Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa za sanaciju terase Opskrbnog centra u Mokošici na adresi Bartola Kašića 8-10

DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o.
IVA VOJNOVIĆA 31A
20 000 DUBROVNIK
OIB: 17463546225

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
ZA SANACIJU TERASE OPSKRBNOG CENTRA
U MOKOŠICI NA ADRESI BARTOLA KAŠIĆA 8-10

Broj: 3674/22
Dubrovnik, 23. kolovoza 2022.
Rok za dostavu ponude: 6. rujna 2022.

Pozivaju se svi izvođači koji su zainteresirani da dostave ponudu za sanaciju terase prema predmetu Javnog poziva. Molimo Vas da u naznačenom roku na našu adresu u obvezatno zatvorenoj omotnici, dostavite Vašu ponudu. Ponude primljene nakon toga roka i nepotpune ponude, nećemo uzeti u razmatranje. Pod nepot­punim ponudama podrazumijevamo ponude koje nemaju podatke zatražene u t.1 (1.1 – 1.6).
Ponudu treba isključivo dostaviti u skladu sa zahtjevima navede­nim u troškovniku, a koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uko­liko smatrate da se pojedine stavke troškovnika mogu izvesti na drugi način ili s drukčijom tehnologijom, molimo da to istaknete u posebnom prilogu neovisno od troškovnika.

Vaša ponuda treba sadržavati:
1. Obvezatni sadržaj ponude
1.1. – točan dan početka radova;
1.2. – vrijeme trajanja radova;
1.3. – cijenu radova;
1.4. – jamstvo na izvedene radove (vrsta i trajanje);
1.5. – jamstvo za dobro izvršenje posla (uredno ispunjenje ugovora);
1.6. – sredstvo osiguranja (bankarska garancija, novčani polog ili zadužnica).

2. Dopunski sadržaj ponude
2.1. – mogući drugi način rada;
2.2. – moguću drukčiju tehnologiju izrade;
2.3. – mogućnost odgode plaćanja;
2.4. – mogućnost kreditiranja radova;
2.5. – ostalo.

Društvo Domouprava Dubrovnik d.o.o. zadržava u cijelosti pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, bez obveze obrazlaga­nja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima.

Za moguće potrebne dodatne podatke i skice vezano za dostav­ljeni upit, molimo nazovite na kontakt broj Domouprave Dubrov­nik d.o.o. 020/333 248 ili 020/333 247. Troškovnik se može preuzeti u uredima Domouprave na adresi Iva Vojnovića 31a ili pismeno zatražiti putem e-maila info@domouprava-dubrovnik.hr.

S poštovanjem,

Direktor:
Pero Milković, bacc.ing.el.

Pročitajte još

ČISTOĆA d.o.o. Oglas o prodaji neispravnih i odjavljenih vozila

Dulist

JAVNI POZIV za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Turistički informator II

Dulist