AktualnoZanimljivosti

Što napraviti ako niste zadovoljni djetetovom zaključnom ocjenom?

skola ucenici djaci025

Kraj je školske godine, a ovog tjedna u školama traju finalna ispitivanja i zaključivanje ocjena. Za mnoge učenike i njihove roditelji stresni su to trenuci, koji u nekim slučajevima i ne završe kako su djeca i roditelji očekivali.

No, potrebno je biti svjestan da prema Pravilniku o vrednovanju, ocjena ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine ocjena upisanih u dnevnik. Dakle, moguće je imati prosjek ocjena 2,3 iz nekog predmeta, a da vam nastavnik svejedno zaključi dobar ili 2,6, ali da vam zaključna ocjena bude dovoljan. To može ovisiti o tome kako ste ocijenjeni u kojem od elemenata vrednovanja ili jeste li pokazali napredak u drugom polugodištu.

No, onaj učenik ili roditelj/skrbnik koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom, piše Dnevnik.hr.

Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena je povjerenstva konačna.

U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan (1), a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad.

Učenik ili roditelj/skrbnik koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja, može u roku od dva dana podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi preispitivanja ocjene. Odluka učiteljskog vijeća o ocjeni iz vladanja je konačna.

Ako dijete na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola mu je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanje znanja kroz dopunski rad, a vaše ga je dijete dužno pohađati.

Trajanje dopunskog rada za svaki nastavni predmet utvrđuje učiteljsko vijeće i ono ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

Ako dijete tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, učitelj će upoznati vaše dijete na zadnjem satu dopunskog rada.

U slučaju da djetetu, koje je učenik od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena, ono će biti upućeno na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Dijete iznimno može prijeći u viši razred, ako je učenik od prvog do trećeg razreda osnovne škole i ako je nakon dopunskoga rada ocjenom nedovoljan (1) bilo ocijenjeno iz jednog nastavnog predmeta.

Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena je povjerenstva konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se statutom škole. Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Pročitajte još

SUZE, TUGA I BOL PRED SUDOM Obitelj u tišini na prosvjedu tražila pravdu za Katu i Stipu

Dulist

Dubrovnik i Sanya jačaju suradnju: Skulptura “Sveti Vlaho i Grad” predana gradonačelniku Sanye

Dulist

Požar kod Orebića brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu

Dulist