Aktualno

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE Građani će odlučiti u što će se uložiti 1.980.000 eura

euri euro novac

U Dubrovačkoj razvojnoj agenciji DURA-i jučer je održana informativna radionica projekta Participativno budžetiranje s predsjednicima vijeća i tajnicima jedinica mjesne samouprave Grada Dubrovnika. Na radionici je predstavljen model Participativnog budžetiranja za grad Dubrovnik i faze njegove provedbe. Naglašeno je kako je uloga predstavnika jedinica mjesne samouprave značajna za uspješnost provedbe projekta i aktivno sudjelovanje građana, jer su upravo oni ti koji će s građanima biti u neposrednom kontaktu cijelo vrijeme provedbe projekta. Na radionicama se, uz navedeno, govorilo i o terminima održavanja provedbenih radionica za građane planiranima u lipnju i srpnju 2023.

Participativno budžetiranje alat je participativne demokracije i oblik demokratskog procesa u kojem će građani sudjelovati u donošenju odluka o raspodjeli dijela javnog novca u svojim jedinicama mjesne samouprave. Radionice na kojima će se predstavljati željeni projektni prijedlozi održavat će se na način da će svaki građanin pojedinog gradskog kotara ili mjesnog odbora moći predložiti svoju ideju koja će biti na korist cijeloj zajednici, piše portal Gradonačelnik.hr. 

Financijska sredstva za provedbu Participativnog budžetiranja osigurat će se u proračunu Grada Dubrovnika za 2024. Maksimalni planirani iznosi za projektne prijedloge u osam gradskih kotareva i 17 mjesnih odbora su:

– 60.000,00 EUR po mjesnom odboru s uključenim PDV-om

– 120.000,00 EUR po gradskom kotaru s uključenim PDV-om.

Ukupno je to kao i za 2023. godinu – 1.980.000 eura- 1.080.000 za projekte mjesnih odbora i 840.000 za projekte gradskih kotareva. Nakon provedbenih radionica s građanima uslijedit će tehnička analiza projektnih prijedloga koju će provoditi Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika svakog upravnog odjela Grada Dubrovnika i Dubrovačke razvojne agencije DURA. Za projektne prijedloge koji prođu tehničku analizu građani će moći glasovati putem online platforme Voxpopuli na stranicama Grada Dubrovnika. Glasovanje će biti otvoreno 14 dana. Realizacija izglasanih projektnih prijedloga planirana je u idućoj proračunskoj godini. (Grad Dubrovnik/PL).

Pročitajte još

SVE VIŠE ŠKOLSKIH PUTOVANJA Roditelji ‘grcaju’, ali većina plaća: ‘Neće moje dijete biti crna ovca!’

Ivana Mijić Vulinović

MILENIJCI I GENERACIJA Z VS. 40+ Tko više troši na putovanjima?

Dulist

NATJEČAJ U TIJEKU Traži se 20 gerontodomaćica na području naše županije

Dulist