Natječaji

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ODABIR ZAKUPNIKA POSLOVNOG PROSTORA NA ZRAČNOJ LUCI DUBROVNIK

Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, 2013, OIB 63145279942 objavljuje natječaj za odabir zakupnika poslovnog prostora na Zračnoj luci Dubrovnik.
1. Predmet zakupa: Skladišni prostor u garažno tehničkom bloku, ukupne površine 60 m2
2. Početak i trajanje zakupa: Početak zakupa je 1.11.2021. Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na razdoblje od 3 (tri) godine
3. Početna mjesečna cijena zakupnine bez PDV-a: 5.460,00 kn (slovima:pettisućačetristošezdesetkuna)
4. Komunikacija i razmjena informacija: Osoba zadužena za komunikaciju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pitanja u svezi predmeta natječaja je Ivan Maslać, direktor sektora komercijale, tel: 020/773–222, e-mail: ivan. maslac@airport-dubrovnik.hr. Osoba zadužena za komunikaciju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pitanja vezana u svezi sadržaja i oblika ponude, je Ivana Dimnić, referent za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima, tel: 020/773–386, e-mail: ivana. dimnic@airport-dubrovnik.hr
5. Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 28.10.2021. u 10:00 sati, do kada ponuda mora biti fizički dostavljena na protokol Zakupodavca, neovisno o načinu dostave iste. 6. Natječajna dokumentacija u kojoj su navedeni svi uvjeti zakupa, način dostave ponuda kao i sve ostale relevantne informacije nalaze se na web stranici Zračne luke Dubrovnik https://www. airport-dubrovnik.hr/poslovni/natjecaji-s35

Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Dulist