Aktualno

Napustio nas je dr. sc. Željko Kurtela

U 60. godini života, nakon duge i teške bolesti, napustio nas je dr. sc. Željko Kurtela.

Rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu brodostrojarskog usmjerenja. Nakon završene srednje škole plovio je na brodovima ‘Jugolinije’ (Croatia line) kao vježbenik stroja radi stjecanja uvjeta za polaganje ispita za časnika stroja. Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci diplomirao je 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera pomorskog prometa brodostrojarskog smjera.
Poslije završenog školovanja ponovno se zapošljava na brodovima ‘Jugolinije’ kao časnik stroja. Nakon stjecanja zvanja upravitelja stroja plovi na LNG tankerima strane kompanije ‘STNM Hyproc’. Kao pomorac je pohađao više stručnih tečajeva za održavanje brodskih sustava, te stekao deset dopunskih osposobljenosti za izobrazbu pomoraca. Od strane svojih kompanija upućivan je na više stručnih tečajeva u svezi održavanja i rukovanja novim brodskim sustavima i strojevima.
Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci zapošljava se 1988. godine. Na Pomorski fakultet u Dubrovniku prešao je 1989. godine. Na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku izabran je u nastavno zvanje predavača 1996. godine. U nastavno zvanje višeg predavača izabran je dva puta, 2002. godine i 2007. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 23. rujna 2008. godine, znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 21. listopada 2011. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 2. travnja 2015. godine.
Završio je program poslijediplomskog znanstvenog studija Tehnička eksploatacija sredstava u pomorskom prometu, modul Upravljanje sustavima broda na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Magistrirao je 2002. godine obranivši magistarski rad pod naslovom ‘Tehnološki model školsko-istraživačkog broda’ i stekao zvanje magistra tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci pohađao je doktorski studij modul Tehnološki sustavi u pomorskom prometu. Doktorsku disertaciju pod naslovom ‘Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu’ obranio je 15. siječnja 2008. godine čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet.
Od 2004. do 2008. godine odlukom rektora Sveučilišta u Dubrovniku na Pomorskom odjelu imenovan je voditeljem studija Brodostrojarstvo. Za pročelnika Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku izabran je 2008. godine, a ponovni izbor uslijedio je 2012. godine. Od 2012. godine do 2016. godine obnašao je dužnost prorektora za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku.
Bio je nositelj izrade novih programa studija Brodostrojarstvo prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i usklađivanja programa prema zahtjevima STCW konvencije. Sudjelovao je u osnivanju Centra za izobrazbu pomoraca, ustrojavao i uvodio nove tečajeve te održavao nastavu na više tečajeva za izobrazbu pomoraca. Rukovodio je rekonstrukcijom i prenamjenom broda Naše more i nadzirao njegovo održavanje i ustrojava praktičnu obuku studenata na brodu. Rukovodio je izradom elaborata i postupkom uvođenja novog diplomskog studija ‘Pomorstvo’na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku. Biran je za člana Senata Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju od 2005. do 2007. godine. U radu Senata aktivno je sudjelovao kao predstavnik zaposlenika iz reda nastavnih zvanja. Od 2008. godine do 2012. godine bio je član Senata Sveučilišta u Dubrovniku kao pročelnik Pomorskog odjela.
Bio je imenovan za člana ispitnog povjerenstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za stjecanje svjedodžbi u području brodskog strojarstva za radnu i upravljačku razinu (najvišu razinu ovlaštenja) pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik od 1999. godine. Sudjelovao je u uvođenju sustava kvalitete ISO 9002:1994 na Sveučilištu u Dubrovniku (tadašnji naziv Veleučilište u Dubrovniku) te je 1998. godine od strane ‘Bureau Veritas Quality International’ osposobljen za obavljanje poslova unutarnjeg prosuditelja i za izradbu dokumentacije sustava kvalitete.
Izvodio je nastavu i bio nosiocem raznih kolegija na Sveučilištu u Dubrovniku. Objavio je 38 radova, od toga je autor jednog udžbenika i jednog priručnika te tri stručne studije. S radovima je samostalno ili kao koautor, sudjelovao na više međunarodnih savjetovanja i kongresa u inozemstvu i zemlji. Bio je član uredništva tri znanstvena časopisa: ‘Naše more’, ‘International Journal for Trafic and Transport Engineering’, i časopisa ‘Pomorski zbornik’. Bio je član upravnog odbora Društva za proučavanje i unaprjeđenje pomorstva Republike Hrvatske, ‘Udruge Pomorskih strojara Split’, ‘Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta’ te ovlašteni inženjer strukovnog razreda pomorskog prometa.

Izvor: Sveučilište u Dubrovniku

Pročitajte još

Gdje ćete navijati i jeste li se već opremili rekvizitima? Pošaljite nam navijačku atmosferu!

Dulist

Dođite u Studentski dom i navijajte za ‘Vatrene’!

Dulist

Napustila nas je profesorica Božena Berdović

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija