Grad

PROSTORNI PLANOVI Što se sve mijenja na području Solituda?

PROSTORNI PLANOVI Što se sve mijenja na području Solituda?

Javno izlaganje o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog naselja ‘Solitudo’ održano je ovog petka u Velikoj vijećnici.

Izlaganje je vodila pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, a prijedloge je izložila je predstavnica stručnog izrađivača Plana – Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Barbara Savin.

Izmjene i dopune spomenutih prostorno-planskih dokumenata u objedinjenom postupku su pokrenute radi izmjena planskih rješenja na lokacijama Glavica – Babin Kuk i području stambenog naselja Solitudo, s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za realizaciju nekoliko projekata. Riječ je, naime, o Turističko-ugostiteljskoj školi s trodijelnom sportskom dvoranom na Glavici Babin kuka, crkvi s pastoralnim centrom u Solitudu te zoni mješovite namjene za izgradnju stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika prema vlastitom modelu društveno poticane stanogradnje u Solitudu. Uz to, naknadno je Odluka o izradi dopunjena na zahtjev Grada Dubrovnika radi potrebe proširenja planirane zone za izgradnju dječjeg vrtića zbog povećanja kapaciteta u zoni Solitudo kojom prilikom je uključen i zahtjev fizičke osobe za usklađenje Plana s postojećim stanjem, tj. potrebe formiranja čestice za redovitu upotrebu zgrade ozakonjene prema posebnom zakonu.

U raspravu se nije uključio nitko od građana, već gradski vijećnik DUSTRA-e Rikard Rossetti te Miho Katičić iz Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

Vijećnik Rossetti osvrnuo se na veliki problem ovog dijela Lapada, a to je promet. Rekao je kako se nedavno od Orsana do Pošte Lapad vozio više od uru vremena.
-Nisam protiv gradnje, dapače, to je vrijedno zemljište i moglo bi se puno više valorzirati, izgraditi veće zgrade s podzemnim garažama. Međutim, ovdje ne vidim drastično povećanje prometnica, a treba na to misliti – rekao je i dodao kako se čim prije treba urediti Lapadska obala, ali kao dvosmjerna prometnica.

-Vidimo što se događa s prometom, ne samo ljeti, jer i zimi imamo zagušenja, a nemamo novih cesta. Sad kad je prilika, kad se ovo radi u Solitudu, treba promišljati o prometnicama. Nisam protiv stanova i protiv gradnje, dapače, to je prekrasna lokacija. Za gradnju sam, ali da se razmišlja o prometu i parkingu – rekao je Rossetti.

Pročelnica Jelena Lončarić istaknula je kako se ovim izmjenama nisu povećavali kapaciteti već se samo napravila preraspodjela.
-Grad Dubrovnik je svjestan problema prometa u ovom dijelu grada i radi se na pronalaženju najboljih rješenja – rekla je Lončarić dodavši kako će se uskoro pokrenuti i izrada prometne studije.
-Već i prije je planirana i nova gradnja na području Babinog kuka i svjesni smo da će se promet na ovom dijelu samo pogoršavati. Ovo su ciljane izmjene prostorno-planske dokumentacije zbog gradskog i županijskog projekta. Radimo na rješavanju tog problema – rekla je pročelnica.

Miha Katičića je pak zanimalo koliki će biti kapacitet novog vrtića koji se u odnosu na postojeći plan ovim izmjenama povećava te što je s atletskom stazom koja je prvotno bila planirana na Glavici Babinog kuka. No, ove se izmjene prostorno-planske dokumentacije ne bave novom lokacijom za atletsku stazu, a novi vrtić imat će kapacitet 120 djece u četiri jasličke i šest vrtićkih skupina, što je ujedno i maksimalno mogući kapacitet na ovoj lokaciji.

Istaknimo i to kako je područje iz važećeg DPU-a stambeno naselje Solitudo, gdje se izmjenama i dopunama planira zona vjerske namjene za izgradnju crkve s pastoralnim centrom, izdvojeno iz područja obuhvata izmjena i dopuna DPU-a te je sukladno GUP-u Grada Dubrovnika, za to područje (nove građevine društvenih djelatnosti) određena obveza provođenja arhitektonsko-urbanističkog natječaja.

Planirane izmjene i dopune odnose se na izmještanje sada planiranog Pastoralnog centra i crkve s lokacije Babin kuk – Glavica na dio područja mješovite zone i dio područja javne zelene površine na području Solitudo kako bi se ostvarili uvjeti za realizaciju Turističko-ugostiteljske škole s trodjelnom sportskom dvoranom. Potom, tu je i preispitivanje privremenog korištenja dijela područja Babin Kuk – Glavica za potrebe atletskog kluba – atletskog stadiona sa svim pratećim sadržajima, izmještanje dijela sada planirane mješovite zone na područje sada planirane zone gospodarske namjene – poslovne, komunalno-servisne na području Solitudo, proširenje zone radi izgradnje dječjeg vrtića većeg kapaciteta od planiranog, preispitivanje važećih parametara za planiranje u navedenim zonama te prilagođavanje novim potrebama i usklađenja s postojećim stanjem i potrebe formiranja čestice za redovitu upotrebu ozakonjene zgrade.

Javni uvid traje do zaključno 27. srpnja 2018. godine svaki radni dan od 9:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

Pročitajte još

POJAČANJE U LIBERTASU Stigao novi autobus

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

OD OVOG VIKENDA Libertas ‘pojačava’ šesticu i četvrticu

Dulist