Grad

U ZGRADI ‘PRED DVOROM 1’ Grad nije odustao od lifta, radi se novi projekt

gradska uprava 23

Opet se pokreće priča o projektu ugradnje lifta u zgradi Grada Dubrov­nika, na adresi Pred dvorom 1. Grad Dubrovnik je trenutno u procesu isho­đenja potvrda, odnosno suglasnosti na glavni projekt za njegovu ugrad­nju. Čeka se još mišljenje konzerva­tora, ističu nam u odgovoru na upit. Riječ je tako o još jednom pokušaju rješavanja pitanja dostupnosti grad­skih i županijskih ureda osobama s invaliditetom. Prošli put, točnije prije četiri godine, nitko se od ponuditelja nije javio na javnu nabavu.

Što je otežavalo pronalazak izvođača?
Iz Grada Dubrovnika za DuList ističu kako se ovim projektom ‘rješava pita­nje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti i osobama s invalidite­tom iz vanjskog prostora u prostor glavne zgrade Grada Dubrovnika i prostorije Dubrovačko-neretvanske županije, postavom sklopivih ili tele­skopskih pomičnih rampi ili korište­njem invalidskih pomagala za penjanje stepenicama’.

Projekt je, kako naglaša­vaju, izrađen u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela u Dubrovniku budući da je zgrada zaštićena Rješe­njem o registraciji Povijesne cjeline grada Dubrovnika i njene neposredne okoline, upisana u Registar kultur­nih dobara Republike Hrvatske. Ističu kako je riječ o novom projektu koji se od prethodnog razlikuje po tome što je većeg obuhvata, s obzirom na to da obuhvaća i rješavanje pristupa iz vanj­skog prostora rampama preko stepe­nica te po specifikacijama materijala koji bi se trebali koristiti za sami lift.

— Upravo je drukčiji izbor materi­jala otežavao pronalazak izvođača, što je novim projektom izmijenjeno – ista­knuli su u odgovoru.

Nije se javio nijedan ponuditelj
Podsjetimo, u rujnu 2019. godine pisali smo kako nitko nije bio zainte­resiran za izvođenje radova na ugrad­nji dizala u zgradi Grada Dubrovnika, na adresi Pred dvorom 1 pa se projekt odgodio. Naime, krajem veljače iste godine raspisana je javna nabava za projekt ugradnje lifta u zgradi Grada Dubrovnika, čime bi tijela javne vlasti konačno postala dostupna i osobama s invaliditetom. No, kako su nam tada naveli u odgovoru iz Grada Dubrov­nika, na navedenu javnu nabavu nije se javio nijedan ponuditelj.

Inače, procijenjena vrijednost tih radova bila je 2.240.000,00 kuna bez PDV-a. Četiri godine nakon, ponovno se pokreće pitanje postavljanja lifta u zgradu gradske uprave. Nadamo se kako će ovoga puta uspjeti te da će uredi Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije postati dostupni osobama s invaliditetom. MP

Pročitajte još

Crveni križ postaje član platforme s besplatnim psihosocijalnim savjetovanjem

Dulist

Večeras završno testiranje sustava Zone posebnog prometnog režima

Dulist

[KOMENTAR] Franković: ‘Vrijeme je za zaokret u turizmu i da kažemo ‘dosta‘ povećanju brojki, Dubrovnik je tu primjer upravljanja‘

Dulist