Kultura

U POVODU 500. OBLJETNICE Matica hrvatska objavila zbornik ‘Libro od mnozijeh razloga’

U povodu 500. obljetnice njegova nastanka, Matica hrvatska objavljuje dvosveščano, faksimilno i kritičko izdanje Libra od mnozijeh razloga, znamenita dubrovačkoga zbornika srednjovjekovnih tekstova pisanih rukom, hrvatskom ćirilicom dubrovačkoga tipa.

Knjiga o mnogim stvarima donosi najstarije prozne tekstove dubrovačke lijepe književnosti koji se uvelike naslanjaju na raznorodna štiva srednjovjekovne tradicije, ali ujedno otvaraju vrata i renesansnim strujanjima. Tekstovi zbornika nastali su na svojevrsnom pragu između srednjovjekovlja i ranonovovjekovlja, što se odražava i u izboru tekstova koji su s jedne strane preuzeti iz starih čakavsko-glagoljskih matica, a s druge strane iz talijanske suvremene književne kulture. Tako su se jedni pored drugih našli nabožni i moralno-didaktični tekstovi, apokrifi i svetačke legende, kalendar za vračanje i sanjarica, raznoliki eshatološki i molitveni oblici, pjesništvo i poučna proza. Prepletanje silnica slavenskoga utjecaja s romanskim, gradnja kulturnih slojeva različite starosti od poetoloških elemenata raznolike provenijencije oblikuju dinamičnu kulturnu simbiozu koja, unatoč heterogenosti, pokazuje zajednička obilježja.

U arhitekturi korpusa tekstova koje okuplja dubrovački zbornik, postoje dakako raznolikosti na tematskoj, žanrovskoj i stilističkoj razini, kao i na liniji stih ‒ proza. No u cjelini gledano, oni ispunjaju temeljnu funkciju i načelo staroga i stoljećima prokušanoga umijeća: poučiti i zabaviti (prodesse et delectare), koje je u srednjovjekovlju posloženo u trijadu poučiti – zabaviti – pokrenuti (docere, delectare et movere). U njoj se nadopunjuju estetsko i pragmatično, te prirodno supostoje užitak i dublje duhovno promišljanje, tako da Libro nije tek zabavno-poučna knjiga vjerskoga karaktera, u kojoj se izmjenjuju beletrističke i molitvene sekvence, nego i poticaj na razmišljanje o čovjekovu mjestu u prirodi koja ga okružuje.

Pročitajte još

COLOURS OF LIFE U petak u Sponzi pogledajte djela hrvatskih, talijanskih i argentinskih umjetnika

Dulist

‘Pjesme za lijek’ Stane Šćapec ovaj petak u Dvoru

Dulist

LJETOVANJE 1984.-1997. Izložba fotografa Borisa Cvjetanovića u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik

Dulist