Aktualno

ZABRINUTI RODITELJI Pojavile se gliste. Iz Vrtića: Stanje nije alarmantno

Pojava male dječje gliste (lat. Enterobius vermicularis) u pojedinim vrtićkim kolektivima na području Dubrovnika zabrinula je dio roditelja. Smatraju kako se ne poduzimaju kon­kretne mjere za suzbijanje ove zarazne bolesti te kako bi se svim roditeljima trebalo ‘narediti’ da prije povratka u kolektiv donesu tri negativna nalaza. Tragom toga odlučili smo provjeriti kakva je situacija s dječjim glistama u Dječjem vrtiću Pčelica te u Dječjim vrtićima Dubrovnik.

U Zatonu 17 slučajeva u tri objekta
Kako nam je potvrdila ravnateljica DV Pčelica Diana Brkić, u ovoj je ustanovi zabilježeno 17 slučajeva u tri objekta. Napominje i kako se nijedna odluka, kada su u pitanju zarazne bolesti, ne donosi samostalno već u dogovoru s epidemiologom.

— Kroz srpanj i kolovoz, kada je manji broj djece pohađao vrtić, nismo imali zabilježenih slučajeva dječjih glista. Međutim, u ovih prvih 40 dana nove pedagoške godine imamo 17 slučajeva u tri objekta. U Zatonu je najveći broj – ističe Brkić za DuList.

Inače, ako se zaraza pojavi kod jed­nog djeteta, najčešće je tu riječ o izoli­ranom slučaju pri čemu se ono izdvaja iz skupine do izlječenja, a testiranja sve djece provodi se kad se pojave dva ili više slučaja.

— Imali smo 4 slučaja u odgojnoj skupini u Zatonu te je procjena epide­miologa bila da se napravi testiranje sve djece u tri odgojne skupine, koliko ih je u Zatonu. I ta su djeca poslana na testiranje, sve u dogovoru s epidemi­ološkom službom. Djeca s pozitivnim nalazom mogu se u kolektiv vratiti tek nakon dva negativna nalaza – objaš­njava nam ravnateljica Brkić.

Nije zabrinjavajuće
Pitali smo i je li riječ o porastu zara­žene djece u odnosu na neka prošla razdoblja. Ističe kako podaci nisu zabrinjavajući niti alarmantni.

— Svake godine se, kad se djeca vrate u kolektiv, pojavi nešto, ili glista, ili ušljivost, pogotovo kad dođu djeca mlađeg uzrasta koja tek ulaze u kolek­tiv i koja nisu do sada bila izložena u malom prostoru s toliko druge djece. Tada se zna dogoditi da se pojave neke dječje bolesti, tipa varičela. Kad dobije jedan, dobit će ih svi. Glista je isto zarazna bolest, kao što su i vari­čele, šarlah i sve ono što se prenosi s čovjeka na čovjeka. I nije ništa zabri­njavajuće, podaci nisu alarmantni. Od 58 djece u Zatonu, njih 13 je na kraju imalo gliste. Nije to nekakav veliki broj za zabrinuti se, ali treba preventivno djelovati: izolirati zaražene, a preven­ciju provesti s ovima koji nisu zaraženi, dezinficirati prostore i igračke, poste­ljinu i sve ono što može skupljati pra­šinu. Provoditi pojačani nadzor nad higijenskim uvjetima u vrtiću i ono što je najvažnije kod glista, a to je pranje ruku.. Pranje, pranje, pranje… Među­tim, činjenica je da nam je jako lijepo vrijeme i većinu vremena djeca pro­vode vani. Koliko god vi higijenske uvjete držite u vrtiću pod kontrolom, na dječjem igralištu toga nema – ističe ravnateljica Diana Brkić.

Ponovila je kako se kod zaraznih bolesti uvijek kontaktira epidemiolog.

— Rezimiramo koliko imamo sluča­jeva čega i je li to simptomatično ili nije, je li to samo izolirani slučaj, kako se to može promatrati. Epidemiolog ima podatke za cijeli grad, za druge vrtiće i objekte, ali i one na razini županije te na temelju svega donosi odluku što dalje. Ovaj put je epidemi­olog za DV Zaton procijenio da to nisu izolirani slučajevi i da bi trebalo testi­rati svih i mislim da je dobro odlučio. Djeca koja su zarazna, moraju imati dva negativna nalaza da bi mogli ući u kolektiv, dok djeca s negativnim nalazom vrtić mogu pohađati. Vrtić dakle nije zatvoren – ističe Brkić te naglašava kako kolektiv funkcionira drukčije nego obitelj te ‘moraju voditi računa jedni o drugima’.

