Grad

Grad čisti i ravna plaže, postavlja opremu i brane…

plaze uredjenje

Iz Grada Dubrovnika javljaju kako je u tijeku uređenje plaža i javnih kupališta, putem nadležnog Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

Na 32 plaže i kupališta na području grada koje nisu pod koncesijama, u sklopu radova pripreme za sezonu kupanja, postavljaju se i psihološke brane. Postavlja ih Ronilački klub Dubrovnik, ugovorni izvršitelj usluge koja uključuje održavanje i skidanje psiholoških brana te redoviti pregled njihovog stanja.

Popravljaju se i manja oštećenja, plaže se čiste, ravnaju i po potrebi dohranjuju žalima. Postavlja se plažna oprema, odnosno skalice, tuševi i kabine za presvlačenje. Po potrebi se saniraju i pituraju ograde na plažama i pristupu moru. Na traženje građana, u tijeku je popravak sanitarnog čvora na plaži Šulić koji će uskoro opet biti u funkciji. Uslijedit će i popravak rive u Pilama te manjeg zida na kupalištu Belvedere.

Lifteri za osobe s invaliditetom postavljeni su na šest dubrovačkih plaža: Mandrač u Soltudu, Copacabana, Zaton Veliki, plaža kod vatrogasnog doma u Zatonu, plaža u Donjem Čelu na Koločepu te plaža u Suđurđu na Šipanu. Na traženje sugrađana, ove godine su dizala postavljena ranije, a u prošloj godini produljen je njihov rad dok god su vremenske prilike to dozvoljavale.

Ukupna proračunska sredstva koja su za ove programe rezervirana u 2024. godini uključuju 305.993,44 eura s PDV-om za redovito održavanje javnih kupališta koja nisu pod gospodarskom koncesijom te 11.950 eura za postavljanje, uklanjanje i održavanje psiholoških brana u moru.

Pročitajte još

Grmljavinsko nevrijeme ipak će nas zaobići?!

Dulist

ČEP U PROMETU: Spojili se Župa i grad

Dulist

Ostvareno 2 milijuna noćenja, 11 dana ranije nego lani

Dulist