Uvjeti korištenja

Dulist

Dobrodošli na portal dulist.hr u vlasništvu tvrtke dulis d.o.o. Korištenjem dulist.hr portala i svih pridruženih stranica koje pripadaju dulist.hr domeni smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

  • Sadržaj i usluge

dulist.hr posjetiteljima u dobroj namjeri osigurava korištenje svojih sadržaja. dulist.hr portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, sadržaja koje kreiraju sami posjetitelji, besplatnih sadržaja, te linkova na vanjske stranice. dulist.hr sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje dulist.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i dulist.hr se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

dulist.hr nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača ili malih oglasa na portalu te ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na dulist.hr portalu. Mogući poslovni odnos oglašivača i korisnika dulist.hr portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te dulist.hr nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

  • Prenošenje sadržaja

Sadržaji objavljeni na portalu dulist.hr (primjerice tekstovi, komentari, osvrti, kritike, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj) ne smiju se reproducirati, kopirati, prevoditi, distribuirati ili na bilo koji način koristiti ukoliko se prethodno o istome ne obavijesti uredništvo slanjem maila na info@dulist.hr i ukoliko se ne navede direktni izvor, uključujući poveznicu odnosno link prema izvornom članku. 

  • Sadržaji korisnika

Korisnik portala dulist.hr prima na znanje i pristaje da je svaki sadržaj koji je učinio dostupnim dostavljajući ga redakciji dulist.hr podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane dulist d.o.o. Sadržaji poslani na mail info@dulist.hr mogu biti objavljeni i/ili preneseni na bilo koji način i u bilo kojem formatu, a dulist d.o.o. zadržava pravo uređivanja, prerađivanja, kraćenja te modificiranja sadržaja. Pod sadržajem od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: tekstovi, komentari, osvrti, kritike, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj. Tvrtka dulist d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi,. na primjeren način, u skladu s uređivačkom politikom. 

Korisnicima dulist.hr portala nije dozvoljeno:
– slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone i podzakonske akte;
– slanje i razmjena podataka za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su lažni, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili posjetiteljima ili trećim osobama;
– lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;
 slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;
– slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog programa softvera i/ili hardvera, kao i telekomunikacijske opreme.

  • Pravo na izmjene sadržaja i usluga

Dulist.hr zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

  • Autorska prava

Tvrtka dulist d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava tvrtke dulist d.o.o. i podložno je tužbi. 

Ukoliko korisnik smatra da je portalu dulist.hr povrijedio Vaša autorska prava, o tome je dužan izvijestiti tvrtku dulist d.o.o. na e-mail info@dulist.hr. Pritužba će biti odmah razmotrena, a sporni sadržaj uklonjen ukoliko se ustanovi da je pritužba osnovana.

  • Vlasništvo baza podataka, dozvole i upotreba

Tvrtka dulist d.o.o. vlasnik je portala dulist.hr i svih povezanih poddomena. Tvrtka dulist.d.o.o. zadržava sva prava i niti jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo.

Čitanjem ovih Uvjeta, obvezujete se na korištenje informacija iz baza podataka portala dulist.hr, jedino za vašu privatnu internu uporabu, te je izričito zabranjeno mijenjanje, objavljivanje, prenošenje, prodavanje ili posredovanje informacija, publiciranje, distribuiranje ili reproduciranje bilo kojeg dijela baze podataka (bilo izravno, u sažetoj ili tabeliranoj formi). Ništa ovdje spomenuto ne daje vam pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.

Korištenje usluga portala dulist.hr odobrava se punoljetnim osobama. Ako ste mlađi od 16 godina, morate dobiti pristanak roditelja za uporaba i korištenje portala dulist.hr, u protivnom roditelji preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem. Tvrtka dulist d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

  • Izmjene uvjeta korištenja

Dulist.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

 

Dubrovnik, 22. svibnja 2018.