Urednički izbor

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Zaprimljeno je novo Rješenje Veterinarske inspekcije pri Držav­nom inspektoratu Republike Hrvatske kojim je za dodatnih 45 dana produljen rok zbrinjavanja pasa iz neodobrenog skloništa za smještaj životinja na Žar­kovici, a koje obavlja djelatnost bez rje­šenja Ministarstva poljoprivrede. Pse je potrebno zbrinuti isključivo putem odo­brenog skloništa za životinje pa je novo Rješenje doneseno uvažavajući objek­tivni razlog jer odobrena skloništa u Hrvatskoj nemaju dovoljno kapaciteta za žurni prihvat pasa, odnosno za nji­hovo premještanje u roku koji je odre­đen prethodnim Rješenjem Državnog inspektorata. Stoga je projekt Adopt Žarkovica trenutno značajno fokusiran na suradnju s inozemnim udrugama i organizacijama koje skrbe o nezbrinu­tim životinjama, a u čemu je od pre­sudne uloge pomoć koju pruža međuna­rodna organizacija Network for Animals, zahvaljujući kojoj su ostvareni kontakti diljem Europe. Akciji Udomi sa Žarko­vice mogu pomoći svi, i to volontira­njem ili osiguranjem privremenog smje­štaja, udomljavanjem ili jednostavno oglašavanjem pasa.
Mnoga skloništa i udruge pomogle su u hitnom izmještanju pasa, prvenstveno životno ugroženih i starih pasa. Dosad su u provjerena skloništa, te u trajne i privremene smještaje, zbrinuto 174 psa, od kojih je njih 45 pronašlo trajni smje­štaj, odnosno udomljeni su u zauvijek domove. Uz hrvatske, o psima sa Žar­kovice skrbe i udruge u Velikoj Brita­niji, Njemačkoj, Poljskoj i Sloveniji. Ova faza zahtjeva preciznu logistiku te samo planiranje traje nešto duže. Procedure udomljenja i prelaska granice jako su zahtjevne, a transport provode samo licencirani prijevoznici sa svim potreb­nim dozvolama.
Skloništa koja preuzimaju pse Žarko­vice pružaju psima veterinarsku skrb i pripremaju ih za udomljavanje. Tre­nutno je na Žarkovici još 110 pasa iza kojih se nalazi cijeli tim koji predano radi na tome da svaki pas ode na bolje i
sigurno mjesto. Suradnjom posvećenih ljudi i uz podršku mnogih organizacija i dalje se pronalaze rješenja, čak i za one najteže slučajeve. Dosta pasa pritom nije adekvatno socijalizirano niti navi­knuti su na život u čoporu, što predstav­lja najveći izazov.
Grad Dubrovnik angažirao je djelat­nike i povremene djelatnike komunal­nih društava. Na projektu ‘Adopt Žarko­vica Dogs’ angažirane su dvije djelatnice kao i povremeni djelatnici komunalnih društava, a do završetka udomljava­nja svih pasa sa Žarkovice planira se angažman dodatnih osoba. Organizi­rano je odvoženje deset kamiona glo­maznog otpada, osigurani su paviljoni gdje se provodi obrada pasa i priprema za transport, a putem društva Sanitat osigurana je veterinarska skrb, lijekovi, povodci, brnjice, transportni boksovi i materijali za izradu privremenih bok­sova za odvajanje pasa.

STRPLJENJE I LJUBAV SU KLJUČNI
Na terenu se psi svakodnevno odvode veterinaru i radi se na njihovoj socijalizaciji. Da bi se sa psima uopće moglo uspostaviti kontakt ključno je pse izdvojiti iz čopora. Većina plahih i nesocijaliziranih pasa poka­zuje izvanredne rezultate čim su smješteni u sigurnu okolinu. Psi koji su u donedavno bježali od ljudi, danas šetaju na povodcu i raduju se izlascima. Volonteri pse izvode u šetnjem, upoznaju ih s civilizacijom i svijetom koji ih vani čeka. Svaki plahi pas ima svoj tempo i str­pljenje je ključno. Kako se smanjuje broj pasa na Žarko­vici, lakše se fokusirati na pojedine slučajeve i usmjeriti sve resurse da se svakom psu nađe adekvatan smještaj.

ZBRINUTA 174 PSA
Do sada je zahvaljujući volon­terima zbrinuto 174 psa, među prvima oni najviše bolesni i ozli­jeđeni. Za sve pse napravljeni su zdravstveni kartoni te se pro­vodi mikročipiranje i kastriranje. Psi nakon započinjanja liječenja dolaze na skrb udruga te u privre­mene smještaje do konačnog udo­mljenja. Svi psi zatečeni na Žar­kovici su evidentirani, a podaci o njima i fotografije dostupni su na web stranici www.adopt-zarkovica. eu na hrvatskom, engleskom i nje­mačkom jeziku.

SURADNJA S MEĐUNAROD­NIM UDRUGAMA
Nakon pripreme sve potrebne dokumentacije, psi odlaze u pro­vjerena skloništa i smještaje. Ova faza zahtjeva preciznu logistiku te samo planiranje traje duže. Proce­dure udomljenja i prelaska granice su zahtjevne, a transport provode samo licencirani prijevoznici sa svim potrebnim dozvolama.

Aktualnosti Grada Dubrovnika iz tiskanog izdanja DuLista od 17. kolovoza 2022.

 

Pročitajte još

POSJETILI SMO NAGRAĐENI OPG Zlata vrijedna obitelj Trojanović

Maria Prkut

Nenad Bakić izračunao koliko punjači za mobitel ‘gutaju’ struje

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija