Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

grad dubrovnik00
grad dubrovnik 1
U tijeku opremanje financirano vrijednom donacijom

Prvi dom umirovljenika u Dubrov­niku nakon čak 51 godinu uskoro otvara svoja vrata. Naime, u tijeku je opremanje i namještanje prostora čime se završava projekt Rekonstruk­cije hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe – tipa hotel. Kvali­tetan namještaj po mjeri prostora i prilagođen potrebama budućih kori­snika financiran je donacijom Sebasti­ana Ćwika, a ukupna vrijednost iznosi 503.882,53 kune odnosno 66.713,91 eura. Dogradnjom, nadogradnjom te prenamjenom zgrade koja je dovr­šena, od zadanog objekta dobiven je koristan i udoban prostor podijeljen na pet etaža predviđen za smještaj 48 umirovljenika u 32 smještajne jedi­nice. Kako bi se postigla optimalna kvaliteta smještaja, uz racionalizaciju troškova, u prvoj fazi radova uklonjen je krov i srušen dio objekta. Zadržano je 690 četvornih metara postojeće građevine te je nadograđeno oko 620 četvornih metara dodatnog prostora. Tri jednokrevetne sobe prilagođene su za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, a smje­štene su u suterenu objekta. U objekt je ugrađeno dizalo, a sve sobe imat će direktan pristup kupaonicama te gotovo trećina njih imaju i lođe. Za dodatnu udobnost korisnika, u prize­mlju objekta uređuje se dnevni bora­vak s kafićem te velika terasa. Domom u Gružu i izgradnjom novog doma ispod Opće bolnice za koji je ishođena građevinska dozvola većinom će se zadovoljiti potrebe smještaja dubro­vačkih umirovljenika.

Jedna od najvažnijih mjera gradske uprave jest podizanje kvalitete života i skrbi za sugrađane treće životne dobi.

grad dubrovnik 3

Prijavom putem e-Građani do participativne demokracije

Grad Dubrovnik je uspostavlja­njem platforme Otvoreni Grad u potpu­nosti poslovanje otvorio građanima te im omogućio pristup javnim informaci­jama, otvorenim podacima, digitalnim uslugama i servisima grada Dubrov­nika. A, od sada je pristup modulu ‘Vox Populi – Građani upravljaju Gra­dom’ omogućen jedinstvenom prija­vom putem sustava e-Građani čime građani na jednostavan način mogu biti uključeni u upravljanje gradom do najniže razine na način da mogu pred­lagati, komentirati, ocjenjivati, savje­tovati gradsku upravu kao i pratiti projekte na putu od ideje do realizacije. Ovaj Smart City alat, koji predstavlja inovaciju u poslovanju jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, ujedno je izvr­sna platforma za provedbu sveobuhvat­nog projekta Participativnog budžeti­ranja kojeg je Grad Dubrovnik započeo. Aktivnosti u sklopu Participativnog budžetiranja za 2023. godinu predvi­đene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora putem kojih će gra­đani, stanovnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radioni­cama osmišljavati projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu grad­skoj upravi za financiranje. Cilj je da se upravo pomoću alata ‘Vox populi’, koji zbog procesa autentifikacije omogućuje i potpunu transparentnost, odvija sam proces odabira i razrade projekata kroz 2023. godinu kako bi u konačnici prora­čun za 2024. godinu značajno bio krei­ran projektima koje su odabrali građani, a koji će poboljšati kvalitetu života u nji­hovoj ulici, gradskom kotaru/mjesnom odboru ili gradu kao cjelini.

grad dubrovnik 2

Grad Dubrovnik dobitnik nagrade Simply the best za Dubrovnik Pass

Grad Dubrovnik dobitnik je nagrade Simply the best za 2022. godinu u kategoriji ‘Novi projekti u turizmu, sustav turističkih zajednica i lokalna samouprava’ i to za uspješno realizirani projekt Dubrovnik Pass – informacijski sustav elektronske naplate i kontrole ulaska u najznačajnije kul­turne i spomeničke objekte Grada Dubrovnika. Dubrovnik Pass, novo smart city rješenje Grada Dubrovnika predstav­ljeno u lipnju, u svega nekoliko mjeseci postiglo je izniman uspjeh, bilježeći rekordne prihode od kulturne baštine. Bruto prihod od prodaje Dubrovnik Pass-a u prvih deset mje­seci 2022. godine iznosi gotovo 44 milijuna kuna i premašuje prihod u istom razdoblju rekordne 2019. godine. Rezultati su time značajniji imamo li u vidu da je broj turističkih dola­zaka u Dubrovnik u prvih 10 mjeseci 2022. godine na razini od oko 80 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 7. prosinca 2022.

Pročitajte još

Grmljavinsko nevrijeme ipak će nas zaobići?!

Dulist

ČEP U PROMETU: Spojili se Župa i grad

Dulist

Ostvareno 2 milijuna noćenja, 11 dana ranije nego lani

Dulist