Politika

Tropan: Gradska uprava treba postati efikasnija i tran­sparentnija

Dolazite iz realnog sektora. Kako biste ocijenili podršku aktualne gradske vlasti dubrovačkim gospo­darstvenicima i na koji način bi im Vi, ako Vam birači daju povjerenje, pomogli da savladaju krizu?
Pozdravljam napore gradske uprave u vidu smanjenja cijena najmova javnih površina, međutim, vertikala vlasti nije dobro i pravovremeno reagirala na covid krizu. Mnogi naši sugrađani su ostali bez tvrtki koje su godinama stvarali. Ono što vlast nije prepoznala je da se tvrtke stvaraju godinama i da se u njih ulaze mnogo truda i finan­cijskih sredstava. Svaki dan vidim sve više mojih kolega koji ostaju bez posla, restorani se zatvaraju, agencije pro­padaju. Kad usporedimo s drugim EU državama, reakcija nije bila dobra. Mi ćemo ići u smjeru ukidanja para­fiskalnih nameta, smanjenja poreznih opterećenja i poboljšavanja poduzet­ničke klime.
Nedavno ste obišli Gruž i poručili kako je taj dio Grada prepušten sam sebi. Mislite li kako je jedno od rje­šenja, osim izvođenja ‘kozmetičkih zahvata’, i vraćanje industrije ondje? Koje su uopće prema Vama alternative turizmu u Dubrovniku?
Posjetili smo Gruž, kao i ostale kotare. U Gružu nisu potrebni ‘kozmetički zahvati’, potrebni su konkretni infra­strukturni potezi koji će poboljšati kva­litetu života građana. Teško je razu­mjeti zašto se naši sugrađani u 2021. godinu susreću s takvim problemima, pogotovo kada znamo da je u zadnje četiri godina grad uprihodio skoro 2.5 milijarde kuna. Konkretni zahvati su izgradnja parkirnih mjesta i dodatnih sadržaja, obnova cesta te rješenje pro­blema oborinske odvodnje. Turizam mora djelovati kao pokretač ostalih gospodarskih grana. Možemo razvijati nove grane turizma poput sportskog i zdravstvenog turizma. To bi nam omo­gućilo produljenje turističke sezone i na zimske mjesece i tako ne bismo ovi­sili o visokoj sezonalnosti, naši ugosti­telji i privatni iznajmljivači ne bi trebali zatvarati svoje tvrtke u zimskim mje­secima. Osim toga, filmska industrija se pokazala kao odličan način kako povećati prihode grada, i ponuditi mogućnosti građanima da dodatno zarade. Dubrovnik mora aktivno raditi da privuče velike TV i filmske produk­cije, ne smije si dopustiti da samo čeka sljedeće Igre prijestolja. Ono na što se malo obraćalo pažnje je proizvod­nja organske hrane. Dubrovnik ima mnogo neiskorištene obradive zemlje koja se može dati građanima na kori­štenje. Tim putem pratili bismo svjet­ske trendove, ojačali i disperzirali turi­stičku ponudu.
Gradsku upravu prozvali ste zbog ‘netransparentnosti’ trošenja novaca i kako ne odgovaraju na upite SDP-ovih vijećnika. Na što ste konkretno mislili?
Nakon posljednje sjednice Gradskog vijeća naši vijećnici nisu mogli dobit informacije o poslovnim prihodima grada iako izbori još nisu bili raspisani. Važno je naglasiti da je njihov mandat još uvijek vrijedio i da kao vijećnici imaju pravo na pristup tim informa­cijama kao i zainteresirana javnost. Netransparentnost znači kada reba­lansirate proračun u 11. i 12. mjesecu, a promašite prihode za 70 milijuna kuna. Ove godine još uvijek nije napravljen rebalans iako će proračun biti manji za 50 posto od planiranog. Ta odluka da se ne radi rebalans isključivo je poli­tička odluka da se zamažu oči građa­nima pred izbore.
Zamjerate im i podizanje kre­dita. Na koji način biste Vi vratili zaduženja?
