Županija

ŽUPSKO OPĆINSKO VIJEĆE I u siječnju manja cijena vrtića zbog godišnjih odmora

blank

Prva radna sjednica Općinskog vijeća Župe dubrovačke u novom sazivu, koja je održana u četvrtak navečer, započela je potpisivanjem svečane prisege načelnika Silvia Nardellija i zamjenika mu Mirka Maslaća.

Nakon položene prisege, krenulo se s usvajanjem Zaključka o polugodišnjem financijskom izvješću za 2017. s izvršenjem Programa rada u 2017. no tijekom rasprave nezavisni vijećnik Marko Miloslavić istaknuo je kako zbog kasne dostave materijala za sjednicu nisu u mogućnosti sudjelovati u raspravi. A materijali su kasnili zbog problema s Poštom, s čime se već neko vrijeme susreću stanovnici ove općine, ali i Dubrovnika.

-Materijali su vam kasno dostavljeni ne našom greškom. Pošta je katastrofa. Materijali su vam trebali biti uručeni 21. srpnja i pošta je opet zakazala. Nije ovo prvi put – rekao je načelnik Silvio Nardelli.

Župski vijećnici sinoć su usvojili i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od roditelja korisnika usluga. Naime, u odnosu na Zaključak o cijenama vrtića za roditelje korisnike iz 2012. godine, sinoćnjom odlukom dodan je stavak koji otvara mogućnost sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića i za one roditelje od kojih samo jedan ima prebivalište na području Općine Župa dubrovačka: Ako jedan od roditelja nema prebivalište na području Općine Župa dubrovačka sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa za primarni vrtićki program s iznosom od 1 135 kuna, a za skraćeni vrtićki program s iznosom od 510 kuna. Druga promjena odnosi se na mogućnost korištenja godišnjeg odmora i u siječnju kada će se roditeljima omogućiti umanjenje cijene vrtića za 50 posto. Naime, novom odlukom propisuje se da će se umanjenje cijene od 50 posto kada dijete ne koristi usluge Vrtića moći zatražiti i u siječnju uz dosadašnje srpanj i kolovoz jer su sve to mjeseci, navodi se u objašnjenju, kada roditelji većinom koriste godišnje odmore radi dječjeg raspusta u školi.

Povećana su i davanja za određene kategorije korisnika socijalne skrbi. Naime, korisnicima prava na osobnu invalidninu Centra za socijalnu skrb, kojih ima 60 na području Općine, stalna novčana naknada povećana je sa 100 na 300 kuna, no odluka će se početi primjenjivati tek od 1. siječnja 2018. godine budući da je potrebno osigurati sredstva u proračunu. Isto tako dodan je stavak kojim će pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna mjesečno ostvarivati djeca bez jednog roditelja i to svako maloljetno dijete i dijete koje se redovito školuje, a ima prebivalište na području Župe dubrovačke.

Promjene se odnose i na pomoć za opremu novorođenog djeteta. Tako pravo na ovu novčanu pomoć u iznosu od 1000 kuna mogu ostvariti i roditelji djeteta od kojih jedan ima prebivalište na području općine, s tim da drugi mora dostaviti potvrdu kako to pravo nije koristio u drugoj jedinici lokalne samouprave.
Nezavisna vijećnica Doris Mišić pohvalila je povećanje određenih novčani pomoći, ali i skrenula pozornost na to kako su potrebe za određene kategorije korisnika izrazito velike. Katarina Barović, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti i kultura, naglasila je kako postoji još niz mjera u Odluci o socijalnoj skrbi kojima se pomaže stanovnicima ove općine.

Vijećnici su primili na znanje i izvješće Ureda državne revizije o obavljenoj reviziji proračuna za 2016. godine. Revizija je općini dala uvjetno mišljenje, a nekoliko je razloga za to. Jedna od njih odnosi se i na potraživanja, koja su krajem 2016. godine iskazana u iznosu od 42,8 milijuna kuna. Odnose se ne potraživanja za prihode poslovanja u iznosu nešto većem od 17 milijuna kuna, dok su ostala potraživanja 25,5 milijuna kuna.
Kako se navodi u nalazu revizije, vrijednosno značajnija dospjela potraživanja za prihode poslovanja odnose se na komunalni doprinos u iznosu od oko 5,8 milijuna kuna, komunalnu naknadu u iznos od oko 5,2 milijuna kuna, naknadu za uređenje voda u iznosu od oko 4 milijuna kuna koju Općina naplaćuje u ime i za račun Hrvatskih voda…
Državni ured za reviziju istaknuo je kako pozornost treba posvetiti dospjelosti potraživanja kako bi se izbjegla njihova zastara. Jednako tako naložili su Općini poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja u skladu s odredbama Zakona o proračunu te na zakašnjela plaćanja obračunavati zatezne kamate.

Općina je u svom očitovanju navela kako za potraživanja od komunalne naknade i komunalnog doprinosa mjere naplate nisu poduzimane zbog brojnosti obveznika i analitičke evidencije obveznika te da će s procesom prisilne naplate krenuti krajem ove godine.

Župski vijećnici imenovali su i nove članove nadzornih odbora Vodovoda, Groblja Dubac i te tvrtki Župa dubrovačka i Mlini. Umjesto Pava Prcele u Vodovod ulazi Jure Marić, umjesto Željka Volarića u NO Groblja Dubac ide Ivo Miletić, Antun Bačić i Ivana Ivanković ustupaju svoja mjesta Ivu Tošiću i Marjani Tolušić u NO Župe dubrovačke, dok će u Mlinima Antonio Vojvodić i Maruška Sambrailo zamijeniti Nika Miloslavića i Joza Butigana.

Pročitajte još

SVE U ROKU Isporuka opreme za Kompostanu u Metkoviću stiže prema planu!

Dulist

SVJETSKI DAN ALZHEIMERA 5 tisuća oboljelih u Županiji 2018. prepušteni sami sebi, zakazale institucije

Dulist

VIDEO Lasić o sramotnom ponašanju vozača: ‘Teško je riječima izraziti nezadovoljstvo’

Dulist