DuList IN

PUTOPISNA PRIČA MIRZE HEBIBA Manje poznatim putevima Rima (1)

Posljednje mjesece 2021. godine proveo sam u Rimu, gdje na rimskom sveučilištu La Sapienza pohađam specijalistički program iz rimskog prava i provodim određena istraživa­nja u okviru izrade doktorske diserta­cije. Budući da sam do sada više puta boravio u Vječnom gradu, moglo bi se reći da uži centar poznajem solidno te sam stoga, uz redovite obveze čitanja, pisanja i prevođenja, svojevrsni hobi pronašao u istraživanju i upoznavanju manje poznatog Rima.

Piše/Foto: Mirza Hebib, mag. iur

Iako ovoga puta vremena imam više neko ikad, svje­stan sam ograničenosti zbog količine onoga što se može vidjeti. Katkad mi se čini kako ni cijeli jedan život posve­ćen upoznavanju Rima ne bi bio dovo­ljan za doživjeti ovaj grad. Ovdje zalju­bljenici u povijest, kulturu, umjetnost i arhitekturu uživaju na svakom koraku. Svaki kutak ima svoju priču, nešto po čemu je ostavio trag u svojih preko 2770 godina razvoja. Ako Rimu pri­stupimo uz istraživački duh, on nam može omogućiti potpuno nekonvenci­onalan boravak. Rimski trgovi, brojne fontane, Colosseum ili Pantheon, iako nezaobilazni, trenutno zbog COVID mjera, neophodnosti rezervacija i veli­kog interesa turista, čine mi se gotovo nepristupačnim.

Oni koji su pak prvi put tu, moraju se naoružati strplje­njem i biti spremni na čekanje u redo­vima kako bi realizirali svoje posjete. Navedene znamenitosti nedvojbeno predstavljaju srž Rima i omogućavaju posebnost njegova doživljavanja o kakvom učimo u knjigama, ali čak i ako promijenimo smjer kretanja od redovi­tih turističkih tura, iznenadit ćemo se zanimljivostima koje ovaj grad skriva.

Antičke piramide i groblja
Simboli antičke povijesti Rima su Colosseum, Pantheon i Forum. Za mene kao romanista poseban je Forum, gdje se nekad na centralnom mjestu nalazio Zakonik dvanaest ploča, prva kodifikacija rimskog običajnog prava i jedno od najvećih civilizacijskih dosti­gnuća starih Rimljana. Njime su još prije dvije i pol tisuće godina postav­ljeni nedostižni pravni standardi koje i danas primjenjujemo.

No, to je sve nadaleko poznato. Ono što bi iz antič­kog naslijeđa istraživačima moglo biti zanimljivo, a što se gotovo ne spomi­nje u turističkim vodičima, jesu rim­ske piramide. Do izgradnje ovakvih nadgrobnih spomenika vjerojatno je došlo kao posljedica osvajanja Egipta i ‘nove mode’ raskošne egipatske kul­ture. Postoje podaci kako su u doba cara Augusta postojale četiri piramide. Jedina koja se očuvala je Cestijeva, dok su ostale vremenom opljačkane, razru­šene i uklonjene. Nalazi se u kvartu Ostinese, svega nekoliko stanica podzemnom željeznicom od Colosse­uma.

Piramida se očuvala jer je od 3. stoljeća bila dio obrambenog zida kao svojevrsni toranj. Podaci govore kako je piramida izgrađena između 18. i 12. godine pr. Kr. kao grobnica Gaja Cestija, magistrata i člana Septemviri Epulo­num. Građena je od betona pokrivenog mramorom, a u usporedbi s poznatim egipatskim piramidama iz Gize ima veću visinu i oštriji vrh što je poslje­dica uporabe betona. Ulaz u grobnicu je prvobitno bio zazidan, ali ga je Papa Aleksandar VII u 17. stoljeću otvorio s idejom da grobnicu pretvori u crkvu. O izgradnji piramide svjedoči i epigrafski spomenik s istočne strane koji potvr­đuje kako je izgrađena za manje od 330 dana, što je bila posljedica jednog od uvjeta za stjecanje nasljedstva postavljenog u okviru Cestijeve oporuke. ­

Odmah do Cestijeve piramide smje­šteno je nekatoličko groblje (cimitero acattolico) ili Cimitero degli Inglesi, privatno groblje u okviru kojeg je naj­raniji pokop održan studentu Sveučili­šta u Oxfordu po imenu Langton davne 1738. godine. Groblje je zapravo preli­jepi park s vrlo monumentalnim spo­menicima. Tu vječno počivaju engle­ski pjesnici John Keats i Percy Bysshe Shelley. Shelley se utopio 1822. godine na području Livorna, a u džepu mu je pronađena ceduljica s pjesmom Keatsa. Nakon kremiranja, njegov pepeo je poslan britanskom konzulatu u Rimu koji ga je dao pokopati na ovom gro­blju nedaleko od pjesnika Keatsa. Za one kojima je zanimljivo obići groblja, treba naznačiti kako Rim ne nudi inte­resantne istraživačke ture kao što je to na primjer na pariškom Père-Lachaise, ali ipak vrijedno posjeta je i najveće rimsko groblje Campo Verano, nastalo na području antičkih katakombi. Gro­blje obiluje obiteljskim mauzolejima, spomenicima i natpisima, koje ljudi stoljećima grade u nadi da će tako ući u vječnost ovozemaljskog.