Grad se više ne može zaduživati. Zadu­ženja možemo vratiti jedino na jedan način, a to je iz poslovnih prihoda grada. Što prije se moraju vratiti nor­malni financijski tokovi da bi grad mogao pratiti obveze prema kredi­torima sljedećih 10 godina. Gradska uprava treba postati efikasnija i tran­sparentnija, mora se raditi na potica­nju malog i srednjeg poduzetništva i mora se bolje upravljati gradskom imo­vinom, naročito gradskim zidinama koje treba vratiti pod okrilje grada.
Pozvali ste građane da ‘ožive grad’. U kojem smjeru uopće vidite njegov razvoj u sljedeće četiri godine? Na čemu ćete se fokusirati?
Slogan ‘Oživi Grad’ je osmišljen zbog cjelokupne situacije koja se dogodila u gradu i u kojoj živimo već 15 mje­seci. Dugoročno, treba raditi na oživ­ljavanju ostalih, zanemarenih, dije­lova grada, Elafita i Gornjih sela. Kako bi grad počeo normalno funkcionirati potrebno je vratiti turiste, vratiti gos­podarsku snagu. Zabrinjavajuće je da su porezni prihodi grada drastično pali, što je pokazatelj lošeg stanja u gospo­darstvu. Kako bismo mogli uopće raz­mišljati o razvoju grada moramo prvo vratiti grad u stanje prije krize. Razvoj grada vidim u razvoju malog i sred­njeg poduzetništva, implementaciji novih, inovativnih, tehnologija i šire­nju grada prema Pobrežju, Zatonu, Orašcu i Gornjim selima. Malo i srednje poduzetništvo treba rasteretiti, omogućiti im razvoj i stvaranje novih radnih mjesta.
Oponenti Vam zamjeraju mladost i ‘neiskustvo’ u političkim vodama. Vidite li Vi navedeno kao prednosti ili manu?
Mislim da nam je to prednost. Mnogi će reći da sam neiskusan političar. Činjenica je da su svi ostali imali pri­liku provesti sve promjene za koje se zalažu, ali nitko od njih to nije napra­vio, i oni su ustvari i krivci za ovu situ­aciju u kojoj se sada nalazimo. Očito će mlađa generacija političara morati ispravljati greške koji su neki iskusniji političari radili već 30 godina. Ovo su pivotalni izbori zbog situacije u kojoj se nalazimo i odlučuju hoćemo li ići naprijed ili propadati i dalje.
Nositelj ste kandidacijske liste SDP-a za Gradsko vijeće. Nadate li se kako ćete s ovim sastavom uspjeti vratiti utjecaj koji ste kao stranka nekad imali u Gradu? Tko su Vaši aduti?
Smatram da je napravljena svojevr­sna smjena generacije u dubrovačkom SDP-u. Na prošlim parlamentarnim izborima SDP kao stranka je imala 23 posto glasova u Dubrovniku, a naša zadaća kao gradske organizacije je da povjerenje tih glasača pridobijemo na lokalnu razinu, tamo gdje pripadaju. U Dubrovnik postoje, i dobro su prihva­ćene, ideje socijaldemokracije. Socijal­demokracija za koju se ja zalažem foku­sira se na zaštitu najugroženijih, ali potiče i malo i srednje poduzetništvo, inovativnost, talentizam i bori se protiv ortačkog oblika kapitalizma. Mislim da imamo sjajni tim ljudi, što je ova kam­panja i dokazala. Svi moji protukandi­dati imali su svoju šansu koju nisu isko­ristili, a sada opet traže povjerenje za obećanja koja su već davali. Ono što ja, i moj tim, nudimo je novi način uprav­ljanja gradom putem transparentnosti, participativnog budžetiranja i partner­skog odnosa s građanima.

Izbori 2021.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 12. svibnja 2021. 

Pročitajte još

Mišo Krstičević: ‘I tako punih 13 izgubljenih godina Dobroslavićeva mandata…’

Dulist

Maja Bender privremena ravnateljica Doma ‘Ragusa’, Mihaeli Skurić novi mandat na čelu ZOD-a

FRANKOVIĆ PORUČIO CAPORU Predložite prodaju dionica Luke i ako ih ne prodamo za veću cijenu, zatražite moju ostavku

Andrea Falkoni Račić

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija