Grad

PROVJERILI SMO Evo zbog čega je ukinut ‘live stream’ s place i ribarnice u Gružu

PROVJERILI SMO Evo zbog čega je ukinut 'live stream' s place i ribarnice u Gružu

Iz Sanitata Dubrovnik obavijestili su proteklog četvrtka svoje korisnike kako se s danom 17. ožujka prekida web streaming s Tržnice Gruž i Ribarnice Gruž temeljem Rješenja Agencije o zaštiti osobnih podataka KLASA: UP/I-041-02/22-08/21, URBROJ:567-12/14-21-01. Iz Sanitata nisu pak naveli nikakve posebne razloge zbog čega im je pristiglo rješenje Agencije pa smo odlučili provjeriti s Agencijom što je novost u opciji tzv. web streamanja u odnosu na prethodno stanje, odnosno prethodnu regulativu osobnih podataka kao i zbog čega je na snazi nova regulativa s obzirom da se radi o javnom prostoru?

-Temeljem prijave ispitanika (građanina) u vezi sukladnosti videonadzornog sustava postavljenog na prostoru Tržnice/Ribarnice Gruž, Agencija je u provedenom nadzornom postupanju utvrdila kako za korištenje videonadzornog sustava za ‘live stream’ od strane voditelja obrade (Sanitat Dubrovnik d.o.o.) nije ispunjen uvjet nužnosti obrade osobnih podataka, a koji je preduvjet za zakonitost obrade sukladno čl. 6. st. 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naime, člankom 26. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ograničeno je korištenje videonadzornog sustava samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine. Člankom 25. istog Zakona propisano je da se videonadzorni sustav može detaljnije urediti i drugim zakonima. Pa je tako, člankom 43. st. 2. Zakona o zaštiti na radu dopušteno korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, dok je korištenje snimljenih materijala u druge svrhe zabranjeno – odgovorili su DuListu iz Agencije.

Dodali su kako je nadalje, Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano korištenje videozapisa dozvoljeno u svrhu provođenja odluke o komunalnom redu. U skladu s gore navedenim odredbama zakona i svrhama, istaknuli su iz Agencije, voditelj obrade (Sanitat Dubrovnik d.o.o.) i dalje može koristiti videonadzorni sustav.

-Međutim, što se tiče obrade osobnih podataka u vidu objave prikaza zahvata istih tih kamera u realnom vremenu na mrežnim stranicama društva (live stream) u svrhu olakšavanja pristupa građana tržnici Gruž, takav aspekt obrade nije u skladu s gore navedenim zakonskim propisima, kao ni Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade niti sa svrhom u koju su prvotno prikupljeni (zaštita osoba i imovine) i s kojom su ispitanici upoznati u trenutku prikupljanja. Naime, ‘live stream-om’ koji je koristio voditelj obrade bilo je moguće ostvariti neograničen uvid od strane svih trećih osoba kojima je takvom obradom video zapis učinjen dostupnim u realnom vremenu, kao i nedvojbeno identificirati fizičke osobe koje su bile u zahvatu tih kamera, što je prekomjerno u odnosu na svrhu glede aspekta zaštite osobnih podataka i privatnosti. Dakle, voditelj obrade može koristiti ‘live stream’ u svrhu olakšavanja pristupa građana tržnici Gruž, ali na manje invazivan način, odnosno postavljanjem zahvata kamera na način da iz samog zahvata nije moguće identificirati pojedinačnu fizičku osobu (primjerice panoramskim snimanjem) – naglasili su iz Agencije za zaštitu osobnih podataka dodavši kako slijedom navedenog, nije došlo do izmjena Opće uredbe o zaštiti podataka, kao ni Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte još

‘Neboderko’ od ponedjeljka s deset dodatnih polazaka!

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

UČENICE OŠ MOKOŠICA Petra i Lucija idu na državno natjecanje iz hrvatskog jezika

Dulist