Aktualno

LUČKA UPRAVA DUBROVNIK Održivi razvoj kruzing turizma u Dubrovniku

U 2023. godini nastavljeno je poslovanje poput onog u 2022. uz odre­đeno povećanje broja ticanja i porast broja putnika na kružnim puto­vanjima sukladno oporavku kruzing turizma. Lučka uprava Dubrovnik ovu kruzing sezonu započela je već 7. siječnja 2023. godine dolaskom broda Costa Deliziosa s ukupno 952 putnika.

Tijekom prvih osam mjeseci 2023. godine u luci Dubrovnik–Gruž ostva­reno je 247 ticanja brodova na kružnim putovanjima koji su doveli 340.015 putnika, što predstavlja 37 dolazaka ili 17.62 % više dolazaka i 90.255 putnika ili 36.14 % više putnika na kružnim putovanjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Do kraja godine u luci Dubrovnik – Gruž očekuje se ukupno 357 ticanja brodova i oko 503.000 putnika na kružnim putovanjima, što je u odnosu na 2022. godinu 13 % više ticanja i 33 % više putnika i u potpunosti je usklađeno s planovima održivog razvoja kruzing turizma u destinaciji. Ostvarena su značajna poboljšanja putem različitih mjera i aktivnosti projekta ‘Respect the City’ te pažljivog planiranja dolazaka/odlazaka brodova na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini. Porast broja ticanja i putnika na kružnim putovanjima uz podjednaki omjer dolazaka brodova najzastupljenijih kompanija brodova na kružnim putovanjima možemo pripisati prije svega boljem rasporedu dolazaka brodova uz istovremeno poštivanje ograničenja istovremenosti te boljom regulaci­jom protoka putnika iz luke Gruž prema povijesnoj jezgri.
Ravnomjerniji raspored ticanja brodova

Povećanje broja ticanja i porast broja putnika na kružnim putovanjima u predsezoni i posezoni
Iz utvrđenog rasporeda ticanja za 2023. godinu vidljivo je da je Dubrov­nik jedna od najvažnijih destinacija na Mediteranu, što potvrđuje i činjenica da su ticanja raspoređena tijekom cijele godine, i to na način da u prosjeku imamo 40 ticanja mjesečno. S obzirom na veliku dnevnu koncentraciju putnika na relativno ograničenom gradskom prostoru, ostvarena je bolja i konkretnija komunikacija i koordinacija s brodskim kompanijama čiji brodovi uplovljavaju u našu luku, organiziranost na terenu je bolja i učinkovitija, što za rezultat ima ravnomjerniji raspored ticanja brodova i kontrolirani protok turista u Gradu. Sukladno oporavku turizma, promet je u luci Dubrovnik–Gruž u ovoj sezoni rastao po svim kategorijama putnika, a isto se očekuje prema najavama i u 2024. godini. Maksimalni broj putnika s brodova na kružnim putovanjima u Dubrovniku tijekom cijele 2023. godine i nadalje iznosi četiri tisuće put­nika istovremeno, odnosno u prosjeku manje od dva broda na vezu.

Posebno naglašavam zadovoljstvo rezultatima budući da je u 2023. zabilježeno povećanje prometa u predsezoni i posezoni i smanjenje prometa u vršnim mjesecima glavne turističke sezone, srpnju i kolovozu. Lučka uprava Dubrovnik različitim aktivnostima, poglavito unapređe­njem usluga te promidžbom na međunarodnom tržištu kontinuirano radi na produženju sezone dolazaka brodova na kružnim putovanjima i odr­živosti kruzing turizma.

Adriatic Sea Forum u Dubrovniku
Dvodnevna međunarodna manifestacija, Adriatic Sea Forum cruise, ferry, sail & yacht, posvećena pomorskom turizmu na Jadranu u sekto­rima kružnih putovanja, trajektnog prometa, nautike i sportskog turizma, održana je u Dubrovniku, 4. i 5. svibnja 2023. godine.

Dubrovnik je ponovno nakon osam godina bio domaćin Adriatic Sea Foruma koji je organiziran u suradnji s Lučkom upravom Dubrovnik i Gra­dom Dubrovnikom, s više od 250 sudionika i 60 međunarodnih govornika. Adriatic Sea Forum i ove godine bio je prilika za razmjenu znanja i isku­stava te networking svih subjekata koji djeluju u pomorstvu na Jadranu te je polučio odlične rezultate. Povratne informacije govore o iznimnom zadovoljstvu svih uključenih dionika, posebno jačanjem postojećih i uspostavljanjem novih poslovnih suradnji.

Povratak kompanija
Vesele nas ponovni dolasci kompanija koje se vraćaju u Dubrovnik nakon pandemije, primjerice povratak Carnival Cruise Linesa i broda Carnival Pride te inauguralni dolazak broda Resilient Lady kompanije Vir­gin Voyages, kao i prvi dolazak broda Evrima kompanije The Ritz-Carlton YC. Imamo ukupno 17 dolazaka brodova koji prvi put posjećuju Dubrov­nik, od kojih je 11 novogradnji, i to Resilient Lady, Celebrity Beyond, Ocean Odyssey, Evrima, Emerald Sakara, Norwegian Viva, Seven Seas Grandeur, Sea Cloud II, Vista, Viking Saturn i World Navigator. Tijekom listopada i studenog 2023. s radošću očekujemo prve dolaske brodova Carnival Pride, Norwegian Dawn, Seven Seas Grandeur i Renaissance.

Želim istaknuti važnost projekta strateškog upravljanja destinacijom ‘Res­pect the City’ i dugogodišnju partnersku suradnju Lučke uprave Dubrov­nik s Gradom Dubrovnikom i udruženjem Cruise Lines International Asso­ciation (CLIA), koja je rezultirala boljim rasporedom dolazaka brodova, kao i njihovim duljim boravkom u destinaciji te brojnim drugim značajnim pozitivnim promjenama u Dubrovniku po pitanju upravljanja i uspostave održivog turizma od dnevnih limita u broju istovremenih dolazaka bro­dova, uvođenju cruise taksi do povećanja kvalitete pružene usluge put­nicima na kružnim putovanjima, kao i svim ostalim posjetiteljima. Naime, brodovi na kružnim putovanjima danas borave minimalno osam sati na vezu u luci Gruž, a nerijetko i duže. Cilj poslovne politike Lučke uprave Dubrovnik je ravnomjerni raspored dnevnih, tjednih i godišnjih ticanja/ vremena pristajanja/duljine boravka u destinaciji i razvoj Dubrovnika kao home port destinacije kruzinga.

Pročitajte još

[FOTO] U CRKVI MALE BRAĆE Tradicionalna glazbena zahvala braniteljima

Dulist

Dječje božićne likovne radionice ‘Jaslice u Galeriji’

Dulist

Predsjednik Milanović primio izaslanstvo Zapovjedništva obrane Grada Dubrovnika

Dulist