Putevima Dubrovčana
Nakon posjeta grobljima, moj se istra­živački duh posebno probudio. Razmi­šljao sam o slavnim Dubrovčanima koji su svoje živote okončali u Rimu. Pratio sam puteve trojice slavnih. Prvi od njih je Stjepan Gradić, dubrovački plemić, znanstvenik, filozof, pjesnik, doktor oba prava (rimskog i kanonskog), član isusovačkog reda i po mnogima pater patriae Dubrovačke Republike. Gra­dić, jedan od ljudskih simbola odnosa Republike i Rima, bio je član Senata i veleposlanik Republike u Vatikanu, ali i kustos i upravitelj slavne Vatikanske knjižnice. U Gradu je pomogao osno­vati Collegium Ragusinum (današnju Klasičnu gimnaziju), a osobito se ista­knuo u organiziranju i slanju pomoći nakon Velike trešnje 1667. godine. Gradić počiva u hrvatskoj crkvi svetog Jeronima u Rimu, koju je izgradio u 16. stoljeću papa Siksto V, veliki rimski graditelj porijeklom s područja Boke Kotorske.

U okviru istraživačkih izazova bora­vio sam u Vatikanskoj knjižnici, jed­noj od najvećih atrakcija tajanstvenog Vatikana, gdje se stoljećima čuvaju bogate zbirke knjiga i rukopisa iz razli­čitih razdoblja povijesti ljudske civili­zacije. Tamo sam usputno pronašao i habilitacijski govor drugog zanimlji­vog Dubrovčanina, književnika i pre­voditelja Rajmunda Kunića. Kunić je filozofiju i teologiju studirao u Rimu gdje je dugo godina radio kao profe­sor u okviru slavnog Collegium Roma­num. U Rimu se družio s Ruđerom Boškovićem, a postoje zapisana sjeća­nja koja kažu kako bi nerijetko Boško­viću, dok bi ovaj ex cathedra u Rimu predavao svoje fizičke i matematičke lekcije, izdižući se iznad razuma slu­šalaca, Kunić znao presjeći riječ, govo­reći mu ‘naški’, da se snizi do shvaćanja učenika.

Kunić se proslavio prevodeći s grčkog na latinski, a njegov prepjev Homerove Ilijade mnogi smatraju naj­boljom latinskom varijantom. Premi­nuo je u Rimu 1794. godine, a počiva u crkvi Dvanaest apostola nedaleko od rimskog Vittoriana. Više puta sam tra­gao za njegovim grobom ili spomen-pločom, ali nažalost, nisu sačuvani. Našao sam podatak kako su mu prija­telji uistinu postavili spomen ploču, ali je uništena početkom 19. stoljeća kad je popločan pod crkve.

Osim s Boškovićem, Kunić se družio i s Benkom Stayem. Boravili su u raznim rimskim salonima, osobito kod gos­pođe Pizzelli, gdje su se uz šah i kavu razmatrala razna kulturna, politička i druga pitanja. Benka Staya, čija su predavanja iz retorike svojevremeno slu­šali studenti prava u Rimu, subjektivno doživaljavam najzanimljivijim. Stay je po svom najširem usmjerenju filozof. U Gradu je završio Collegium Ragusinum, a studij filozofije, matematike i teolo­gije pohađao je u Rimu.

Osim što je bio predavač retorike, u Rimu je obavljao i poslove otpravnika Dubrovačke Republike kao i različite dužnosti u Vati­kanu. Papa ga je postavio za tajnika za dopisivanje Vatikana sa stranim vla­darima. Na nagovor pape spjevao je i objavio dvije velike filozofske poeme: Philosophiae versibus traditae libri VI, gdje je iznio sustav Descartesove filo­zofije i Philosophiae recentioris versi­bus traditae libri X, koje predstavljaju Newtonovu prirodoznanstvenu filozo­fiju.

U drugoj je poemi stilom oponašao slavnog Lukrecija zbog čega je prozvan Lukrecijem 18. stoljeća. U jednom ljeto­pisu La Sapienze naišao sam na intere­santan podatak o njegovoj smrti 1801. ­godine: ‘iznenadnim događajem, koji je uznemirio njegovu dušu, zbunio raspoloženje njegova tijela, izazvao nagone koji su doveli do njegove smrti. (…) Jednog dana, vraćajući se u svoje odaje u Kvirinalskoj papinskoj palači, javili su mu kako su u palaču provalili lopovi i počinili veliku krađu. Uznemirio se zbog straha za novac Dubrovačke Republike, koji je kao otpravnik čuvao u depozitu.

Osjetljiv je prešao u bolji život. Sprovod mu je svečano proslav­ljen u Liberijskoj bazilici (op. a. Santa Maria Maggiore), gdje je kanonikom i postao, tu je i pokopan’. U bazilici je očuvana i velika spomen ploča. (Tekst se nastavlja u drugom članku…) ­

Pročitajte još

Gracija Filipović osvojila nagradu za najbolju svjetsku glumicu!

Dulist

VIDEO Domenica ima novu pjesmu: ‘Nadam se da će osvojiti vaša srca’

Dulist

[FOTO/VIDEO] SAJAM U GRUŽU Jeste li već kupili omiljeno cvijeće? Ako niste, stignete i sutra!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija