Grad

ČEKA SE ODLUKA SUDA Butković obustavio ‘skidanje’ antena mobilnih operatera

blank

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković donio je odluku o djelomičnoj obustavi od primjene Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika. Sporni dio odluke, koji je u postupku nadzora zakonitosti spomenutog Ministarstva, ocijenjen nezakonitim, odnosi se na članak kojim se ‘zabranjuje postavljanje baznih satnica i komunikacijskih antena mobilnih operatera na vanjskim dijelovima zgrada bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje’.

Izricale se i kazne
Tragom odluke ministra, a koja je objavljena i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, zanimalo nas je kakve posljedice za Grad Dubrovnik ima ovakva odluka. Iz Gradske uprave za DuList navode kako su od početka rujna ove godine obustavljena izvršenja rješenja o uklanjanju baznih stanica kao i rješenja o izricanju novčanih kazni. Čeka se odluka Visokog upravnog suda. Inače, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika je početkom 2021. godine pokrenulo trinaest upravnih postupaka s ciljem uklanjanja baznih stanica na području Grada Dubrovnika te izdalo 15 rješenja o novčanim kaznama od kojih devet Telemachu, tri tvrtki A1 te tri HT-u.
—Uklanjale su se sve one bazne stanice koje nisu imale važeće odobrenje Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Radi se o baznim stanicama na zgradi HEP-a u Gružu (centrala), na zgradi DTS-a, na zgradi OB Dubrovnik te tornjevi u Novoj Mokošici, na Lopudu i Kalamoti i to operatera HT, A1 i Telemach – ističu iz Gradske uprave. Nadalje napominju kako su na temelju rješenja Grada uklonjene bazne stanice HT-a na Kalamoti i zgradi HEP-a (centrale), dok su za operatere koji nisu postupili po naloženom izrečene novčane kazne sukladno Zakonu o općem upravnom postupku. Na predmetna rješenja uložene su žalbe. Inače, novčane kazne kao sredstvo izvršenja, navode iz Grada Dubrovnika, predviđene su za one izvršenike čija se bazna stanica nalazi na privatnom vlasništvu, dok su se bazne stanice koje su se nalazile na gradskom, odnosno županijskom vlasništvu uklanjale putem treće osobe.

Sve zamrznuto od rujna
No, 8. rujna 2021. obustavljena su izvršenja rješenja o uklanjanju baznih stanica kao i rješenja o izricanju novčanih kazni. Tada je, naime, Gradu Dubrovniku dostavljen dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je, po pravu nadzora reagiralo na odredbu Odluke o komunalnom redu, a koja se odnosila na način postavljanja baznih stanica.
—Do daljnjega smo prestali poduzimati bilo kakve mjere i radnje, odnosno pokretati postupke dok se od strane Visokog upravnog suda ne utvrdi ispravnost naše Odluke – zaključuju iz Grada Dubrovnika.

Nezakonita odluka Gradskog vijeća?
Ministarstvo je istaknulo kako se odluka Gradskog vijeća nije u skladu s važećim zakonom RH te da Gradsko vijeće nezakonito zabranjuje i ograničuje razvoj i postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture te nezakonito ovlašćuje upravi odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Naime, u skladu s člankom 5. stavkom 9. Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme antenski prihvati ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja, te upravni odjel nadležan za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje nije nadležan, niti ima pravni temelj za davanje odobrenja za postavljanje antenskih prihvata. Iz ministarstva su također napomenuli i da su uvjeti i način obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uređeni Zakonom o elektroničkim komunikacijama na cijelom području Republike Hrvatske, a ne propisom iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista 8. prosinca 2021.

Pročitajte još

Grad dobio bespovratna sredstva za izgradnju Centra za starije osobe ispod bolnice

Dulist

[DA SE NE ZABORAVI] Obilježavamo 32. obljetnicu napada na Dubrovnik

Dulist

ZAMJENA LED MARKERA Promet na dijelu Hebrangove regulirat će semafori

Dulist