DuList PROMO

ZAŠTITA OKOLIŠA, PRIRODE I KLIME Tvrtka Vrtlar kao partner započinje projekt vrijedan 19,4 milijuna kuna

blank

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potpisalo je ugovor s Europskom komisijom za projekt ‘LIFE CONTRA Ailanthus’ kojim se pla­nira uspostavljanje kontrole nad inva­zivnim stablom pajasen, a 60 posto iznosa je sufinancirano od Europske Unije. Projekt se financira kroz Pro­gram LIFE, instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.
Pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je stablo podrijetlom iz istočne Azije koje se od 18. stoljeća sadilo diljem svijeta za potrebe horti­kulture, a danas se smatra jednom od najinvazivnijih biljnih vrsta u Europi, te je na našim prostorima poznatiji kao ‘orašina’ (divlji orah). Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bio­raznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi te uništava kulturnu baštinu i druge građevine svojim izuzetno jakim korijenovim sustavom. Vrsta se zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodar­stvo i zdravlje ljudi nalazi i na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji. U Hrvatskoj je pajasen široko rasprostra­njen, ali posebno ugrožava zaštićena staništa i vrste u Mediteranskoj regiji. ­
Projektom je planirano uspostavlja­nje kontrole nad invazivnim stablom pajasen u mediteranskoj regiji Hrvat­ske: u dva područja ekološke mreže Republike Hrvatske (Šire područje NP Krka i dio Pelješca) te u gradovima s povijesnom jezgrom (Ston, Mali Ston i Dubrovnik).
blank
Ova invazivna vrsta ugrožava zaštićena staništa
Projekt će provoditi Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospo­darstva i održivog razvoja, a predvi­đeno trajanje projektnih aktivnosti je četiri i pol godine. Odabirom Vrtlara d.o.o. kao partnera u navedenom pro­jektu, ukazano je povjerenje ovoj grad­skoj tvrtki koja ima više od 6 desetljeća iskustva.
Zajedno s Vrtlarom d.o.o. partneri na projektu su Nacionalni Park Krka, Javna ustanova za upravljanje zaštiće­nim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Glavni očekivani rezultati spome­nutog projekta su poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječava­nje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 4. studenog 2020.

Pročitajte još

KOMPOSTANA METKOVIĆ Potrebna oprema pristiže prema planiranim rokovima

Dulist

Palma Čargo jedrit će za Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Parizu!

Dulist

Zlatna elegancija: putovanje u carstvo luksuznih ručnih satova

Dulist