Čest javnozdravstveni problem
Gliste su se pojavile i u pojedinim objektima Dječjih vrtića Dubrovnik. Ponegdje tek izolirani slučajevi, a neka testiranja su u tijeku.

— Mala dječja glista je i u današnje doba vrlo čest javno zdravstveni pro­blem dječje dobi. Tome su posebno izložena djeca koja borave u kolek­tivima. U ustanovi se kontinuirano provode sve mjere primarne preven­cije koje uključuju opće mjere higi­jene, pravilne prehrane te higijensko sanitarni nadzor – navode za DuList zdravstvene voditeljice Dječjih vrtića Dubrovnik.

Dječji vrtići Dubrovnik, dodaju, kon­tinuirano prate stanje pobola djece.

— Kada se neka zarazna bolest otkrije tada se postupa po protokolu mjerodavnog epidemiologa nadležne službe Zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprječavanja širenja bolesti kako u vrtiću/jaslicama tako i u zajed­nicu. Prema naputku epidemiologa jedno oboljelo dijete smatra se izoli­rani slučaj koji se izdvaja iz skupine do izlječenja. Po prijavi dva i više slučaja infestacije, cijela skupina se testira i izoliraju se oboljeli.

Epidemiolozi tada uključuju cijelu obitelj u postu­pak liječenja – ističu iz ove dubrovačke ustanove.
Tako su u protekla tri mjeseca u DV Škatulica bila dva izolirana slučaja, te su u dvije skupine prijavljena po dva slučaja od strane roditelja. Sukladno tim prijavama, navodi zdravstvena voditeljica, testirana su sva djeca u skupini te je otkriveno još 10 infesti­rane djece.

U DV Palčica prijavljen je jedan izo­lirani slučaj, te u dvije skupine po dva slučaja od strane roditelja pa su djeca upućena na testiranje koje je u tijeku. U DV Radost postojao je jedan izoli­rani slučaj te se kontinuirano nadzire stanje u skupinama, dok su u Gružu zabilježena dva izolirana slučaja u dvije različite odgojne skupine u razli­čitom vremenskom razdoblju.

Zdravstvene voditeljice DV Dubrov­nik navode za DuList i kako se nakon pozitivnog testa djeteta, u ovom slu­čaju perianalnog otiska (celofan testa,) obavještava odgajatelj i roditelji te se dijete izdvaja iz skupine i upućuje na liječenje.

— Po završetku istog, do tri tjedna, potrebno je provesti naknadno testi­ranje (tri uzastopna celofan testa), kojim se potvrđuje ozdravljenje i isto se dokazuje ‘ispričnicom’ nadležnog pedijatra koju je potrebno dostaviti pri povratku djeteta u odgojnu skupinu – objašnjavaju dalje.

Ključna je suradnja na svim razinama
Napominju i kako zaposlenici infor­maciju o pojavi zarazne bolesti mogu dobiti iz više izvora – epidemiologa, zdravstvenih voditelja i odgojitelja, a prvenstveno bi je trebali dobiti od roditelja.

— Roditelji su se prilikom potpisiva­nja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga obvezali ukazati na svaku promjenu zdravstvenog stanja djeteta i ne dovo­diti bolesno dijete u vrtić kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravlja ostale djece. Zbog toga je pri pojavi zaraznih bolesti od ključne važnosti suradnja na svim razinama – posebno naglaša­vaju iz Dječjih vrtića Dubrovnik.
Inače, i dio roditelja često se zna potužiti na one koji dovode bolesnu djecu u kolektiv, a ni gliste nažalost nisu iznimka.

Za kraj dotaknuli su se i mjera zdrav­stvene zaštite.

— Mjere zdravstvene zaštite djece provode se u skladu s Planom i pro­gramom mjera zdravstvene zaštite, a one obuhvaćaju između ostalog zdrav­stveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pra­vilnih higijenskih navika. Tim pla­nom obuhvaćeni su zaposlenici, rodi­telji, skrbnici i posvojitelji djece putem letaka u zdravstvenim kutićima, rodi­teljskim sastancima i informacijama objavljenim na web stranici. Posebnu pozornost posvećujemo poduci djece o osobnoj higijeni, o pranju ruka i tijela, a sve s ciljem prevencije naj­značajnijih zdravstvenih problema. Cilj nam je svima isti; sigurno, sretno i zdravo dijete – zaključuju.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista 11. listopada 2023. godine

Pročitajte još

Orlando procvjetao od obnove

Dulist

Vodovod započeo rekonstrukciju cjevovoda na gruškoj obali

Dulist

KAKO SAČUVATI PODATKE? Google od sutra kreće s brisanjem računa

Dulist