Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

blank
blank
Povećanjem satnice pomoćnika osiguran nadstandard u obrazovanju

Grad Dubrovnik već godinama uspješno provodi projekt pomoćnika u nastavi, a u tekućoj školskoj godini angažirano je 65 pomoćnika u osnov­nim školama te još 39 pomoćnika u dječjim vrtićima. Uz bespovratna sred­stva iz Europskog socijalnog fonda, Grad od prošle godine osigurava i nadstandard na način da u svom pro­računu rezervira sredstva za pokriva­nje povećanja plaća asistenata.

Naime, Europski socijalni fond ispla­ćuje satnicu u iznosu od 3,32 eura za 51 pomoćnika, dok Grad Dubrovnik za navedene pomoćnike osigurava razliku do 4,65 eura neto (5,97 eura bruto) te puni iznos za 14 dodatnih pomoćnika, uključujući i ostala prava iz radnog odnosa kao i ostalim zapo­slenicima u školama za sve pomoć­nike. Trošak pomoćnika u vrtićima isključivo se financira vlastitim sred­stvima Grada Dubrovnika, a sukladno iskazanim potrebama.

Grad Dubrovnik među prvim je hrvatskim gradovima donio Odluku o povećanju satnice pomoćnicima u nastavi. Ukupno se u tekućoj škol­skoj godini sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu 260.674,00 eura financira 47 posto ukupnog troška programa (škole + vrtići), dok se iz proračuna Grada Dubrovnika za plaće svih pomoćnika u nastavi izdvaja 294.507,00 eura, odnosno 53 posto od ukupne cijene koštanja. Uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redo­viti sustav odgoja i obrazovanja jedan je od prioritetnih projekata u području predškolskog odgoja i školstva Grada Dubrovnika, a provodi se upravo kroz program Pomoćnici u nastavi.

blank

Pokrenut program zapošljavanja vježbenika

Grad Dubrovnik pokrenuo je program zapošljavanja vježbenika u ustanovama u kulturi kojima je osni­vač, a čiji su stručni djelatnici obave­zni polagati stručni ispit. Mjera je ovo za koju su u Proračunu Grada Dubrov­nika osigurana sredstva, a provodit će se u dvije faze. Ukupno će obuhva­titi 12 vježbenika koji će biti zaposleni na određeno vrijeme od godinu dana, bez obveze daljnjeg zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli uvjet za polaga­nje stručnih ispita.

U prvoj fazi Dubrovački muzeji i Umjetnička galerija Dubrovnik raspi­sat će natječaj za primanje četiri vjež­benika za kustose. Dubrovački muzeji primit će dva vježbenika na radnom mjestu kustos – arheolog te jednog vježbenika na radnom mjestu kustos – dokumentarist, a Umjetnička galerija jednog vježbenika na radnom mjestu kustos – dokumentarist. U drugoj fazi, najesen, natječaje za primanje vježbe­nika raspisat će Dom Marina Držića, Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, Dubrovački muzeji te Dubrovačke knjižnice.
Ova mjera jedna je od aktivnosti Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a Starim gradom Dubrovni­kom budući da osigurava edukacije stručnih djelatnika u zaštiti i očuva­nju kulturnih dobara.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 31. svibnja 2023.

Pročitajte još

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA LAPADSKE ŠKOLE Stigle prijave nekoliko kandidata, Soko neće po novi mandat

Dulist

DVIJE TITULE Dubrovnik najpametniji i najbolji grad za život u Hrvatskoj

Dulist

[VIDEO] RUŠI SE! Lagano nestaje hotel Sumratin…

Dulist