Grad

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

blank
blank
U tijeku opremanje financirano vrijednom donacijom

Prvi dom umirovljenika u Dubrov­niku nakon čak 51 godinu uskoro otvara svoja vrata. Naime, u tijeku je opremanje i namještanje prostora čime se završava projekt Rekonstruk­cije hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe – tipa hotel. Kvali­tetan namještaj po mjeri prostora i prilagođen potrebama budućih kori­snika financiran je donacijom Sebasti­ana Ćwika, a ukupna vrijednost iznosi 503.882,53 kune odnosno 66.713,91 eura. Dogradnjom, nadogradnjom te prenamjenom zgrade koja je dovr­šena, od zadanog objekta dobiven je koristan i udoban prostor podijeljen na pet etaža predviđen za smještaj 48 umirovljenika u 32 smještajne jedi­nice. Kako bi se postigla optimalna kvaliteta smještaja, uz racionalizaciju troškova, u prvoj fazi radova uklonjen je krov i srušen dio objekta. Zadržano je 690 četvornih metara postojeće građevine te je nadograđeno oko 620 četvornih metara dodatnog prostora. Tri jednokrevetne sobe prilagođene su za osobe s invaliditetom, odnosno osobe smanjene pokretljivosti, a smje­štene su u suterenu objekta. U objekt je ugrađeno dizalo, a sve sobe imat će direktan pristup kupaonicama te gotovo trećina njih imaju i lođe. Za dodatnu udobnost korisnika, u prize­mlju objekta uređuje se dnevni bora­vak s kafićem te velika terasa. Domom u Gružu i izgradnjom novog doma ispod Opće bolnice za koji je ishođena građevinska dozvola većinom će se zadovoljiti potrebe smještaja dubro­vačkih umirovljenika.

Jedna od najvažnijih mjera gradske uprave jest podizanje kvalitete života i skrbi za sugrađane treće životne dobi.

blank

Prijavom putem e-Građani do participativne demokracije

Grad Dubrovnik je uspostavlja­njem platforme Otvoreni Grad u potpu­nosti poslovanje otvorio građanima te im omogućio pristup javnim informaci­jama, otvorenim podacima, digitalnim uslugama i servisima grada Dubrov­nika. A, od sada je pristup modulu ‘Vox Populi – Građani upravljaju Gra­dom’ omogućen jedinstvenom prija­vom putem sustava e-Građani čime građani na jednostavan način mogu biti uključeni u upravljanje gradom do najniže razine na način da mogu pred­lagati, komentirati, ocjenjivati, savje­tovati gradsku upravu kao i pratiti projekte na putu od ideje do realizacije. Ovaj Smart City alat, koji predstavlja inovaciju u poslovanju jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, ujedno je izvr­sna platforma za provedbu sveobuhvat­nog projekta Participativnog budžeti­ranja kojeg je Grad Dubrovnik započeo. Aktivnosti u sklopu Participativnog budžetiranja za 2023. godinu predvi­đene su na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora putem kojih će gra­đani, stanovnici određenog gradskog kotara/mjesnog odbora na radioni­cama osmišljavati projekte koje potom, temeljem broja glasova, predlažu grad­skoj upravi za financiranje. Cilj je da se upravo pomoću alata ‘Vox populi’, koji zbog procesa autentifikacije omogućuje i potpunu transparentnost, odvija sam proces odabira i razrade projekata kroz 2023. godinu kako bi u konačnici prora­čun za 2024. godinu značajno bio krei­ran projektima koje su odabrali građani, a koji će poboljšati kvalitetu života u nji­hovoj ulici, gradskom kotaru/mjesnom odboru ili gradu kao cjelini.

blank

Grad Dubrovnik dobitnik nagrade Simply the best za Dubrovnik Pass

Grad Dubrovnik dobitnik je nagrade Simply the best za 2022. godinu u kategoriji ‘Novi projekti u turizmu, sustav turističkih zajednica i lokalna samouprava’ i to za uspješno realizirani projekt Dubrovnik Pass – informacijski sustav elektronske naplate i kontrole ulaska u najznačajnije kul­turne i spomeničke objekte Grada Dubrovnika. Dubrovnik Pass, novo smart city rješenje Grada Dubrovnika predstav­ljeno u lipnju, u svega nekoliko mjeseci postiglo je izniman uspjeh, bilježeći rekordne prihode od kulturne baštine. Bruto prihod od prodaje Dubrovnik Pass-a u prvih deset mje­seci 2022. godine iznosi gotovo 44 milijuna kuna i premašuje prihod u istom razdoblju rekordne 2019. godine. Rezultati su time značajniji imamo li u vidu da je broj turističkih dola­zaka u Dubrovnik u prvih 10 mjeseci 2022. godine na razini od oko 80 posto u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 7. prosinca 2022.

Pročitajte još

ZAMJENA LED MARKERA Promet na dijelu Hebrangove regulirat će semafori

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

DA SE NE ZABORAVI! Obilježavanje 32. obljetnice početka napada na Grad

Dulist