Politika

Vlahušić ima recept za besplatne vrtiće već u ovoj godini

andro vlahusic 30032023 2

Nezavisni gradski vijećnik Andro Vlahušić obratio se javnosti novim priopćenjem. Ovog puta ima ideju kako već u ovoj godini osigurati besplatne vrtiće i jaslice za svu dubrovačku dječicu. Naime, kako uvodno navodi, u prošlog godini su Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica imali ukupno upisana 1754 djeteta.
-Punih deset godina, od 2000. do 2010. godine broj djece bio je stabilan između 1200 i 1300, da bi samo u jednoj pedagoškoj godini 2009. godine broj djece u dječjim vrtićima narastao s 1301 djeteta na 1497 djece. Te godine u vrlo kratkome vremenu upisali smo svu prijavljenu djecu. U sedam godina, od 2009. do 2016. godine, broj upisane djece u Dječje vrtiće povećao se sa 1301 djeteta na 1912 djece. Napravljeno je ogromno povećanje od 611 djece ili 47 posto više novo upisane djece. Otvorene su brojne nove skupine, povećana kvaliteta boravka djece i zaposlenika, te uvedeni brojni novi pedagoški sadržaji, kao MENSA program za djecu.
Od 2016. godine do 2022. godine kroz šest godina, broj djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik i Pčelica smanjio se sa 1912 djece na 1754 ili za 158 djece tj. za 9 posto. Smanjeni broj djece u vrtićima rezultirao je i povećanim brojem neupisane djece, jer je i broj djece u privatnim vrtićima ostao nepromijenjen – naveo je Vlahušić uz popratnu tablicu.
-Kada se pogledaju objedinjeni financijski podaci za dva dubrovačka dječja vrtića vidimo da su ukupni prihodi oba vrtića bili 49,9 milijuna kuna, od čega su roditelji platili 7,5 milijuna kuna ili 15 posto, a Proračun grada Dubrovnika i druga javna sredstva 42,4 milijuna kuna ili 85 posto. Prosječna godišnja cijena sve djece upisane u jasličku i vrtićke skupine iznosi 28.500 kuna godišnje ili 2.370 kuna mjesečno. Osim Dječjih vrtića Dubrovnik imamo i još sto djece upisane u privatne vrtiće, u kojima grad plaća 1200 kuna po djetetu, a roditelji drugu polovicu.
Gubitak stanovništva osnovni je hrvatski problem koji se događa zbog manje novorođene djece, te iseljavanja iz Hrvatske. Sve nas je manje, tako se i broj stanovnika Hrvatske u zadnjih deset godina smanjio za 10 posto ili 400 000 ljudi u Hrvatskoj. Grad Dubrovnik ima blagi pad ukupnoga broja stanovnika, uz veliki nedostatak radne snage. Besplatni vrtići i jaslice za svu djecu najbolja je demografska mjera u svim europskim zemljama. Uz priuštivo stanovanje i posao za oba roditelje.
Pravo na besplatni vrtić i jaslice trebaju biti prava djeteta, te ne smiju ovisiti o materijalnim mogućnostima roditeljima. Po istom modelu kao što sva djeca imaju pravo na besplatno školovanje u osnovnim školama.
Stvaranjem nove zarade u gradskome proračunu od direktne naplate turistima, koja će ove godine biti veća od 150 milijuna kuna, stvorili su se uvjeti da Grad Dubrovnik već od nove pedagoške godine u rujnu ove godine ukine suplaćanje roditelja za svu djecu upisanu u javne i privatne vrtiće. Cilj za iduće godine treba biti povećanje kapaciteta u gradskim i privatnim vrtićima na razinu od 2100 – 2200 djece kako bi svi roditelji koji to žele mogli potpuno besplatno upisati svoju djecu u jasličke i vrtićke skupine – iznosi dalje Vlahušić.
Dalje daje odgovor na pitanje koliko bi nas to koštalo.
-Kada bi sada donijeli odluku da roditelji ne plaćaju gradske vrtiće iz proračuna bi na godišnjoj razini trebalo izdvojiti dodatnih 7,5 milijuna kuna, te još 1,5 milijuna kuna za privatne vrtiće. Ukoliko povećamo obuhvat djece na 2100 ili za 250 djece više nego sada i primimo svu dubrovačku djecu u vrtiće treba osigurati još 7,5 milijuna kuna ili 28 500 kuna godišnje po djetetu. Cjeloviti program potpuno besplatnih vrtića i jaslica za svu dubrovačku djecu koštao bi dodatno na godišnjoj razini 16,5 milijuna kuna ili 2,2 milijuna eura – smatra te potom objašnjava i kako osigurati dodatna sredstva.
-Navodim dva jednostavna recepta kako zaraditi dodatnih 16,5 milijuna kuna, bez smanjenja dosadašnjih socijalnih i razvojnih projekata grada, te bez povećanja poreza za građane Dubrovnika. Ukidanjem vinjeta za brodove na kružnim putovanjima te usklađivanjem naplate zaustavljanja autobusa na Pilama sa stopom inflacije zaradilo bi se najmanje 16,5 milijuna kuna godišnje. Grad Dubrovnik protekle godine izgubio je 24 milijuna kuna, jer je DPDS prodavao ulaznice za zidine umjesto Grada Dubrovnika. Iznos veći za devet milijuna kuna, nego što nam treba za besplatne jaslice i vrtiće za svu dubrovačku djecu – zaključio je.

Pročitajte još

ANDRO VLAHUŠIĆ Za Mata Frankovića sadašnjost i budućnost nije važna, samo politika i prošlost

Dulist

NIKA SILIĆ MAROEVIĆ Kolaps Grada Korčule HDZ je mogao spriječiti prije 2018.

Dulist

ANDRIJA FABRIS Pozivam gradonačelnicu da cijeli spis odnese u DORH i zaštiti građane Korčule!

Dulist