Grad

Centar za pružanje usluga u zajednici gradit će se na Žarkovici

centar za pruzanje usluga u zajednici

Grad Dubrovnik u suradnji s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama u razvoju i poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji usuglasio je lokaciju za izgradnju centra za pružanje usluga u zajednici namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine života. Za lokaciju budućeg Centra odabrana je nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika na području Žarkovice, i to čestice zemlje 1882/1 i 1882/2 u katastarskoj općini Dubrovnik koja se proteže na nešto više od 20 tisuća kvadratnih metara.

S obzirom na specifičnosti po pitanju potrebne kvadrature zemljišta kao i ostale potrebne parametre koje je trebalo zadovoljiti pri odabiru lokacije (blizina centru Grada) te uvažavajući činjenicu da se tražila zona u kojoj je moguće graditi (građevinska parcela), postupak definiranja navedene zone bio je nešto dugotrajniji. Kako se navedena lokacija nalazi u okviru UNESCO buffer zone izrađena je geodetska provjera vidljivosti te će, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, cjelokupna dokumentacija biti poslana u UNESCO-ovo sjedište u Parizu, a sve kako bi na istu dobili prethodno pozitivno očitovanje UNESCO-a.

centar za pruzanje usluga u zajednici1

Prema idejnom rješenju, Centar za pružanje usluga u zajednici koncipiran je kao sklop zgrada koji se sastoji od tri glavne zgrade te niza zgrada za stanovanje i radne aktivnosti. Tri glavna objekta podijeljena su prema programima koji će se u njima provoditi – zgrada Centra za autizam, zgrada Centra za rehabilitaciju, prihvat i smještaj, učenje, rad i psihosocijalnu podršku i zgrada za slobodno vrijeme i administraciju. Između njih postoji funkcionalna topla veza kroz sve etaže. Idejno rješenje i idejni projekt nastali su kao rezultat funkcionalno-organizacijskih zahtjeva iz Prijedloga projekta Centar za pružanje usluga u zajednici, a idejni projekt dodatno će se razraditi u suradnji s projektnim timom i predstavnicima roditelja.
Iako Grad Dubrovnik nije institucionalno nadležan za osnivanje centra ovog tipa, projekt je kao dugoročno i sveobuhvatno rješenje pokrenut kako bi se djeci s teškoćama u razvoju i osobama s poremećajima iz spektra autizma i pridruženih smetnji na području Dubrovačko neretvanske županije pružila zdravstvena i socijalna skrb koja trenutno nedostaje te im se osigurali uvjeti za društvenu integraciju te kvalitetan, dostojanstven i ispunjen život. Gradska uprava odlučila je izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju, ishodovati građevinsku dozvolu, besplatno dodijeliti zemljište te sufinancirati izgradnju budućeg centra.

Budući Centar za pružanje usluga u zajednici, podsjetimo, pružat će usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, psihosocijalne podrške i rane intervencije djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (do 21 godine života) kao i usluge odraslim osobama s tjelesnim oštećenjima, osjetilnim, intelektualnim, mentalnim oštećenjima, poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim oštećenjima, poput usluge smještaja i cjelodnevnog boravka, a što su roditelji naglašavali kao najveći problem s kojim se susreću.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

KAZNILI IH ZBOG KORIŠTENJA PALETARA Grad sankcionirao Konzum

Dulist

LJETNE ZABAVE Glazba se vraća na ulice Grada

Dulist