Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Upućen javni poziv za razvoj nove ponude za digitalne nomade

Grad Dubrovnik objavljuje Javnipoziv za sudjelovanje gospodarskih subjekata u oblikovanju ponude Dubrovnika kao destinacije za digi­talne nomade. Navedenim Pozivom pozivaju se svi zainteresirani subjekti na iskazivanje interesa putem ponuda, odnosno pogodnosti koje uključuju smještaj, ugostiteljstvo, prijevoz, trgo­vinu i druge društvene i uslužne djelat­nosti u turizmu, koje bi privukle digi­talne nomade da za mjesto boravka odaberu upravo Grad.
Naime, izmjenom zakonske regula­tive 1. siječnja 2021. Republika Hrvat­ska uvela je vize koje reguliraju privre­meni boravak tzv. digitalnih nomada, čime je postala tek peta zemlja na svi­jetu koja je viznim režimom uredila tržište koje trenutno obuhvaća 4,8 mili­juna ljudi, a na kojem bi se u budućno­sti moglo naći 17 milijuna ljudi. Inici­jativa Vlade RH pokrenuta je iz razloga što sve više ljudi u svijetu radi isklju­čivo online, a na dodatno povećanje interesa za ovim specifičnim načinom života dodatno je utjecala pandemija virusa COVID-19.
Za pozicioniranje na ovom trži­štu, uz izvrsne komunikacijske teh­nologije koje razvija Grad Dubrovnik, potrebna je prilagodba, praćenje tren­dova i zahtjeva tržišta ovog segmenta turizma. U tom kontekstu, važna je uključenost poslodavaca u oblikovanje ponude koja privući digitalne nomade i konačnici ostvariti benefite i za cjelo­kupnu zajednicu. Podnositelji prijava dužni su dostaviti podatke svoje tvrtke ili obrta te iskaz namjere za sudjelova­njem u ovom projektu s pogodnostima koje kod njih mogu koristiti registri­rani digitalni nomadi na e mail: digi­talni.nomadi@dubrovnik.hr do 30. rujna 2021. godine.

FOTO: Shutterstock Images LLC

Grad isplatio 289 tisuća kuna pomoći za 229 podstanara

I u uvjetima financiranja nužnih i neophodnih troškova, Grad Dubrov­nik je osigurao urednu provedbu Mjera socijalnog programa u okviru kojih sub­vencionira i troškove stanovanja obite­ljima i samcima slabijeg imovnog stanja. Grad Dubrovnik tako obiteljima i sam­cima koji žive u unajmljenim stanovima u statusu podstanara, koji u vlasništvu nemaju nekretnine, a slabijeg su mate­rijalnog stanja, osigurava novčanu sub­venciju za plaćanje najma stana. Mje­sečni iznos subvencije iznosi 500 kuna za samca, 700 za dvočlano kućanstvo, 800 za tročlano i 1500 kuna za četve­ročlano kućanstvo i više, sve sukladno Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

Subvencija je ovaj mjesec isplaćena za 229 korisnika, u ukupnom iznosu od 289.400 kuna. Treba napomenuti da je Grad Dubrovnik, za vrijeme trajanja krize subvencionirao troškove najma stana korisnicima privremene pomoći s 1500 kuna neto, a kako bi se građa­nima pogođenim pandemijom pomo­glo i na ovaj način te je nastavio ispla­ćivati i redovne pomoći za stanovanje kao što su subvencije za podstanar­stvo za mlade, jednokratne novčane pomoći, dodatak na mirovinu, doda­tak za osobnu invalidninu te pomoć osobama starije životne dobi kroz umi­rovljenički dodatak i novčanu pomoć starijima od 65 godina koji nemaju vla­stitu mirovinu.

Obnova horizontalne signalizacije na gradskim cestama

Utijeku je izvođenje radova redovnog održavanja horizontalne signalizacije na prometnim površinama na području grada Dubrovnika, a radove prema nalogu Uprav­nog odjela za promet izvodi ugovorni izvođač radova na odr­žavanju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina. Predmetnim radovima obuhvaćena je obnova pješačkih prijelaza, polja za usmjeravanje prometa, natpisa na kol­niku, strelica i uzdužnih oznaka (središnjih i rubnih crta) na cestama na gradskom području.
Trenutno se provode radovi obnove pješačkih prijelaza i drugih oznaka na kolniku, s time da se prethodno obno­vila horizontalna signalizacija u neposrednoj blizini škola. Radovi obnove horizontalne signalizacije izvode se u noć­nim satima, dok će se tek manji dio izvoditi tijekom dana.
FOTO: ilustracija

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 22. rujna 2021.

Pročitajte još

EKSKLUZIVNO Lovorko Milošević kupnjom Radeljevića postao vlasnikom 24 tisuće ‘kvadrata’ u Gruškom polju

Dulist

[DUBROVČANI IZVAN GRADA] Vlaho Arbulić: ‘Vječno sam zaljubljen u ‘komad’ zemlje na kojem sam odrastao’

Maria Prkut

[BEZ DOZVOLE KONZERVATORA] Pravoslavna crkva mora hitno ukloniti ulaz Muzeja ikona!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija