Grad

RASPISAN NATJEČAJ Grad traži pročelnika u novom upravnom odjelu

Grad Dubrovnik raspisao je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove. Riječ je o novom odjelu koji je kao službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnice vodila Marijeta Hladilo. Uz opće uvjete budući pročelnik ili pročelnica mora biti magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke, mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, istaknuto je u natječaju, podrazumijeva službu u upravnim tijelima jedinice lokalne ili regionalne samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Na stranicama Grada Dubrovnika naveden je i opis poslova koje obavlja pročelnik/ca ovog odjela. Riječ je tako o izradi programa i plana rada upravnog odjela te organizaciji rada unutar odjela, podnošenju pisanih izvješća o radu upravnog odjela i izvršenim poslovima iz njegova djelokruga, izradu prijedloga akata iz nadležnosti upravnog odjela i izradu prijedloga dijela proračuna koji se odnosi na upravni odjel. Tu je i rješavanje u prvom stupnju o pravnima i obvezama službenika i namještenika upravnog odjela te je ovlaštenik zaštite na radu sukladno propisima o zaštiti na radu te drugi poslovi po nalogu gradonačelnika.

Iz Grada Dubrovnika naveli su i podatke o plaći pa tako bruto plaću radnog mjesta pročelnik/ca čini umnožak koeficijenta složenosti poslova (5,20) i osnovice za obračun plaće za pripadajući mjesec 3.352,50 kuna uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Što se tiče prethodne provjere znanja i sposobnosti, ona obuhvaća pisano testiranje i intervju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo osobe koje su ispunile formalne uvjete iz javnog natječaja te stekle status kandidata/kinje prijavljenog/ne na javni natječaj. Kandidat/kinja iz prethodnog stavka koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj. Kandidati/kinje će putem web stranice i oglasne ploče Grada Dubrovnika biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranju, najmanje pet dana prije održavanja istog. Za pisani dio testiranja dodjeljuje se određeni broj bodova od 1 do 10. S kandidatima/kinjama koji ostvare najmanje 50 posto ukupnog broja bodova na pisanom testiranju provest će se intervju.

-Molimo da detaljno pročitate tekst javnog natječaja koji je dostupan ispod ove objave, te molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u javnom natječaju. Također srećemo pozornost na sadržaj prijave te potrebu vlastoručnog potpisa iste. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i sve priloge tražene u javnom natječaju, a u slučaju manjka i samo jedne od isprava prijava neće biti razmatrana, te će osoba o tome biti obaviještena u pisanom obliku. Također, ako utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za dostavu prijava. Nakon proteka roka za prijavu, dopune prijave se neće razmatrati. Kandidat/kinja može tijekom postupka, pisanim putem, povući prijavu – napomenuli su iz Grada Dubrovnika.

Prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, s naznakom: ‘Za javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika – NE OTVARAJ’.

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 21. travnja 2022. godine.

Pročitajte još

Gradonačelnik čestitao Dan državnosti Republike Hrvatske

Dulist

[VIDEO] Strojevi na gradilištu ‘Čačićevog’ doma utihnuli zbog produženog vikenda?

Dulist

SLIJEDI LI ZAMJENA S DUBOM? Provjerili smo što se događa s borovima podno tvrđave Lovrjenac

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija