kap. vojvodić

mr.sc. DRAGO VOJVODIĆ kap. d.pl.
2. 10. 2021.
– 2. 10. 2023.

S ljubavlju, tugom i zahvalnošću u našem si sjećanju,
srcu i molitvama.

Tvoji najmiliji

Pročitajte još

MOZARA

Nikolina Matijaš

ĆORAK

Nikolina Matijaš

Pape