GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Očišćeno novih 90 metara povijesnog kanala ispod Straduna

Dovršeni su radovi na čišćenju dijela povijesnog kanala odvodnje na području Luže te kod parka u Pilama koji se odvijaju u sklopu EU projekta Aglomeracija Dubrovnik. Uklonjeno je više od 120 kubika otpadnog materijala, a očišćeni kanal obnovljen je te su postavljene keramičke kinete kako bi se poboljšao protok otpadnih voda. Ukupno je očišćeno oko 90 metara povijesnog kanala, od čega nešto više od 30 metara na području Luže, a ostatak na području parka u Pilama. Na području Luže u više navrata izvađeno je preko 60 kubika raznog otpadnog materijala – od masnoće do nakupljene zemlje, kamenja i maramica, a gotovo ista količina materijala izvađena je i s područja parka u Pilama. Vrijednost do sada izvedenih radova je oko 175 tisuća eura. Uz čišćenje ovih dijelova kanala na području Luže izvršena je i zamjena stare cijevi od stakloplastike te je sada povećan presjek tamošnjeg kanala, a sve u cilju još boljeg trajnog funkcioniranja sustava. Gradonačelnik Mato Franković podsjetio je kako su potreba, ali i želja za čišćenjem kanalizacijskog sustava povijesne jezgre istaknute još sedamdesetih godina prošlog stoljeća. ‘Zahvaljujući europskim fondovima, nakon 50 godina, započeo je postupak čišćenja. Čast je biti na čelu gradske uprave koja je imala povijesnu priliku biti dio ovog velikog projekta’. Čestitao je Upravi Vodovoda te izvođaču tvrtki Anafora na velikom postignuću. Nastavak čišćenja povijesnog kanala očekuje se krajem turističke sezone.

Sanacija povijesnog kanala mješovite odvodnje ispod Straduna zahtjevna je i osjetljiva investicija. Započela je istražnim radovima u veljači 2018. godine, a prvi provedeni radovi čišćenja i sanacije obuhvatili su kanal u dužini od 30 metara.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Nastavak participativnih aktivnosti na izradi sveobuhvatnih Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik prvi je grad u Hrvatskoj koji je u izradu prostornoplanske dokumentacije izravno uključio građane i njihove predstavnike u gradskom kotarima i mjesnim odborima. U cilju aktivnog uključivanja javnosti u proces izrade sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, dokumenata koji će definirati budući razvoj grada, održan je niz sastanaka s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih dbora, a potom i fokus grupe stručnih izrađivača PPU-a i GUP-a. Kao zaključni korak u ovom participativnom procesu zainteresiranim građanima pruža se mogućnost ispunjavanja anketnog upitnika kojemu se može pristupiti na https://voxpopuli.edubrovnik.hr, prvoj platformi u Republici Hrvatskoj koja omogućava sudjelovanje građana u donošenju odluka. Grad Dubrovnik poziva sve zainteresirane da se odazovu i svojim sudjelovanjem doprinesu postupku izrade prostorno-planske dokumentacije koja je jedan od temelja budućeg razvoja Dubrovnika. Anketa je otvorena do 27. lipnja, anonimna je i namijenjena svim punoljetnim stanovnicima na području grada Dubrovnika.

Kako bi sudjelovali u anketi potrebno se prijaviti na platformu Voxpopuli putem sustava NIAS e-građanin, nakon čega će anketa biti dostupna.

Građani predaju projektne prijedloge koji će financirati iz gradskog proračuna

Građani s područja gradskih kotara Lapad i Gruž te područja mjesnih odbora Mravinjac, Riđica i Zaton na prošlotjednim radionicama predali su svoje projektne prijedloge u sklopu projekta Participativno budžetiranje. Naime, Grad Dubrovnik iz prve će ruke saznati sve probleme s kojima se susreću građani i bez obzira na to što će se samo jedan prijedlog po gradskom kotaru/mjesnom odboru financirati iz gradskog budžeta kroz ovaj projekt, Grad će dobiti uvid u potrebe građana i moći bolje djelovati. Na svim radionicama prisutni su djelatnici DURA-e kao i predstavnici upravnih odjela Grada Dubrovnika koji u slučaju potrebe uvijek pomažu građanima oko predaje njihovih projektnih prijedloga. Građani mogu predlagati projekte u vrijednosti do 60 tisuća eura za mjesni odbor i do 120 tisuća eura za gradski kotar.

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 21. lipnja 2023.

Pročitajte još

UKRAJINKA ANNA GADIATSKA Za mene je Dubrovnik postao drugi dom, jako sam sretna!

Maria Prkut

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

ZA 410 KORISNIKA Grad traži izvođače za izgradnju Doma umirovljenika ispod bolnice

Dulist