Hrvatska

Za nacionalnu naknadu za starije osobe osigurano je preko pet milijuna kuna

Za nacionalnu naknadu za starije osobe osigurano je preko pet milijuna kuna

Počela je isplata nacionalne naknade za starije osobe za listopad 2022. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, javljau iz HZMO-a. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 6306 korisnika (64,70 posto žena i 35,30 posto muškaraca), za što je osigurano 5.156.758,08 kuna iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

⦁ da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

⦁ da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 820,80 kn

⦁ da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

⦁ da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

⦁ da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Napominjemo da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Pročitajte još

Zagrebačke plaće za 170 eura veće nego u ostatku Hrvatske

Dulist

ČEŠLJAJU SE LAŽNA BOLOVANJA Pacijentima ništa, liječnicima kazne čak i otkazi!

Ivana Mijić Vulinović

NOVA SMS PRIJEVARA Ponovno u ime Hrvatske pošte

Dulist