Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Završeno glasovanje za projekte Participativnog budžetiranja

Odličan odaziv zabilježilo je prvo glasovanje u okviru projekta Grada Dubrovnika Participativno budžetiranje, putem kojeg su građeni birali projektne prijedloge za realizaciju u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Postupkom glasovanja bio je obuhvaćen 131 projektni prijedlog građana koji je zadovoljio kriterije modela participativnog budžetiranja u vrijednosti do 60 tisuća eura po svakom mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru. Sami građani glasovanjem u razdoblju od 11. do 24. rujna 2023., putem platforme VoxPopuli, odlučili su koji će se projektni prijedlozi realizirati u 2024. godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Zabilježeno je ukupno 1144 glasova. Ovo su rezultati glasovanja, odnosno projekti koji su osvojili najveći broj glasova: GK Grad – Podzemni spremnik za otpad, GK Gruž – Prometna povezanost – Neboderko Minibus, GK Komolac – Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat, GK Lapad – Uređenje igrališta OŠ Lapad, GK Mokošica – Izrada projektno-tehničke dokumentacija za garažu Naš dom, GK Montovjerna – Uređenje platoa kod igrališta Čokolino pored OŠ Motovjerna, GK Pile Kono – Preuređenje dječjeg igrališta i asfaltiranje prilaza, GK Ploče iza Grada – Dječje igralište Ploče iza Grada (projektna dokumentacija), MO Bosanka – Uređenje pješačkog puta ‘Put od Bosanke’ od magistrale do naselja, MO Brsečine – Javna rasvjeta na dionici plaža – magistrala, MO Dubravica – Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika, MO Gromača – Uređenje puta kč 1235 Gromača, MO Kliševo – Vodosprema Kalac i Goveđarica, MO Koločep – Betoniranje vodovodne trase, MO Ljubač – Sportsko igralište, MO Lopud – Komunalna infrastruktura naselja Šunj, MO Mrčevo – Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu, MO Orašac – Uređenje prostorija Doma mladeži, MO Osojnik – Obnova doma mladeži Osojnik, MO Riđica – Dječje igralište Riđica, MO Suđurađ – Uređenje parkinga, MO Trsteno – Uređenje šetnice do mora u Trstenom, MO Zaton – Autobusna stanica Vrh sela (Veliki Zaton) i MO Šipanska Luka – Rekonstrukcija mjesnog groblja.

Stambeno zbrinuti HRVI i obitelji poginulih branitelja

Odlukom Gradskog vijeća donesenoj većinom glasova vijećnika ispunjen je najvažniji preduvjet za realizaciju projekta braniteljskog naselja na Nuncijati. Naime, Grad Dubrovnik ustupit će bez naknade građevinsko zemljište na Nuncijati tridesetorici hrvatskih ratnih vojnih invalida odnosno članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, a sukladno pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja Republike Hrvatske. Nastavno na Zaključak Gradskog vijeća, gradonačelnik Mato Franković potpisat će ugovore o ustupanju nekretnina u vlasništvo bez naknade za 30 HRVI i njihove obitelji. —Nakon 30 godina čekanja i brojnih promjena ovim činom izjavljujemo naše hvala herojima, našim braniteljima. Više u našem gradu neće postojati lista hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nisu stambeno zbrinuti – poručio je gradonačelnik Mato Franković. Najavio je da će Grad ishoditi jednoobrazno idejno rješenje za sve objekte, a sukladno smjernicama UNESCO-a. Grad će braniteljima ponuditi i mogućnost da građevinske dozvole za tipske objekte na Nuncijati ishoduju na trošak Grada. Zemljište se dodjeljuje Sukladno odredbama članka 87. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a Grad će isto i potpuno komunalno opremiti. Osim toga, sukladno stavku 5. istog članka, jedinice lokalne samouprave dužne su snositi i troškove komunalnog doprinosa odnosno njihov povrat za odgovarajuću bruto razvijenu površinu. Za spojnu prometnicu s državne ceste D8 do naselja Nuncijata Grad Dubrovnik je već ishodio lokacijsku dozvolu te se po pravomoćnosti iste može pristupiti provedbi parcelacijskog elaborata i izvlaštenju, a početak izvlaštenja je preduvjet za predaju zahtjeva za građevinsku dozvolu. Paralelno je dovršen i glavni projekt te se radi na projektnoj dokumentaciji ostale cestovne infrastrukture kroz naselje. Podsjetimo, Ministarstvo branitelja dodijelilo je 65 stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima, a Grad Dubrovnik sufinancirao je izgradnju stanova s iznosom od 10.800.000,00 kuna (1.433.406,33 eura).

U posljednjih šest godina dodjelom stanova i dodjelom zemljišta Grad Dubrovnik zbrinuo je 101 braniteljsku obitelj čime je u potpunosti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja HRVI i obitelji poginulih branitelja.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 27. rujna 2023.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

MARIJA LUKŠIĆ ZA DULIST Slomljene olovke su me asocirale na prekinuto djetinjstvo. Svi su oni imali neki cilj!

Maria Prkut

Dubrovnik najsigurniji europski grad i osma najsretnija destinacija za putovanje u svijetu

Dulist