Aktualno

Pogledajte kako je i na što Biskupija u prošloj godini trošila novac

Pogledajte kako je i na što Biskupija u prošloj godini trošila novac

Biskup dubrovački Mate Uzinić objavio je financijsko izvješće Dubrovačke biskupije za 2017. godinu.

-Dubrovačka biskupija, kroz transparentno i odgovorno upravljanje, želi stavljati svoja materijalna dobra u službu evanđelja ulažući u različite pastoralne i edukativne projekte i Caritas, nova zapošljavanja te održavanje kulturne baštine koja nam je povjerena i koju smo dužni očuvati i očuvanu proslijediti idućim generacijama – istaknuo je u svom uvodnom pismu mons. Uzinić.

Financijsko izvješće u svom prvom dijelu prikazuje konsolidirani novčani tok biskupije i povezanih pravnih osoba uz referencu na prethodnu godinu, a u drugom dijelu su prikazane sve bilance uz prihode i rashode, odnosno račune dobiti i gubitaka profitnih dijelova.

Prvog dana 2017. godine ukupno stanje na računima iznosilo je nešto više od 8,5 milijuna kuna, dok je stanje zaduženosti bilo oko 40,7 milijuna kuna. Konsolidirani primitci iznosili su 33.541.805,50, konsolidirani izdatci 38.410.722,89 te je neto novčani tok imao negativni predznak (-4.868.917,39). Prema izvješću, zadnjeg dana 2017. godine ukupno stanje na računu je bilo 3.700.127,94, a ukupno stanje zaduženosti 37.039.285,61.

Kako se navodi u izvješću, u protekloj godini Dubrovačka biskupija je refinancirala sva svoja kreditna zaduženja i time značajno, za oko 3 milijuna kuna, smanjila svoju ukupnu kreditnu opterećenost kroz sljedećih deset godina. Refinanciranje obveza Biskupija je, navodi se u izvješću, smanjila izdatke za troškove kamata, naknada i ostalih bankarskih usluga te smanjila potencijalne rizike financijskog poslovanja svih profitnih i neprofitnih dijelova.

-Refinanciranjem postojećih obveza ukinut je i valutni rizik i kamatni rizik s obzirom da su nova zaduženja u čistoj kunskoj valuti te sa strogo fiksnom kamatom. Time je usklađena valuta primitaka i izdataka čime su smanjeni potencijalni valutni rizici i troškovi. Ovime je likvidnost Biskupije uvelike olakšana te ulazi u pozitivnu fazu. Uz to su višestruko smanjene hipoteke na nekretninama Biskupije koje su bili kolaterali za prijašnje kredite s obzirom da nova zaduženja traže manje kolaterale. Zaduženost Dubrovačke biskupije u odnosu na njene primitke još je uvijek vrlo visoka, no refinanciranjem obveza i jačom financijskom disciplinom vide se pozitivni pomaci između godina. Cilj Biskupije je kroz sedam do deset godina potpuno zatvoriti obveze koje se tiču kreditne zaduženosti – istaknuo je ekonom Nikola Živković u uvodu u financijsko izvješće.

U Izvješću se ističu različiti uspješno provedeni projekti u prošloj godini. Tako je biskupijski Caritas svojim radom i uspješnom aplikacijom na EU fondove, prošle godine iz istih povukao 3,6 milijuna kuna čime je, na području Dubrovačko-neretvanske županije, omogućeno povećanje broja mjesečnih socijalnih košarica za najpotrebnije sa 700 na 1500. Također, završen je i zajednički projekt u suradnji sa Zakladom Caboga Stifftung kojim je obnovljena biskupijska palača u Ulici Braće Andrijića br. 8, u koju su useljene obitelji s djecom čime je dan značajan impuls revitalizaciji Grada.

Cijelo izvješće pogledajte u nastavku.

2017_Dubrovacka_biskupija_Godisnje_financijsko_izvjesce

Pročitajte još

O MARINU DRŽIĆU Četvrtaši OŠ Montovjerna slikali i učili o velikom piscu i komediografu

Dulist

OBAVIJEST IZ ELEKTROJUGA Tko je bez struje u utorak?

Dulist

[DUBROVČANI IZVAN GRADA] Anja Grabovac o glazbi, suradnji s Eugenom na pjesmi ‘Tišine’…

Maria Prkut