KUŠELJ

 

Z A H V A L A

 

U trenutcima naše velike tuge i bolnog rastanka našeg voljenog supruga, pape, nona, brata, svekra i gospara

 

 

PETAR ( PERO ) KUŠELJ
24. 11. 1935. – 14. 9. 2023.

Najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, prijateljima, znancima, susjedima, župniku don Matu Karamatiću, crkvenom zboru župne crkve sv. Nikole iz Cavtata i klapi Kaše koji su ga ispratili, s Božjom riječi, molitvom i pjesmom, na vječni počinak.

Posebno se zahvaljujemo susjedima Moniki Trezner i Miroslavu Previšiću koji su nam nesebično pomagali u najtežim trenutcima.

Od srca hvala svima na izrazima sućuti usmeno i pismeno, toplim riječima utjehe, sjećanjima, cvijeću i humanitarnim novčanim prilozima.

S dubokom zahvalnošću,

ožalošćena obitelj Kušelj

Pročitajte još

MOZARA

Nikolina Matijaš

ĆORAK

Nikolina Matijaš

Pape