DuList PROMO

EU PROJEKT STREAM Dubrovačkoj stanici HGSS-a uručena vrijedna oprema

stream dunea

Župan Nikola Dobroslavić uru­čio je, povodom Međunarodnog dana civilne zaštite, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja-stanici Dubrovnik tri kom­pleta šatora i uljni grijač. Šatori se mogu koristiti za uspostavu medicin­skih ili operativnih centara u slučaje­vima potrebe.
Radi se o opremi koja je realizi­rana uspješnom provedbom projekta STREAM, a vrijedna je 33 tisuće eura. ‘HGSS Stanica Dubrovnik pokriva područje od Konavala do doline Nere­tve tako da će ova oprema za slučaj potrebe biti dostupna na ovim, ali i ostalim područjima Dubrovačko-nere­tvanske županije’, poručio je župan Nikola Dobroslavić.
Okupljenima se obratila i ravna­teljica Regionalne agencije DUNEAMelanija Milić istaknuvši važnost rea­lizacije projekata u sklopu programa prekogranične suradnje poput pro­jekta STREAM te pročelnik HGSS-sta­nice Dubrovnik Jadran Kapović koji je zahvalio Dubrovačko-neretvanskoj županiji na podršci i pomoći.
Regionalna agencija DUNEA u sklopu projekta ‘Znanjem do EU fon­dova’ kojim je osmišljen četverogodiš­nji plan podrške jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata te strateško planiranje i regionalni razvoj, pruža stručnu pomoć Dubrovačko-neretvanskoj županiji u provođenju ovog projekta.

logo1

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Regionalne agencije Dunea.

Pročitajte još

HOTEL LERO Ljetna revolucija okusa u Piano baru

ACI-JEVA SPORTSKA OBITELJ Vrhunska plivačica Dina Levačić oduševljava svojim uspjesima

Željka Krstulović

DUNEA na početnom sastanku SWAMrisk projekta

Dulist