GradUrednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

tjedni pregled
ugostitelji gradGradonačelnik održao sastanak s ugostiteljima, najavio pojačani nadzor odluke o buci

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković održao je sastanak s predstavnicima ugostitelja, a teme su bile vezane uz pripreme za nadolazeću turističku sezonu. Uz brojne ugostitelje, pretežno s područja povijesne jezgre i kontaktne zone, sastanku su se odazvali i predstavnici strukovnih udruženja. ’Nakon sezone 2022., koja je donijela gospodarski opravak, svi pokazatelji upućuju da nam predstoji jedna kvali­tetna i dobra turistička sezona u kojoj će Dubrovnik biti zračno povezan s preko 75 međunarodnih destinacija’, uvodno je istaknuo gradonačelnik. Upozorio je da će nadležna tijela i službe Grada Dubrovnika provoditi beskompromisni nadzor razine buke na javnim površi­nama, a u kontekstu Odluke o ugosti­teljskoj djelatnosti, kojom je Komunal­nom redarstvu dodijeljen nadzor nad provedbom odluke o zaštiti od buke na otvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima. Podsjetio je kako je Grad Dubrovnik u sklopu provođenja Plana upravljanja još prošle godine započeo punu primjenu odluke o buci te će sustavno kontrolirati sve ugostitelj­ske objekte, posebno one u povijesnoj jezgri, a sve kako bi se kvaliteta života naših sugrađana, narušena reproduci­ranjem glazbe koja je glasnija od dopu­štenih vrijednosti, povećala u odnosu na dosadašnje stanje. Osim nadzora razine buke, komunalno redarstvo provodit će i pojačan nadzor korištenja javnih površina i pridržavanje zakupaca ugovora o zakupu javne površine. Gra­donačelnik Franković osvrnuo se i na Odluku o uspostavljanju zone poseb­nog prometnog režima, za koju je do 25. ožujka otvoreno javno savjetova­nje, kazavši kako je cilj gradske uprave postići ravnotežu između svakodnev­nog života i gospodarskih aktivnosti te potreba turističkog sektora uz zaštitu zaštićene kulturno-povijesne baštine. Rekao je da je temelj provođenja ove odluke oprema koja je već prethodno postavljena, implementirana i optimi­zirana, a u središtu koje je aplikacija Bus Web Shop.

Zona posebnog prometnog režima na javnom savjetovanju
Na temu uspostavljanja zone posebnog prometnog režima gradonačelnik se također susreo s članovima Vijeća grad­skih kotara Grad, Pile-Kono i Ploče iza Grada. Uputio je apel svim sugrađanima da se uključe u javno savjetovanje koje je otvoreno do 25. ožujka, putem kojeg se teži pronala­ženju adekvatnih rješenja za problem prevelikog promet­nog opterećenja u zoni oko povijesne jezgre.

vladka maceka cokolino

Uređena Ulica dr. Vladka Mačeka

Završeni su radovi konstrukcij­ske sanacije asfaltnog kolnika Ulice dr. Vladka Mačeka uz izvedbu novog kruž­nog raskrižja te uređenja nogostupa u zoni kružnog raskrižja, a ovu ulicu u naselju Čokolino obišao je gradonačel­nik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima. Gradonačelnik je pri­likom obilaska izrazio zadovoljstvo učinjenim te je najavio da će Grad Dubrovnik do kraja godine provesti značajna ulaganja u uređenje promet­nica na gradskom području. Istaknuo je kako je Ulica dr. Vladka Mačeka prva u nizu jer je kolnik dodatno stradao prilikom izgradnje OŠMontovjerna i Studentskog doma kada je bio opte­rećen prometom kamiona i teških strojeva te se pri izradi novog asfaltnog zastora velika pažnja posvetila pripre­mnim radovima. ‘Ovdje je riječ o sve­obuhvatnoj konstrukcijskoj sanaciji kolnika, a ne tek presvlačenju novim asfaltom što će sigurno osigurati dugo­trajnije korištenje’, naglasio je grado­načelnik dodavši da će se na isti način raditi i ostale ulice obuhvaćene ovogo­dišnjim planom investicijskog održa­vanja nerazvrstanih cesta na gradskom području. Radovi u Ulici dr. Vladka Mačeka obuhvatili su rušenje postoje­ćeg kružnog toka i izradu novog, ukla­njanje cjelokupnog asfaltnog zastora uz uređenje podloge (tamponiranje) te izvedbu novog nosivo-habajućeg sloja asfaltnog zastora u kompletnoj širini i dužini ulice. Ukupno je asfaltirano oko 2.800 metara kvadratnih ulice, a u zoni kružnog toka izvedeno je 68 metara dužnih nogostupa od beton­skih opločnika.

Okvirna visina inve­sticije je oko 95.000 eura bez PDV-a, odnosno 118.000,00 eura s PDV-om.

tjedni pregled Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 22. ožujka 2023.

Pročitajte još

OBAVIJEST IZ ELEKTROJUGA Tko je u srijedu i četvrtak bez struje?

Maris Guca

60 GODINA SVEĆENIČKE SLUŽBE Dijamantna misa don Joza Njavra u Hrasnom

Dulist

SECURITAS KRENUO S RADOM Od danas zaštitari uvode red na Pilama

Dulist