukohvata na putu prema crkvi Velike Gospe

U sklopu programa komunalnog uređenja i opremanja gradskih ulica, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika putem ugovornog izvođača u tijeku je postavljanje rukohvata u Rožatu. Naime, na skalinadi koja vodi do crkve Velike Gospe u Rožatu izrađuje se rukohvat u dužini od 185 metara čime će se uvelike olakšati uspon prema crkvi i mjesnom groblju. Vrijednost navedenog ulaganja iznosi oko 60 tisuće kuna s PDV-om.

U okviru istog programa postavljeno je i desetak metara nedostajućeg rukohvata u Privežnoj ulici na Gornjem Konalu u pravcu crkvice sv. Stjepana.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 16. studenog 2022.

Pročitajte još

Postavljene nove pješačke ograde po gradskim ulicama

Dulist

Dubrovačke mjere priuštivog stanovanja predstavljene kao primjer djelovanja lokalnih vlasti gradova EU

Dulist

HVALI SE PROTUPRAVNOM ODLUKOM! Što stoji iza Raguževe ‘koferijade’?

Ivana Mijić Vulinović