Grad

Grad Dubrovnik: Importanne laže, zahtjev za dozvolu nisu predali prije dvije godine nego tri mjeseca!

Grad Dubrovnik: Importanne laže, zahtjev za dozvolu nisu predali prije dvije godine nego tri mjeseca!

Nakon što je DuList prvi pisao o izgradnji hotela Royal Blue od strane investitora Importanne Resort na Babinom kuku, reagirala je Građevinska inspekcija koja je gradilište zatvorila zbog nepostojanja građevinske dozvole. Isti dan, stiglo je očitovanje iz samog Importannea u kojem su istaknuli kako je istina da građevinsku dozvolu nemaju, te optužili Grada dubrovnik za opstrukciju, a jutros je na takvu retoriku regirao i Grad Dubrovnik koji je Importanne optužio za laži i naveo cijelu kronologiju oko (Ne)ishođenja dozvola.

Njihove priopćenje prenosimo u cijelosti:

S obzirom da je u više lokalnih medija objavljeno priopćenje hotelske tvrtke Importanne Resort u svezi zaustavljenih radova po građevinskoj inspekciji, gdje se na krajnje neprimjeren način i potpuno neosnovano optužuje Grad Dubrovnik za opstruiranje investicije uz lažnu tvrdnju da je zahtjev za dozvolu Gradu Dubrovniku podnesen prije dvije godine, dajemo sljedeću izjavu:

Zahtjev za izdavanje dozvole za gradnju hotela podnesen je 6. studenog 2015. godine, dakle prije tri mjeseca, a ne prije dvije godine kako se u priopćenju lažno navodi. Iz priložene dokumentacije i prostorno planske dokumentacije odmah je uočeno da investitor prije ovog zahtjeva nije ishodio građevinsku dozvolu za gradnju pristupne ceste, te da se prostorni zahvat planira unutar granica pomorskog dobra.
Dana 17. studenog 2015. godine nadležno tijelo Dubrovačko-neretvanske županije obavijestilo je nadležni upravni odjel Grada Dubrovnika da se planirani zahvat više ne nalazi unutar pomorskog dobra, jer je prema odluci Vlade RH ta granica izmještena.

Investitor podnosi zahtjev za gradnju pristupne ceste dana 1. prosinca 2015. godine. U ovom postupku Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine izdaje suglasnost za izgradnju planirane ceste i pripadajuće infrastrukture sve na čest. zem. 1065/182 k.o. Gruž i to sredstvima investitora, te daje suglasnost za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje ceste i pripadajuće infrastrukture između Grada Dubrovnika i Importane Resort d.d., a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Grad Dubrovnik izdaje građevinsku dozvolu za pristupnu cestu dana 24. prosinca 2015. godine. Valamar riviera d.d. na dozvolu izjavljuje žalbu 15. siječnja 2016. godine. Žalitelj dana 5.veljače 2016. godine odustaje od izjavljene žalbe, te dozvola za pristupnu cestu postaje pravomoćna 8.veljače 2016. godine. Međutim, ističemo da po navedenoj dozvoli investitor još Gradu Dubrovniku nije podnio prijavu početka građenja.

Prema članku 44.a GUP-a Grada Dubrovnika u postojećim zonama ugostiteljsko-turističke namjene (hoteli-T1) intervencija mora biti odobrena od strane posebnog povjerenstva Grada Dubrovnika. Upravo to Povjerenstvo pregledalo je predloženi projekt za izgradnju hotela dana 28. prosinca 2015. godine i o istom se negativno izrazilo.

Investitor tada u obraćanju Gradu Dubrovniku svojim dopisom od 25. siječnja 2016. godine zahvaljuje na dosadašnjoj potpori glede nove investicije, te traži ponovno sazivanje Povjerenstva uz nazočnost investitora kako bi se predložene smjernice implementirale u postojeći projekt, te krenulo u njegovu realizaciju. Očekuje se nova sjednica Povjerenstva.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

UČENICE OŠ MOKOŠICA Petra i Lucija idu na državno natjecanje iz hrvatskog jezika

Dulist

Projekt revitalizacije TUP-a prepoznat kao primjer uspješne priče New European Bauhausa

Dulist