Županija

PROBLEMI S JAVNOM NABAVOM ZA OŠ CAVTAT Lasić: Očito sam stao na žulj pojedincima koji na Rajkovom Dolu žele graditi nešto drugo

PROBLEMI S JAVNOM NABAVOM ZA OŠ CAVTAT Lasić: Očito sam stao na žulj pojedincima koji na Rajkovom Dolu žele graditi nešto drugo

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je 13. siječnja rješenje u kojem se navodi kako se poništava dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju osnovne škole u Cavtatu naručitelja Općine Konavle. I to u dijelu u kojem je zahvaćena nezakonitošću. Također Općina mora žalitelju, tvrtki Core iz Dubrovnika podmiriti troškove žalbenog postupka u iznosu od 5 tisuća kuna. Naime, Općina Konavle je postupak javne nabave pokrenula 27. studenog 2020. godine, a 7. prosinca tvrtka Core podnosi žalbu u kojoj u bitnome osporava zakonitost dokumentacije. Komisija je žalbu ocijenila osnovanom, a rješenje možete pogledati na kraju teksta.

Tragom toga o svemu se na društvenim mrežama očitovao i konavoski načelnik Božo Lasić, daju pojašnjenje na medijske objave.
-Projekt nije i neće biti zaustavljen. Općina Konavle je početkom prosinca 2020. raspisala spomenuti natječaj na koji je 8. prosinca 2020. godine izjavljena žalba. Nažalost, sve do 13. siječnja 2021. godine čekali smo rješenje nadležne Državne komisije koja je u jednom dijelu uvažila navode žalbe. Riječ je o minornim stvarima za koje je komisija zatražila ispravak koji će Općina Konavle već danas ispraviti, a cijeli će se postupak zbog toga oduljiti za najviše desetak dana, naravno moguće su i druge žalbe u nekim drugim postupcima, što je, uostalom, pravo svakoga zainteresiranog subjekta. Nema govora o propadanju dokumentacije ili nekim drugim fatalističkim prognozama, kako je to dio naših sumještana shvatio – navodi konavoski načelnik Božo Lasić.
Nadalje odgovara na pitanje zašto se ‘tek’ u prosincu raspisao natječaj.
-Zato što je postojao niz prepreka za njegovo raspisivanje, a najveća je bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa godinama prije. Istina, škola se mogla graditi na staroj lokaciji, ali to sam uporno odbijao jer sam smatrao i sada smatram da je nova lokacija na Rajkovom Dolu daleko bolja u odnosu na staru na kojoj bi ubuduće trebao funkcionirati dječji vrtić s ostalim društvenim sadržajima. Na novoj lokaciji trebala bi biti škola, športska dvorana i parking, a svi ti sadržaji na staroj lokaciji nedostaju jer na postojećoj parceli nije moguća takva gradnja. U ovom je slučaju moj jedini krimen to što sam bio uporan i inzistirao na novoj lokaciji, a za sve sam imao i potporu Općinskoga vijeća. Svaki je detalj tijekom moga mandata bio krajnje transparentan i razvidan. Prošli smo veliku muku u financijskom i svekolikom drugom pogledu dok smo riješili imovinsko-pravne odnose, ali na kraju smo uspjeli – navodi između ostaloga dalje.

-Sada ću javno iznijeti činjenicu koju do sada nisam iznosio. Dakle, sve ukazuje na to da sam upornim inzistiranjem na novoj lokaciji stao na žulj pojedincima koji su namjeravali nešto sasvim drugo graditi na Rajkovom Dolu, no to me neće obeshrabriti ni zaustaviti u konačnoj provedbi projekta.
Dragi Cavtaćani, sumještani i prijatelji, upravo danas nastavljamo s natječajem za izgradnju škole u Cavtatu! Jedini je cilj žalbe bio usporavanje postupka nabave jer se s izjavljivanjem žalbe čekalo poprilično dugo. Na takav je način žalitelj nama učinio štetu jer je oduljio postupak nabave umjesto da je uputio zahtjev za pojašnjenje dokumentacije u kojem bismo mogli bez odgađanja ispraviti propuste. Naime, Idejno rješenje OŠ Cavtat objavljeno je na stranici Općine Konavle, a poveznica u dokumentaciji o nabavi što znači da je žalitelj jednim klikom mogao doći do traženih podataka o planiranoj površini zahvata i utvrditi zašto je postavljen zahtjev da je stručnjak izradio minimalno jedan idejni i /ili glavni projekt za rekonstrukciju ili izgradnju zgrade odgojno obrazovne namjene minimalne GBP od 4.000 m2.
DKOM ipak smatra da je idejno rješenje trebalo objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave da bi ponuditelji imali jasnu poveznicu s podacima o planiranim površinama. Znači, ne radi se o netransparentnosti jer su svi podaci dostupni nego o formi koju je po mišljenju DKOM-a trebalo ispuniti a što ćemo i učiniti već danas (ili sutra). Sad je dokumentacija 100 posto potpuno ispravna, a transparentnost postupka je osigurana pregledom Državne komisije. Time je onemogućeno svim profesionalnim i političkim žaliteljima daljnje zaustavljanje projekta izgradnje škole u Cavtatu na koji se čeka, kako oni kažu, 40 godina.
Na kraju, svima vama jamčim; kako sam projekt škole započeo, tako ću ga i završiti. Uvjeren sam da od svih vas imam potporu, mislim da sam svojim dosadašnjim radom na nizu projekata dokazao svoju upornost, ustrajnost i poštenje i da nema mjesta sumnji u konačan rezultat ovoga projekta. Svima vam stojim na usluzi i pojašnjenju ako postoji nekih nejasnoća – zaključuje Lasić.

državna komisija za kontrolu javne nabave – OŠ Cavtat

Pročitajte još

VELIKI DOGAĐAJ ZA PELJEŠAC I OTOČANE Korčulani dobili CT uređaj u Domu zdravlja Korčula

Dulist

Županija predala na korištenje prostor Centra za djecu s poteškoćama u razvoju

Dulist

PRVI FESTIVAL NORDIJSKOG HODANJA Posjetitelji oduševljeni Konavlima

Dulist