Kultura

NOVO IZDANJE MATICE ‘Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat’ autora Stipe Kutleše

rudjer boskovic knjiga kutlesa

Početkom lipnja objavljena je knjiga na koju smo osobito ponosni ‘Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat’ . Zahvalnost novom izdanju dugujemo autoru dr. sc. Stipi Kutleši, vrsnom poznavatelju Boškovića te prof. dr. sc. Slavici Stojan na inicijativi i uredništvu – objavili su iz Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku.

– Knjiga Stipe Kutleše Ruđer Bošković: znanstvenik, književnik i diplomat znatno je više od dobro složenoga pregleda Boškovićeva života i mnogostranih područja njegova djelovanja, po čemu se iskazao autentičnim genijem i jednim od posljednjih polihistora ili svestranika. Autor je napisao po mnogočemu izvrstan vademecum čiji sadržaj može biti poticajan i koristan ne samo studentima i profesorima nego i svim znatiželjnicima koji iz znanstvenih ili općekulturnih interesa žele upoznati Boškovićevu filozofsku i ujedno prirodoznanstvenu ostavštinu, k tome i njegove zasluge u diplomaciji, pjesnička ostvarenja, poduhvate u geodeziji, građevinskoj statici, arheologiji, a uza sve i doznati o njegovu podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti. Posrijedi je obuhvatna i metodološki uzorna knjiga koja podastire ne samo panoramski pogled na jedincati značaj Ruđera Boškovića nego i progled (u smislu ʹgledati kroz, ponirati u dubinu predmetaʹ) u podrijetlo, glavne osobitosti i dosege Boškovićevih prirodoznanstvenih ideja. Autor s lakoćom pripovijeda o Boškovićevu životu i djelovanju, jasno i precizno razlaže Boškovićeve koncepte i anticipacije zahvaljujući kojima je on zakoračio stoljeće, dva i više ispred svojega biografskog vremena – zapisao je u recenziji Marito Mihovil Letica.

O autoru:
Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Završio studij filozofije i povijesti na Filozofskom fakultetu i studij teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao na poslijediplomskom studiju Povijesti i filozofi je znanosti na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranom doktorske disertacije o prirodnoj fi lozofi ji Ruđera Boškovića. Radio u Zavodu za povijest i fi lozofi ju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) i Institutu za filozofiju u Zagrebu gdje je bio ravnatelj (2002- 2006). U dva mandata je bio pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Predsjednik je Povjerenstva za humanističke znanosti Saborskog odbora za dodjelu državnih nagrada iz znanosti RH. Na Hrvatskim studijima, Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavao je predmete iz filozofije znanosti, logike, povijesti znanosti i tehnologije, povijesti hrvatske filozofije i znanosti, odnosa znanosti, fi lozofi je i religije. O životu i djelu Ruđera Boškovića objavio je, uredio i priredio nekoliko knjiga. Glavni je urednik Filozofskog leksikona. Knjige (izbor): Filozofija Ruđera Boškovića, Iz povijesti hrvatske i filozofije znanosti.

rudjer boskovic knjiga stipe kutlesa1

Pročitajte još

[FOTOGALERIJA] Ovacije za Hamleta u Parku Gradac

Dulist

Tribina o dubrovačkoj ambijentalnosti: Prošlost i sadašnjost

Dulist

Brass & Percussion septet DSO-a na Osječkom ljetu kulture

Dulist