Natječaji

NATJEČAJ za dodjelu potpora i stipendija učenicima i studentima

Na temelju odredaba Pravilnika za odobravanje stipendija i potpora za školovanje studenata i učenika
Upravni odbor Zaklade Blaga djela odlukom od 14. listopada 2021. godine objavljuje
NATJEČAJ
za dodjelu potpora i stipendija učenicima i studentima

 

I. Za nastavnu godinu 2021./2022. Zaklada Blaga djela raspisuje natječaj za dodjelu potpora i stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja.
II. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:
• do 25 stipendija za redovito školovanje učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika;
• do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.
III. Iznosi stipendija su:
• 1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima;
• 1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.
IV. Iznosi jednokratnih godišnjih potpora su:
• za srednjoškolce 3.000,00 kn;
• za studente 4.000,00 kn.
V. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:
1. koji su državljani Republike Hrvatske;
2. koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
3. ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno;
4. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske;
5. koji redovito pohađaju ili će pohađati visokoškolsku ustanovu u inozemstvu;
6. koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog davatelja.
VI. KRITERIJI
Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. V. pod a., b., c., upisani u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.
Prijava na natječaj sastoji se od ispunjavanja propisanog Prijavnog obrasca za dodjelu stipendije ili potpore (objavljeni na web stranici Zaklade) uz koji je nužno priložiti sljedeću dokumentaciju:
• motivacijsko pismo uz kratki opis socijalnih prilika u obitelji;
• privolu za obradu osobnih podataka (objavljenu na web stranici Zaklade);
• presliku domovnice ili osobne iskaznice kao dokaz državljanstva;
• presliku rodnog lista;
• potvrdu o redovitom upisu;
• potvrdu o prebivalištu na području grada Dubrovnika za sve članove obiteljskog domaćinstva;
• potvrdu, u slučaju da član obiteljskog domaćinstva ili kandidat osobno prima pomoć za uzdržavanje;
• potvrdu, u slučaju da pojedini član obiteljskog domaćinstva boluje od teške bolesti radi koje se povećavaju životni troškovi;
• potvrde o primanjima za članove obiteljskog domaćinstva za razdoblje od srpnja do rujna 2021. godine i to:
– preslika platnih listi o isplati osobnog dohotka za prethodna tri mjeseca;
– potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove;
– rješenje Centra za socijalnu skrb Dubrovnik o socijalnom položaju (statusu) obiteljskog domaćinstva kandidata (ukoliko takvo rješenje postoji);
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za članove obiteljskog domaćinstva za 2020. godinu;
– za srednjoškolce – presliku svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja;
– za studente prve godine presliku svjedodžbe posljednjeg razreda školovanja i presliku svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole;
– za studente ostalih godina prijepis ocjena.
Isprave o socijalnom statusu kandidata ne smiju biti starije od šest mjeseci.
VII. Stipendije se odobravaju za cijeli tijek školovanja i studija, u skladu s programom i pravilima obrazovne ustanove, uz uvjet da stipendist svladava program upisane škole ili studija i da redovito upisuje svaku slijedeću godinu.
UPUTE ZA PRIJAVU
Prijave s prilozima upućuju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik, s napomenom ‘natječaj za potpore i stipendije’. Krajnji rok za dostavu prijave je 8. studenog (ponedjeljak) 2021. godine do 16:00 sati neovisno o načinu dostave. Ako se utvrdi da je prijava nepravodobna, da su pojedine isprave ili u prijavi naznačeni podatci lažni ili se kandidat ne odazove
pozivu da otkloni određene smetnje, takva će se prijava odbaciti. S kandidatima će se (po potrebi) obaviti i usmeni razgovor. Nakon što Upravni odbor Zaklade, respektirajući sve relevantne kriterije iz Pravilnika, donese odluku o izboru kandidata kojima se odobravaju stipendije i jednokratne potpore, svi kandidati bit
će pismeno obaviješteni o rezultatu, a oni kojima su odobrene stipendije bit će pozvani radi zaključenja odgovarajućeg ugovora.

Broj: 471/2021 

Dubrovnik, 18.10.2021.

Upravitelj Branko Bazdan

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto KOORDINATOR ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA I ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA

Dulist